Jižní Afrika

 • Termín: srpen
 • Počet dní: 26 dní
 • Cena: cca 89 000 CZK
 • Doprava: Letecká
 • Ubytování: hotely - motely - bungalovy
 • Strava: bez stravy
 • Dostupnost: Volná místa
 • Nezávazná poptávka Objednat

Program tohoto jedinečného, téměř 10 000 km dlouhého okruhu nemá obdoby a lze ho absolvovat pouze s naší CK... a ještě stačíte za jedny peníze prožít krátkou dovolenou u Indického oceánu nebo na exotickém ostrově.

Jihoafrická republika

Johannesburg - přílet do největšího a nejlidnatějšího města JAR

Blyde River Canyon - nádherný kaňon s vodopády a jezírky, který připomíná slavný Grand Canyon v USA a je třetí největší na světě

Kruger NP - nejznámější národní park jižní Afriky s velkým množstvím zvěře, kterou lze pozorovat ve volné přírodě a spatřit tak tzv.velkou pětku = slon, nosorožec, buvol, leopard, lev, nocleh uvnitř parku - večerní a ranní pozorování zveře

Kapské město - prohlídka města a přístavu, možnost výletu na Stolovou horu - dominantu města s úchvatnými výhledy na jedno z nejkrásněji položených měst na světě, vyhlídková jízda podél Atlantiku s krásnými plážemi a divokým pobřežím, návštěva největší botanické zahrady jižní Afriky - Kirstenbosch, vyhlídková hora Signal Hill

Mys Dobré naděje (Cape of Good Hope) - legendární mys, kde se potkávají vody Indického oceánu s Atlantikem, koupání na bílé pláži, malá turistika, Boulders Beach - velká kolonie tučňáků

Stellenbosch - světoznámé centrum jihoafrického vinařství, exkurze, degustace

Střelkový mys (Cape Agulhas) - výlet na opravdu nejjižnější bod Afriky

Garden Route - cesta podél Indického oceánu s velkým množstvím nádherných vyhlídek

Durban - prohlídka významného přístavu s obrovskou indickou kosmopolitní společností, největší mešitou jižní polokoule, skvělým zábavním vodním parkem a mořským světem - Ushaka

Royal Natal - národní park, úchvatné Dračí hory s množstvím turistických stezek, roklemi, štíty hor a vodopády, možnost celodenní turistiky

namibie

Etosha - druhý nejznámější národní park Jižní Afriky s obrovskými stády divoké zvěře

Swakopmund - bývalé koloniální německé město na pobřeží Atlantiku, kde si dáme v restauraci i pravou "Schweinehäxne"

Namib Naukluft Park - pravá pouštní a měsíční krajina s největšími písečnými dunami na světě včetně světoznámé Duna 45, skvělé fotografování při západu slunce

Fish River Canyon - impozantní, druhý největší kaňon světa se skvělými vyhlídkami, koupání v termálních bazénech, možnost turistiky po dně a hraně kaňonu

zimbabwe, botswana, zambie

Livingstone - město cestovatele, misionáře a objevitele vodopádů Davida Livingstona, National Museum of Zambia se sochou Emila Holuba

Victoria Falls - Viktoriiny vodopády - nej, nej, nej vodopády na světě, opravdový přírodní div světa na řece Zambezi s 1700 m širokým čedičovým zlomem a stometrovým skokem do zpěněné hromově hlučící rokle, sledování vodopádů ze Zambie i Zimbabwe

Jihoafrická republika

Hlavní město                            Pretoria

Rozloha                                    1 219 912 km²

Počet obyvatel                         49 320 000

Hustota osídlení                       41 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Mafadi (3450 mnm)

Jazyk                                         angličtina, afrikánština

Státní zřízení                             parlamentní republika

Hlava státu                                prezident Jacob Zuma

Největší města                          Johannesburg (1,9 mil.), Cape Town (830 tis.), Durban (540 tis.), Pretoria (530 tis.)

HDP na osobu                          11 302 USD

Průměrný věk dožití                51,2 let

Telefonní předvolba                +27

Vstup do země

V dubnu 2003 byla zrušena pro občany ČR vízová povinnost vztahující se na držitele všech druhů cestovních dokladů pro pobyt v JAR do 90 dnů za turistickým nebo tranzitním účelem.

Platnost cestovního pasu musí přesahovat nejméně o 90 dnů konec zamýšlené doby pobytu v JAR a musí v něm kterém zbývají alespoň dvě volné stránky (vedle sebe) pro vyznačení vstupního a výstupního razítka.

Geografie

JAR má 2500 km mořského pobřeží (na jihovýchodě ji omývá Indický oceán a na jihozápadě Atlantský oceán) a vysokou rozmanitost klimatických podmínek. Na západě země se rozkládá poušť Kalahari, východ země má spíše subtropické klima. Ve střední části se rozkládá náhorní plošina Highveld. Téměř po celé délce od Namibie po Transvaal je JAR lemována Dračími horami, které dosahují výšek až 3500 m. Oblast Witwatersrandu představuje největší koncentraci obyvatelstva (Johannesburg, Pretoria). Tato oblast má obrovské zásoby zlata. Velmi známá je Stolová hora, zvedající se z moře do tisícimetrové výšky nad Kapské město. V Jižní Africe stále žije velké množství divoké zvěře, avšak její výskyt ve volné přírodě je vlivem civilizačních faktorů ohrožen. Pro tyto účely bylo zřízeno celkem 13 národních parků s velmi kvalitní péčí, z nichž nejznámější jsou Krugerův NP, NP Kalahari Gemsbok a rovněž Addo Elefant v blízkosti Port Elizabeth.

Hospodářství

JAR je v rámci afrického kontinentu stabilně jednou z nejvyspělejších zemí, má dobře vyvinutý obchod se službami a je již dlouho industrializovaná. HDP na obyvatele měl však v 80. a začátkem 90. let let sestupnou tendenci, od konce 90. let zase stoupá. JAR vytváří přibližně 25 % HDP celého afrického světadílu, kde též drží prvenství ve spotřebě i výrobě elektrické energie. HDI, Index lidského rozvoje Jihoafrické republiky, který do poloviny 90. let stoupal, začal klesat, ke stoupající tendenci se vrátil v roce 2005. Na jeho poklesu mezi lety 1995 a 2005 mělo největší podíl drastické zkrácení délky života (1990 - 61,5 let, 2006 51 let) způsobené především pandemií AIDS a selháním vlády v boji proti ní.

JAR má velmi bohatá naleziště nerostných surovin, ale nemá ropu.

Zemědělská výroba se soustředí na pěstování kukuřice, pšenice, cukrové třtiny a produkci vlny, kuřat, skotu, ovcí. Zavodňovací systémy nejsou dostatečné a rovněž eroze půdy představuje závažný problém. Převážně jihoafričtí černoši nemají pro sebe dostatek orné půdy a musejí hledat práci mimo své bydliště.

Obyvatelstvo

Černoši tvoří 79% obyvatel země. Mezi ně patří Čwanové, Zuluové, Khosové, Matabelové, Sutové, Svazijci, Vendové a jiní. Běloši se na složení obyvatelstva podílejí 9,6 %, míšenci 8,9 % a Indové 2,5 %. Kromě toho v zemi žijí také afričtí Sanové (dříve označovaní jako Křováci).

Označení „barevný“ je používáno pro obyvatelstvo míšeného bantuského, khoiského a evropského původu. Samotní barevní se tomuto označení vyhýbají. V době politiky apartheidu měli barevní lepší přístup ke vzdělání než černoši. Barevní v letech 1950–1983 neměli volební práva stejně jako černoši, ale roku 1983 jim byla povolena účast v parlamentu. Barevní rovněž představovali výraznou opoziční sílu v boji proti apartheidu.

Namibie

Hlavní město                            Windhoek

Rozloha                                    825 418 km²

Počet obyvatel                          2 030 692

Hustota osídlení                       2,5 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Königstein (2606 mnm)

Jazyk                                        angličtina

Administrativní  zřízení           republika

Hlava státu                               prezident Hifikepunye Pohamba

Největší města                          Windhoek (330 tis.), Walvis Bay (85 tis.), Rundu (82 tis.)

HDP na osobu                         7 771 USD

Průměrný věk dožití               61 let

Telefonní předvolba               +264

Namibie (dříve Německá jihozápadní Afrika) získala nezávislost v roce 1990 jako jedna z posledních afrických zemí, a to od Jihoafrické republiky, která ji pod názvem Jihozápadní Afrika přechodně spravovala.

Vstup do země

K cestě do Namibie potřebují držitelé cestovního pasu ČR vízum. Víza vydávají zastupitelské úřady Namibie v zahraničí. Vízum nelze získat na pozemních hraničních přechodech ani na letišti.

Kontaktní úřad Namibie pro pro ČR: Embassy of The Republic of Namibia, Zuckerkandlgasse 2, 1190 Vídeň, Rakousko, Tel: +43 1 402 9371,  www.embnamibia.at.

Geografie

Nejdelší řekou je část řeky Okavango na severu, v tzv. Capriviho výběžku, a také část řeky Zambezi. Při pobřeží se rozkládá poušť Namib, ve vnitrozemí pak poušť Kalahari. Savany a pastviny tvoří asi 45 % rozlohy státu.

Hospodářství

Namibie má na africké poměry celkem slušnou síť silnic, vybudovanou německými kolonisty a modernizovanou jihoafrickými dělníky v 80. letech. Významným přístavem je Walvis Bay (Velrybí zátoka), přes níž se do země dováží a vyváží většina zboží. Země je významným producentem diamantů, těží se ale také zinek, uran, stříbro, rudy olova, zinku, mědi a zlata. HDP dosahuje 6500 USD na hlavu, což je na africké podmínky mimořádné. Mezinárodní obchod je úzce provázán s JAR a zeměmi Commonwealthu. Měnou je namibijský dolar. 6 % obyvatelstva je evropského původu. Tato skupina obyvatel má oproti původnímu obyvatelstvu značně vyšší kupní sílu.

Obyvatelstvo

Namibijci jsou většinou příslušníky Ovambského kmene (50 %), Kavangové 9 %, Hererové 7 %, Damarové 7 %, Namové 7 %, Sanové 3 %. Zastoupení ostatních kmenů je velice nízké. Obyvatelstvo smíšeného bělošského a černošského původu ("barevní") tvoří 6,5 % populace. V roce 2006 žilo v Namibii 40 000 Číňanů. Běloši tvoří 7 % populace a jedná se hlavně o potomky Portugalců, Nizozemců, Němců, Britů a Francouzů. 75 % Namibijců je gramotných a téměř 82 % obyvatel jsou křesťané, hlavně protestanti.

Zimbabwe

Hlavní město                            Harare

Rozloha                                    390 580 km²

Počet obyvatel                          12 746 990

Hustota osídlení                       33 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Nyangani (2592 mnm)

Jazyk                                        angličtina

Státní zřízení                            republika

Hlava státu                               president Robert Gabriel Mugabe

Největší města                          Harare (1,6 mil.), Bulawayo (750 tis.), Chitungwiza (400 tis.)

HDP na osobu                         487 USD

Průměrný věk dožití               51,8 let

Telefonní předvolba               +263

Vstup do země

Občané ČR mohou obdržet turistická víza na kterémkoli zastupitelském úřadě Zimbabwe nebo na hraničních přechodech včetně všech tří mezinárodních letišť (Harare, Bulawayo, Victoria Falls). 

Poplatek za udělení víza na hraničním přechodu je:

30 USD za jeden vstup (platnost 30 dní),

45 USD za dva vstupy.

Platí se v hotovosti. Doporučuje se mít připravenou přesnou částku v amerických dolarech (USD).

Geografie

Téměř celé území Zimbabwe zaujímá náhorní plošina Matabele o průměrné nadmořské výšce 1000 až 1200 m. Východní okraj nejvýše ční horou Inyangani (2592 m n. m.) Na severu se plošina stupňovitě snižuje k údolí řeky Zambezi, na západě spadá k bezodtokové pánvi Makgadikgadi a na jihu klesá k řekám Limpopo a Sabi. Plošina Matabele je zároveň rozvodím řek Zambezi a Limpopo. Zambezi vytvořila známé Viktoriiny vodopády. Na hranicích se Zambií byla postavena obrovská přehradní nádrž L. Kariba. Podnebí Zimbabwe je tropické, horké. Na severu převládá vliv monzunů, jih je převážně v oblasti pasátů.

Nejnižší bod země je ve spojení řek Runde (Lundi) a Save (Sabi) pouhých 162 m n. m. Zimbabwe je státem s velkým počtem řek a vodních ploch, čistě vodní rozloha zabírá 3910 km². Nejdelší řeky jsou Limpopo, Lundi, Sabi a Zambezi.

Obyvatelstvo

Zimbabwe je země s 12,38 miliony obyvatel. Úředním jazykem je angličtina, ale mimo úřady se obyčejně používají bantuské jazyky většinových etnik. Nejpočetnějším etnikem je Shona (Šona), které tvoří 4/5 celkového obyvatelstva a používá jazyk šonštinu. Druhým nejpočetnějším etnikem je Ndebele, žijící převážně v západní části země, používající jazyk Sindebele (též Ndebele). Ostatními, už minoritními etniky jsou Nyanja, Lozi, Nsenga, Tonga, Tswa, Venda, Manyika, Kunda, Kalanga ad. Všechna tato etnika spadají do nigero-konžské jazykové rodiny. Kromě bantuských klanů zde žije i domorodé obyvatelstvo z khoisanské rodiny a to klan Hietsware a evropské obyvatelstvo, převážně Angličané jako pozůstatek koloniální minulosti.

Hospodářství

Hospodářství Zimbabwe od roku 2000 pokleslo o třetinu. Země se nachází v obrovské ekonomické krizi, trpí největší inflací na světě vůbec. Na běžném trhu není k dispozici základní zboží a zemí zmítá hladomor. Tyto následky jsou především přisuzovány vůdci Robertu Mugabemu, jenž stojí za pozemkovými reformami z roku 2000, v nichž přerozdělil půdu bílých farmářů do rukou válečných veteránů a svých příznivců. Kdysi na africké poměry výkonné zemědělství s velkokapacitní produkcí obilnin se začalo propadat. Následky těchto reforem se odrážejí na státní inflaci, jež překročila v lednu roku 2008 míru 100 000 %. Kvůli takto vysoké inflaci musí státní banka tisknout bankovky vyšší nominální hodnoty, výjimkou nejsou ani peníze například s hodnotou 1 000 000 (v pondělí 21. července 2008 vstupuje v platnost nová bankovka v hodnotě 100 miliard Z$, zdroj: BBC). Nezaměstnanost je nejvyšší v Africe, její míra je uváděna v průměru 80 %. Ve skutečnosti však naprostá většina nezaměstnaných pracuje v tzv. stínové ekonomice, protože nemusí platit daně. Inflace dosahovala v lednu 2008 oficiálně 100 850,2 %, neoficiálně však až 150 000 % (v červenci 2008 dosahuje aktuálně inflace 2,2 milionu procent, zdroj: BBC,v srpnu již 11,27 milionu %,zdroj:ČT24). Pod hranicí chudoby žije 68 % obyvatel.[9] HDP kleslo v roce 2007: -5,6% a v roce 2008: -14,1% (přes -8% v roce 2004). Veřejný dluh dosahuje 260% HDP 2008. Nezaměstnanost překročila 80%. Hrubý domácí produkt na osobu v paritě kupní síly byl minulý rok pouhých 200 USD, což je nejnižší hodnota na světě.

Zambie

Hlavní město                            Lusaka

Rozloha                                    752 614 km²

Počet obyvatel                          13 000 000

Hustota osídlení                       18 obyv./km²

Nejvyšší bod                             2301 mnm (beze jména)

Jazyk                                        angličtina

Státní zřízení                            prezidentská republika

Hlava státu                               prezident Michael Sata

Největší města                          Lusaka, Ndola, Kitwe, Kabwe

HDP na osobu                         1721 USD

Průměrný věk dožití               52,5 let

Telefonní předvolba               +260

Vstup do země

Občané České republiky si mohou vízum předem vyřídit na zastupitelském úřadě Zambie. Turistická víza pro jeden vstup lze rovněž získat na kterémkoliv hraničním přechodu či na mezinárodním letišti (ČR patří mezi země zařazené na tzv. Appendix B). V tomto případě je však striktně vyžadována platba za vízum v USD (doporučuje se mít připravenu přesnou částku). K žádosti o zambijské vízum je třeba vyplnit formulář a přiložit dvě fotografie. Vícerázová víza se na hranicích neudělují!

 Poplatky za víza (platné v dubnu 2012):

 •  VÍZUM PRO JEDEN VSTUP 50,- USD
 •  VÍZUM PRO DVA VSTUPY 80,- USD
 •  VÍZUM PRO VÍCE VSTUPŮ 80,- USD
 •  JEDNODENNÍ VÍZUM 20,- USD

Geografie

Většina území státu je tvořena lehce zvlněnou náhorní plošinou ve výšce kolem 900 – 1 500 metrů nad mořem, která je na východě prolomena riftovým údolím řeky Luangwa. Nejnižší místo země leží na řece Zambezi na hranicích s Mosambikem (329 m n. m.), nejvyšší místo je v pohoří Manfinga Hills (2 301 m n. m). Na území Zambie jsou rozsáhlé bažiny - na severu (v okolí jezer Mweru a Bangweulu) a na západě (v okolí řeky Zambezi). Do území Zambie zasahuje také několik velkých jezer, například část jezera Tanganika, nebo část jezera Mweru. Z vodopádů stojí za zmínku vodopády Ngonye či známé Viktoriiny vodopády. Rostlinný pokryv tvoří savany a řídké lesy.

Obyvatelstvo

Heslo na státním znaku „One Zambia – One Nation“ čili „Jedna Zambie – jeden národ“ má spojit multikulturní zambijskou společnost, neboť se zde hovoří přes 70 jazyky. Zambie má o něco více obyvatel než Česká republika (13 000 000 obyvatel). Nejvýznamněj­šími domorodými jazyky jsou bemba (2 miliony mluvčích), nyanja (1 mil.), tonga (1 mil.). Úředním jazykem je však angličtina. Míšením domorodých jazyků s angličtinou vznikají nové jazyky, například hornický jazyk Copperbeltu. Gramotnost dosahuje 79 %.

Botswana

Hlavní město                            Gaborone

Rozloha                                    600 370 km²

Počet obyvatel                          1 640 115

Hustota osídlení                       2 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Tsodilo Hills (1489 mnm)

Jazyk                                        sečwana, angličtina

Státní zřízení                            parlamentní republika

Hlava státu                               prezident Festus Mogae

HDP na osobu                         16 820 USD

Průměrný věk dožití               55,7 let

Telefonní předvolba               +267

Vstup do země

Občané České republiky mohou vstupovat a pobývat na území Botswanské republiky bez víz (max.90 dní v průběhu jednoho roku). Kromě platného cestovního dokladu by všichni cizinci při návštěvě Botswany měli při vstupu do země zdůvodnit účel cesty, popř. uvést kdo je do Botswany zve a kdy hodlají opustit zemi. Z tohoto důvodu mohou být při vstupu do země požadováno předložení dokumentů jako zpáteční letenka, potvrzení o ubytování, kontakt na zvoucí osobu apod.

 Vzhledem k tomu, že opakovaně dochází k tomu, že někteří botswanští imigrační úředníci si nejsou vědomi bezvízového režimu pro občany ČR, doporučujeme, aby si cestující do země vzali kopii nóty uvedené na webové stránce http://www.mzv.cz/public/3f/81/66/819329_736269_nota_Botswana.pdf. Touto nótou botswanská strana potvrzuje bezvízový styk pro české občany pro krátkodobé pobyty.

Geografie

Území státu je převážně rovinaté s několika náhorními plošinami. Na jihozápadě se rozprostírá poušť Kalahari, která zabírá téměř 70% území Botswany. V severozápadní části je rozlehlá delta řeky Okavango, která se po období dešťů mění v rozsáhlé mokřady. Jedná se o největší vnitrozemskou deltu na světě. Mezi významnější toky patří Limpopo, Shashe a Linyanti.

Obyvatelstvo

Většinu obyvatel tvoří příslušníci kmene Batswana (95 %). Dalšími kmeny jsou Kalanga, Basarwa a Kgalagadi (4 %), bílí osadníci představují 1 % populace.

Polovina obyvatel vyznává původní kmenová náboženství, druhá polovina křesťanství.

Hospodářství

Mezi lety 1975 až 1990 rostlo hospodářství Botswany hlavně díky těžbě diamantů nejrychleji na celém světě. Političtí představitelé již od počátku podporovali příliv zahraničního kapitálu a snažili se cizím investorům nabízet bezpečné podnikatelské prostředí. Nemalé zásluhy na rozvoji Botswany má zahraniční pomoc převážně z britských, amerických a skandinávských zdrojů, jakož i od OSN. Jen v letech 1972 až 1973 země absorbovala přibližně 22.5 milionů GBP rozvojové pomoci, která směřovala hlavně do projektů v oblasti zemědělství, školství, zdravotnictví a infrastruktur (stavby silnic, telefonních ústředen, vysílačů aj.).

Botswanská rozvojová společnost (BDC) vznikla ve formě holdingu, jehož jediným podílníkem byla sice vláda, ale ponechávala mu podstatnou volnost při výběru „investic“, což byl poměrně originální koncept.

Významná byla rovněž přítomnost zahraničních podnikatelů, učitelů, lékařů, pracovníků státní správy a jiných, nezřídka dobrovolných, pracovních sil. Ti byli rychle nahrazováni nově se formující botswanskou elitou. Byly zakládány různé polostátní společnosti kontrolující distribuci vody, elektřiny, produkci potravin; Národní rozvojová banka poskytovala půjčky zemědělcům a živnostníkům.

Těžbu diamantů již od počátku ovládala Debswana, společný podnik botswanské vlády a jihoafrické společnosti De Beers.

Vláda podporovala rozvoj nejen zemědělství, ale také poměrně sofistikovanějších oborů jako je cestovní ruch a jiné služby. V zemi se dokonce krátkodobě vyráběly i vozy značky Hyundai; společnost MCB (Motor Company of Botswana) sice musela v roce 2000 výrobu ukončit, ale samotná přítomnost automobilového průmyslu v zemi byla dobrou vizitkou pro botswanskou ekonomiku. Vláda si je podle svých četných prohlášení vědoma omezené velikosti místního trhu (země má přibližně 1,4 milionu obyvatel) a chce se soustředit hlavně na investice podporující vývoz. V úvahu připadá rozvoj zpracování diamantů, další rozvoj turistiky, ale i finančnictví a počítačový průmysl.

Botswana se díky rozumným hospodářským opatřením brzy zbavila závislosti na zahraniční pomoci. Vláda až do nedávné minulosti hospodařila s přebytky, Botswanská pula vykazuje značnou stabilitu. Země disponuje devizovými rezervami přesahujícími sumu 5 miliard USD.

PROGRAM PODROBNĚ

1. den - odlet do JAR - Johannesburg

2. den - přílet do Johannesburgu, vypůjčení aut, odjezd do Lyndenburgu, nocleh

3. den - celý den autoturistika v oblasti národního parku Blyde River Canyon, vodopády, výhledy na třetí největší světový kaňon,  nocleh Phalaborwa

4. den - autoturistika a pozorování divoké zvěře v nejslavnějším parku Jižní Afriky - národní park Kruger, nocleh  uvnitř parku

5. den - pokračování v pozorování divoké zvěře a dokončení průjezdu NP Kruger, nocleh po výjezdu z parku

6. den - přejezd do Botswany, průjezd pouští Kalahari, nocleh u Francistownu

7. den - pokračování v průjezdu Botswanou, přejezd do Zambie a Zimbabwe,  2x nocleh na stejném místě

8. den - celý den  pobyt a prohlídka světoznámých Victoriiných vodopádů na řece Zambezi, pěší výlet do Zimbabwe (Victoria Falls) / Zambie (Livingstone)  přes hraniční most Rainbowbridge,  prohlídka vodopádů  z obou zemí …

9. den - přejezd do Namibie, průjezd Caprivi Stripem, nocleh v Rundu na hranicích s Angolou  přímo na břehu  řeky Okawango

10. den - přesun do národního parku Etosha - druhý nejznámější park jižní Afriky, pozorování obrovských stád divoké zvěře, nocleh přímo v parku - Halali Resort

11. den - dokončení prohlídky a průjezdu Etosha NP, dlouhý přejezd krásnou krajinou do Swakopmundu - bývalé koloniální německé město na pobřeží Atlantiku, nocleh, večerní město

12. den - dopolední prohlídka Swakopmundu, vjezd do divoké, hornaté a pouštní krajiny, překonání obratníku Kozoroha - Namib Naukluft Park - průjezd, 2x nocleh přímo v poušti

13. den - dojezd do oblasti dun,  celý den program - Namib Naukluft Park - největší písečné duny na světě, možnosti  malé turistiky a výletu džípem, DUNA 45, fotografování při západu slunce

14. den - přejezd do oblasti Fish River Canynon, nocleh Ais Ais

15. den - ranní  výlet na dno  kaňonu, odjezd do národního parku Fish River Canyon - druhý  největší kaňon světa hned za Grand Canyonem, impozantní vyhlídková trasa  po hraně kaňonu, přejezd do Grunau, nocleh

16. den - krásnou hornatou krajinou do JAR -  Cape Townu, 5x nocleh v Simons Town přímo u moře

17. - 20. den - program v Kapském Městě a okolí, Mys Dobré naděje, Stolová hora,

botanická zahrada,  kolonie tučnáků, výlet do vinařského centra  Stellenbosch

21. den - odlet z Kapského Města a návrat do ČR

21. den - přejezd k nejjižnějšímu mysu Afriky - Cape Agulhas (Střelkový mys), dojezd do Mossel Bay, nocleh 

22. den -  přesun  po známé vyhlídkové cestě Garden Route, laguny, rozeklané pobřeží  oceánu na trase Knysna - Port Elizabeth - Port Alfred,  nocleh  

23. den - zajímavý přejezd k Durbanu - kouzelné letovisko Balito, 5x ubytování na stejném místě přímo u krásné pláže na břehu Indického oceánu  

24. - 27. den - pobyt, koupání relax u Indického oceánu, návštěva přístavního Durbanu

28. den - dokončení pobytu u Indického oceánu, přesun do Dračích hor, národní park Royal Natal, 2x nocleh v Drakensville

29. den - celý den  turistika v Royal Natal NP =  kouzelné Dračí hory

30. den - odjezd z Dračích hor, krásné vyhlídky, poslední nákupy, letiště Johannesburg, vrácení aut,

ve večerních hodinách  odlet do ČR

Celá trasa autem = 9 500 km

Rezervujte včas místa na tuto expedici, počet míst je omezen!!!

na základě Vašich nezávazných rezervací a počtu zájemců bude rozhodnuto o konání expedice a určen termín informační schůzky !

 

varianty trasy

 

Zájezd lze absolvovat ve 2 různých variantách:

Varianta 1: Jižní Afrika - 21 dní - cena 89 000 CZK

Varianta 2: Jižní Afrika - 30 dní - cena 99 000 CZK

Zájezd lze ještě prodloužit o několikadenní pobyt na Mauriciu či na Zanzibaru (dle volby).

bezpečnostní situace

Bezpečnostní situace v Africe je jiná než na jiných kontinentech.Proto CK doporučuje:

 • držet se vždy ve skupinkách, minimálně ve dvojici
 • nenosit především ve městech viditelně elektroniku a jiné cenné předměty
 • opatrně fotografovat domorodce
 • doklady a peníze mít v pouzdru na krku pod košilí či tričkem
 • při placeni neukazovat obsah peněženky, peníze vhodně rozdělit
 • nerealizovat samostatné noční toulky
 • v NP KRUGER a ETOSHA  je mimo kempy a vyčleněná stanoviště přísný zákaz opouštění aut i otevírání dveří

NUTNÉ VĚCÍ, KTERÉ JE POTŘEBA VZÍT S SEBOU

 • 2x foto pasového formátu   
 • kopie pasu
 • pro turistiku i teplejší oblečení (čepici, rukavice), pláštěnku, dobré turistické boty nejlépe s vibramem, ostatní oblečení
 • minimum potřeb na vaření: hrníček, lžíce, nůž, otvírák, utěrka, malá rychlovarná konvička
 • brýle proti slunci, krém s velmi silným ochranným faktorem + další ochranu proti slunci (čepice, šátky, trika do vody), plavky
 • ochranu proti komárům a jinému hmyzu
 • baterku (nejlépe čelovku), svíčky
 • CD do autorádia
 • doporučujeme - malý chladící box do auta (lze i koupit na místě), zvážit voduvzdorná pouzdra na kamery či foto (případně lze použít igelit )!
 • věci vítané - kytara nebo jiný hudební nástroj (dle dohody na schůzce)

 

LÉKÁRNA

Každý základní svoji medikaci. Další doporučené léky:

Tablety:

 1. antirevmatika (dop. Brufen, Ibalgin, Voltaren      apod.)
 2. antipyretika (dop. Paralen)
 3. proti průjmu (dop. Ercephuryl, Imodium) + Smecta      – prášek
 4. ATB (dop. Augmentin, Summamed)
 5. proti alergii (dop. Claritin)
 6. doporučujeme antipyretika (Paralen, Acylpirin) na případnou výškovou      nemoc (jen Ekvádor)

Masti:

 1. proti otokům vč. alergických (dop. Fenistil gel)
 2. ATB (dop. Framycoin ung.)

Roztoky a kapky:

 1. dezinfekce (např. Septonex roztok)
 2. Sanorin, Sanorin – Analergin
 3. Ophtalmo – Septonex

 

DOPORUČENÉ KAPESNÉ

 • Ekvivalent cca 8.000 - 10.000 CZK nejlépe v USD nebo EUR na další víza, fakultativní vstupy, stravování, dárky a různé drobnosti, často lze platit kreditními kartami, fungují bankomaty!
 • Více informací k výměně kapesného si řekneme na schůzce:
 • Předpokládané výdaje na ostatní víza, fakultativní vstupy a výlety:
  • Zambie:  85 USD - vstupní vízum (pro 2x vstup)
  • Zimbabwe:  30 - 50 USD  = vstupní vízum
  • Kapské Město: lanovka na Stolovou horu 205 ZAR = cca 450 CZK (lze vyjít i zdarma pěšky)
  • Durban: cca 400 CZK - mořský zábavní park

CESTUJEME

Vícemístnými (až pro 7 osob) automobily s klimatizací, obsazení vozů 4 osobami, vždy minimálně 2 řidiči - vše komplexně pojištěno!

Zákaz kouření v automobilech, jezdí se vlevo!

DOPORUČENÁ ZAVAZADLA

 • Malé kufry (ne velké loďáky) a rozumné malé batohy nebo tašky!
 • V žádném případě ne velké kletry nebo krosny s konstrukcí! Na turistiku vždy bohatě stačí malý baťůžek.
 • Povolená váha zavazadel do letadla je 30 kg/1 osoba a je to přísně kontrolováno!
 • Při volbě množství a druhu zavazadel buďte laskavě rozumní a ohleduplní k ostatním cestujícím, zavazadlové prostory automobilů jsou omezeny, v automobilech strávíme poměrně hodně času a stanou se naším druhým domovem, množství zavazadel výrazně ovlivní Vaše pohodlí při cestování  a případnou začínající „ponorkovou nemoc“!

POJIŠTĚNÍ

 • Účastníci zájezdu musí povinně uzavřít pojistku pro krytí léčebných výloh v zahraničí, pokud nejsou již pojištěni jako držitelé kreditní karty
 • Doporučujeme majitelům kreditních karet, aby si u svého peněžního ústavu řádně ověřili druh a úroveň pojistky, případně i výši spoluúčasti!
 • Důrazně rovněž doporučujeme uzavřít pojistku pro případ storna zájezdu

VÍZA již jsou zajištěna vstupní víza do Namibie,  víza do Zambie a Zimbabwe si zajistíme přímo na hraničních přechodech. Botswana a JAR je bezvízový vstup.

UBYTOVÁNÍ

 • převážně v kempech ve vybavených turistických chatkách, bungalovech, apartmánech pro 2 - 6 osob,
 • Veškeré ubytování je s povlečením, spacák není třeba
 • Cca 70 % ubytování je včetně vybavených kuchyněk, kde lze vařit. Budeme se pohybovat  po významném území Jižní Afriky, úroveň vybavení ubyt.zařízení a kempů je značně rozdílná.
 • V některých zařízeních budou vybavené kuchyňky přímo v chatkách, v jiných jsou komunální kuchyně, kde lze také pohodlně vařit. V některých kempech jsou i prádelny s pračkami.   
 • V žádném případě nelze vařit v hotelu Formule 1 a některých dalších zařízeních
 • Sociální zařízení je většinou přímo v chatkách

STRAVOVÁNÍ

 • většinou ráno a večer vlastní vaření, rychlé stravování během dne, případně někdy večer v restauracích
 • nedoporučujeme pouliční stravování!
 • doporučujeme konzumovat jen balenou vodu z nákupních center!
 • některé potraviny lze dovážet/viz informace na schůzce                                       
 • pozor však na váhu zavazadel!
 • lze dovézt bez problémů i alkohol =  2 litry na osobu + 2 litry vína na osobu

LETECKÁ DOPRAVA

 • absolutní zákaz dovozu plynových bomb a jiných výbušných předmětů!
 • všechny lety jsou nekuřácké
 • váhový limit zavazadel je: 1 osoba = 20 kg
 • případné poškození nebo ztráta zavazadla musí být nahlášeny ihned po příletu na reklamačním oddělení letiště, odškodňování je uplatňováno u letecké společnosti
 • povezete-li jakékoliv ostré nebo hořlavé předměty (nůžky, nůž, zapalovače, zápalky atd.), neukládejte je do příručních zavazadel, které si s sebou vezmete na palubu, uložte je do zavazadel určených k odbavení do zavazadlového prostoru letadla
 • příruční zavazadlo do kabiny letadla: jeho max. rozměry mohou být 55 x 40 x 20 cm a max. povolená váha 5 kg. Navíc je možné vzít s sebou do kabiny brašnu s kamerou, fotoaparátem apod.

NOVÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA NA LETIŠTÍCH - OMEZENÍ PLATNÁ OD 6/11/2006

Cestující si do kabiny letadla nesmějí vzít:

 • láhve s jakýmkoliv pitím
 • tekutiny balené ve více než 100 ml balení: voda a další nápoje, polévky, sirupy, krémy, pleťová mléka a oleje, parfémy, -spreje, gely, šampóny a sprchové gely
 • nádoby pod tlakem: pěny na holení, pěnová tužidla, zubní pasty, směsi tuhých a tekutých materiálů
 • jakékoliv tekutiny, gely v lahvičce větší než 100 mililitrů

Cestující si do kabiny letadla mohou vzít:

 • hygienické potřeby v menších lahvičkách, ale musí být zabalené do průhledných uzavíratelných sáčků o maximálním obsahu 1 litr na osobu
 • notebook, fotoaparát, kamera, mobilní telefon, dětské mléko (množství jen na dobu letu), léky (jen na dobu letu nebo s potvrzením od lékaře, že je cestující musí mít u sebe), sprej na astma, sprej pro osvěžení dechu, zrcátko, šminky
 • vodu k pití si pak cestující mohou koupit v tranzitním prostoru letiště speciálně zabalenou
 • všechny zakázané věci lze zabalit do kufrů k odbavení

Cena zahrnuje:

 • letenky do JAR a zpět
 • letištní a bezpečnostní taxy, palivové příplatky
 • veškerou dopravu po Africe autokarem nebo klimatizovanými automobily včetně všech pojištění, benzínu, místních a silničních daní
 • ubytování v hotelech, motelech a kempech v chatkách a bungalovech
 • vstupy do národních parků, 2x noclehy uvnitř parku
 • vstupy na Viktoriiny vodopády v Zimbabwe i Zambii
 • informační schůzku před odletem
 • písemné informační vybavení a mapy
 • organizátory CK
 • pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:

 • vstupní víza
 • stravování
 • ostatní vstupy
 • fakultativní služby
 • cestovní pojištění (možno sjednat v CK)

Slevy:

maximální sleva na tento zájezd je 1.000,- Kč

 

 

Nezávazná poptávka - Jižní Afrika


?
Již 33. sezóna1991 - 2022