Cestovní pojištění

V ceně zájezdů není zahrnuto CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. U všech zájezdů ho však lze fakultativně přiobjednat.

Doporučujeme sjednání Speciálního balíčku pojištění ALLIANZ - je velmi výhodné a plně dostačující pro všechny případy krytí léčebných výloh, odpovědnosti za způsobené škody a také pojištění storna (zrušení) zájezdu! Odpadnou Vám starosti a obavy z náhlého onemocnění nebo jiného vážného problému těsně před odjezdem, které Vám mohou znemožnit účast na zájezdu. Plně se vztahuje i na lyžaře a cykloturisty, kteří se nemusí dále připojišťovat.

Cestujte bez starostí s kvalitním pojištěním!

Tato pojištění lze objednat přímo v kancelářích naší CK, telefonicky, e-mailem nebo přes internet na www.alpintour.cz 

cenA cestovního pojištění

 • 36 CZK/1 den          (zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, doplňkové asistenční služby, pojištění stornovacích poplatků).

ALLIANZ - cestovní pojištění - knížečka

ALLIANZ - cestovní pojištění - přehled plnění

Pojištění léčebných výloh - limity plnění

 • Celkový limit             bez limitu
 • Zdravotní péče           bez limitu
 • Repatriace a převoz   bez limitu
 • Akutní ošetření zubů 10 000 CZK

Pozor: pojištění léčebných výloh se mj. nevztahuje na případy, kdy léčebná péče souvisí s ošetřením onemocnění či úrazu, které existovaly již před uzavřením pojistné smlouvy, tzn.: pojištěný již byl na daný případ v minulosti léčen! Tato výluka se týká i mj. alergických, astmatických a záchvatovitých onemocnění!

Pro tyto případy doporučujeme sjednat individuální pojištění a konzultaci přímo s pojišťovnou!

Sdružené cestovní pojištění - limity plnění

 • smrt následkem úrazu                       200 000 CZK
 • denní odškodné za dobu nezbytného léčení 200 000 CZK
 • trvalé následky úrazu                         400 000 CZK
 • Pojištění zavazadel                           20 000 CZK  (za škodu na jedné věci max. 10 000 CZK)
 • Odpovědnost za škodu na zdraví        2 000 000 CZK
 • Odpovědnost za škodu na věci           1 000 000 CZK
 • Odpovědnost za škodu finanční          100 000 CZK

Pojištění storna zájezdu - limity plnění

 • 80% účtovaných stornovacích poplatků = max. do výše 12 500 CZK

zahrnuje případy, při kterých dojde ke zrušení cesty z mimořádně závažných důvodů (např. akutní onemocnění, úraz, hospitalizace pojištěné osoby nebo spolucestujících). Pojišťovna uhradí 80% skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením cesty, pojistná částka je však limitována.

Pojištění je velmi výhodné, plně se vztahuje i na lyžaře a cyklisty a klienti si především zahrnuje případné storno zájezdu. Cestovat do zahraničí bez pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu je velkým hazardem!

CK ALPIN - TOUR  nepřebírá žádnou odpovědnost za případné komplikace, které by vznikly v souvislosti s nepojištěním léčebných výloh klienta.

Podrobnější informace o obsahu jednotlivých pojištění, postupu při pojistné události a případné dotazy vám zodpoví pracovníci cestovní kanceláře.

Pojištěním zákazníka vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK ALPIN - TOUR je pouze zprostředkovatelem  tohoto  smluvního  vztahu.

Úhradu pojistného plní pojišťovna přímo zákazníkovi (nikoliv CK).

Rychlý kontakt

495 260 621

777 221 998

info@alpintour.cz

Více kontaktů

Katalog CK ALPIN - TOUR
28. sezóna

Náš slevový
systémJiž 28. sezóna1991 - 2018