Cestovní pojištění

V ceně zájezdů není zahrnuto CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. U všech zájezdů ho však lze fakultativně přiobjednat.

Doporučujeme sjednání Komplexního balíčku pojištění ALLIANZ nebo AXA Assistance - je velmi výhodné a plně dostačující pro všechny případy krytí léčebných výloh, odpovědnosti za způsobené škody a také pojištění storna (zrušení) zájezdu! Odpadnou Vám starosti a obavy z náhlého onemocnění nebo jiného vážného problému těsně před odjezdem, které Vám mohou znemožnit účast na zájezdu. Plně se vztahuje i na lyžaře a cykloturisty, kteří se nemusí dále připojišťovat.

Cestujte bez starostí s kvalitním pojištěním!

Tato pojištění lze objednat přímo v kancelářích naší CK, telefonicky, e-mailem nebo přes internet na www.alpintour.cz 

cenA cestovního pojištění

  • 36 CZK/ osoba /den                                                                                                                                                                                  (zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, doplňkové asistenční služby, pojištění stornovacích poplatků).

ALLIANZ - cestovní pojištění - Všeobecné pojistné podmínky

ALLIANZ - cestovní pojištění - Informační dokument

ALLIANZ - cestovní pojištění - Přehled plnění

 

Pozor: pojištění léčebných výloh se mj. nevztahuje na případy, kdy léčebná péče souvisí s ošetřením onemocnění či úrazu, které existovaly již před uzavřením pojistné smlouvy, tzn.: pojištěný již byl na daný případ v minulosti léčen! Tato výluka se týká i mj. alergických, astmatických a záchvatovitých onemocnění!

Pro tyto případy doporučujeme sjednat individuální pojištění a konzultaci přímo s pojišťovnou!

 

Pojištění storna zájezdu - limity plnění

  • 80% účtovaných stornovacích poplatků = max. do výše 20 000 CZK

zahrnuje případy, při kterých dojde ke zrušení cesty z mimořádně závažných důvodů (např. akutní onemocnění, úraz, hospitalizace pojištěné osoby nebo spolucestujících). Pojišťovna uhradí 80% skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením cesty, pojistná částka je však limitována.

Pojištění je velmi výhodné, plně se vztahuje i na lyžaře a cyklisty a klienti si především zahrnuje případné storno zájezdu. Cestovat do zahraničí bez pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu je velkým hazardem!

CK ALPIN - TOUR  nepřebírá žádnou odpovědnost za případné komplikace, které by vznikly v souvislosti s nepojištěním léčebných výloh klienta.

Podrobnější informace o obsahu jednotlivých pojištění, postupu při pojistné události a případné dotazy vám zodpoví pracovníci cestovní kanceláře.

Pojištěním zákazníka vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK ALPIN - TOUR je pouze zprostředkovatelem  tohoto  smluvního  vztahu.

Úhradu pojistného plní pojišťovna přímo zákazníkovi (nikoliv CK).

Rychlý kontakt

491 481 113

777 300 290

hk@alpintour.cz

Více kontaktů

Katalog CK ALPIN - TOUR
29. sezóna

Náš slevový
systém



Již 30. sezóna1991 - 2020