Francie - Paříž

 • Termín: v libovolném období
 • Počet dní: 5 dní
 • Cena: 4 600 CZK
 • Ubytování: Hotel Formule 1
 • Strava: snídaně
 • Dostupnost: Volná místa
 • Nezávazná poptávka Objednat

Během pobytu v Paříži budou navštívena všechna nejzajímavější místa:

Tour Eiffel, Louvre, Champ Elysées, Vítězný oblouk, katedrála Notre Dame, Sorbonne, Montmartre, Pigalle, Moulin Rouge, Trocadéro, Invalidovna, bazilika Sacré Cour, La Défense, Centre G. Pompidou, Hotel de Ville, Elysejský palác, aj...

Program (příklad)

1. den - odjezd v odpoledních hodinách do Francie

2. den - příjezd do Paříže, celý den program, večer ubytování v hotelu

3. den - půldenní výlet do Versailles, program v Paříži, večerní Paříž

4. den - celý den program v Paříži, ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR

5. den - návrat do ČR v dopoledních hodinách

Francie

Oficiální název :                  Francouzská republika

Rozloha :                            543 965  km² 

Počet obyvatel :                  65 436 552

Nejvyšší hora :                   Mont Blanc (4 810 m n. m.)

Nejdelší řeka :                     Loira (1013 km)

Státní zřízení :                     poloprezidentská republika

Největší města :                  Paříž 2,2 mil., Marseille 850 tis., Lyon 500 tis.

Úřední jazyk :                      Francouzština

Národnostní složení :           Francouzi (93,5 %), Portugalci, Alžířané, Španělé

Náboženská příslušnost :     římskokatolické 88 %,islám 7 %, protestantismus, judaismus 

Měna :                                 1 euro = 100 centů

HDP na osobu :                   35 068 USD

Průměrný věk dožití :           81 let

 

 

Francie je se svou rozlohou po Rusku a Ukrajině třetí největší stát v Evropě. Skládá se z 22 regionů. V minulosti se na jejím území rozkládala Franská říše a později Svatá říše římská. Nyní je Francie nejnavštěvovanější zemí Evropy a to díky přírodním krásám které naskytují například vysoké Alpy nebo pobřeží Středozemního moře zvané Provence. Nemenší zásluhu na tak vysoké návštěvnosti mají i světově věhlasná města v čele s hlavním městem Paříží.

 

Povrch Francie

Většina území je plochá a nížinná, sever a západ Francie je mírně zvrásněný, ve vnitrozemí se nachází rozsáhlá Francouzská nížina a Francouzské středohoří. Na jihozápadě, na hranici se Španělskem se tyčí vysoké Pyreneje a na jihovýchodě na hradicích se Švýcarskem a Itálií Alpy, kde najdeme i nejvyšší vrchol Evropy – Mont Blanc(4810 m). Nejnižším bodem Francie pak je delta řeky Rhôny, která je 2 metry pod úrovní moře.

 

Podnebí

Základním rysem podnebí Francie je vzrůstající teplota od severu směrem k jihu. S mírnějším podnebím se můžeme shledat hlavně v severních a západních částech, což samozřejmě zahrnuje i hlavní město. Na východě a jihu se podnebí více přibližuje kontinentálnímu typu, což znamená nutnost počítat s teplejšími léty a poněkud chladnějšími zimami. A konečně oblasti na jihu bychom mohli označit jako subtropické, pro něž jsou charakteristické mírné deštivé zimy a suchá, horká léta. Typickým úkazem v zimě je chladný prudký vítr z hor, nazývaný mistrál. Největší úhrn srážek spadne na území Francie během zimních a jarních měsíců, hlavně v období od ledna do dubna. Naopak na nejsušší počasí narazíme na podzim, zejména v srpnu a září.  Nejteplejšími měsíci jsou pochopitelně červenec a srpen.  Rozhodně je nutné se zmínit, že klima se mění podle jednotlivých regionů, kde je ovlivňováno mnoha faktory, jako vzdálenost od moře, nadmořská výška, typ porostu atd.

 

Fauna a flóra

Většina rozlehlého území země leží v mírném pásu, nemalou část však tvoří i středomořská oblast a několik vyšších horských oblastí, které dosahují až do pásma trvalého zalednění. Současná krajina je převážně kulturní a značně upravená člověkem. Přibližně 28 % rozlohy země tvoří listnaté a smíšené lesy. Suchozemské fauně dominují z větších zvířat zejména savci, vesměs podobní zbytku střední Evropy. Běžně se vyskytuje vysoká, divoká prasata, zajíci, jezevci, ježci a řada drobných hlodavců. Z šelem jsou běžné lišky, lasičky a kuny, v chráněných oblastech lze občas narazit i na medvědy, rysy a velmi vzácně vlky. Na horách jsou běžní kamzíci, kozorožci, svišti a mufloni. Z další fauny lze narazit na řadu hadů a ještěrek, vzácné želvy a samozřejmě velké množství hmyzích druhů. Ve Francii se trvale či přechodně vyskytuje více než 500 druhů ptáků, a ve sladkovodních řekách i řadě jezer a horských ples se vyskytují početné populace ryb. 

 

Společnost

Francie má dlouhou a složitou historii plnou revolucí a válek. Dnešní Francie je stabilní a neutrální stát. Je zakládajícím členem Evropské unie, OSN i NATO.

 

Státní zřízení

Francie je zastupitelská demokracie a poloprezidentská republika. Podle ústavy je francouzský prezident volen přímo na období pěti let. Prezidentská rada zabezpečuje regulérní fungování moci lidu a kontinuitu státu. Prezident jmenuje předsedu vlády, předsedá kabinetu, velí ozbrojeným silám a uzavírá mezinárodní smlouvy. Národní shromáždění je dolní komorou parlamentu. Jeho členové jsou voleni přímo na pětileté období a všechna křesla jsou volena v jediných volbách. Národní shromáždění má právo rozpustit vládu a tím tedy většinová volba Shromáždění určuje rozhodování vlády. Senátoři jsou vybíráni volební akademií na dobu devíti let a jedna třetina Senátu se mění každé tři roky. Legislativa Senátu je omezená; pokud se tyto dvě komory neshodují v nějakém bodě, Národní shromáždění má poslední slovo. Vláda má silný vliv na utváření programu Parlamentu.

 

Obyvatelstvo

Francie byla v historii nejpočetnější evropský národ.. Do 20. století Francii v tomto směru dohnaly a předehnaly Německo a Rusko. Populace Francie ale rychle vzrostla díky vysoké porodnosti po II. světové válce. Z 802 000 novorozenců v kontinentální Francii v roce 2010 mělo 80,1 % oba rodiče Francouze, 13,3 % mělo jednoho francouzského rodiče a 6,6 % mělo oba rodiče, kteří nebyli Francouzi. Etničtí Francouzi jsou potomky Keltů, Iberů, Liguranů, Italiků a Řeků z jižní Francie, smíšených později s Germány, kteří přišli na konci Římského impéria, například Franky, Burgundy a Góty. Francouzština je jediným oficiálním jazykem Francie. Vzrůstá ale povědomí o regionálních jazycích, které nemají žádný oficiální status. Tyto jazyky zahrnují baskičtinu, bretonštinu a germánské jazyky.

Kulturní historie je opravdu velmi bohatá. Mezi nejslavnější představitele patří spisovatelé Francois Villon, Moliere, nebo Viktor Hugo, malíři Manet, Renoir a Monet, nebo třeba hudební skladatel Claude Debussy. Francie je také zemí sportu. Národním sportem je zde fotbal, velmi oblíbené je rugby, alpské lyžování, biatlon, atletika a samozřejmě typicky francouzský pétanque.

 

Ekonomika

Francie je hospodářsky vyspělým státem s výkonným průmyslem a rozvinutým zemědělstvím. Průmysl je soustředěn zejména na sever a východ státu, nejvýznamnější je strojírenský s rozsáhlou výrobou dopravních prostředků, vyspělým zbrojařstvím a elektrotechnikou, dále chemický s petrochemický, potravinářský. Významná je těžba železné rudy, bauxitu, rud uranu, draselné a kamenné soli. Nedostatečné jsou zdroje paliv (uhlí, ropa, zemní plyn). Francie má rozsáhlé, rozvinuté a výkonné zemědělství. Je největším producentem a vývozcem zemědělských výrobků v Evropě. Mírně převažuje živočišná výroba s vysokými stavy skotu prasat, ovcí a drůbeže. Významná je produkce masa, mléka a sýrů. V rostlinné výrobě dominuje pěstování obilnin, hlavně pšenice a cukrové řepy, dále brambory, olejniny a krmiva. Velký rozsah má zelinářství a sadařství. Proslulé je vinohradnictví (první místo na světě), rybolov a chov ústřic. Je zde hustá a kvalitní dopravní síť. Železniční síť je nejdelší v Evropě, disponuje několika tratěmi rychlovlaků TGV. Námořní plavba využívá řadu přístavů, nejvýznamnější je Marseille, Le Havre a Dunkerque. Francie se intenzívně zapojuje do mezinárodního obchodu.

 

Cestovní ruch

Základem turistické atraktivity Francie jsou cenné kulturněhistorické památky, kouzlo krajiny francouzských velehor, krasových i vinařských oblastí a neobyčejná atraktivnost pobřeží. Zvláštním fenoménem je přitažlivost francouzského hlavního města - Paříže. Návštěvnost Francie je mimořádná. Ročně ji navštíví přes 75 milionů turistů a Francie tak stojí s velkým náskokem na prvním místě v Evropě i ve světě. Ukrajuje si z celosvětového cestovního ruchu asi 18%. Nejvíce je Němců a Britů, pak Belgičanů, Italů, Nizozemců a dalších Evropanů, z mimoevropských pak Američanů. K nejnavštěvovanějším místům patří již zmiňovaná Paříž, prosluněné Azurové pobřeží a Provence, vysokohorské Alpy a francouzské Pyreneje a historická Normandie a Bertaň.

cena zahrnuje

 • dopravu luxusním autobusem
 • 2x ubytování se snídaní
 • průvodce CK
 • komplexní pojištění
 • pojištění CK proti úpadku

cena nezahrnuje

 • vstupy
 • ostatní stravování

termín dle dohody v libovolném období

Tento zájezd je speciální nabídka pro základní a střední školy.

Jsme schopni uzpůsobit program a termín přesně dle Vašich požadavků.

Ideální měsíce pro návštěvu Paříže jsou duben, květen, říjen a listopad.

Již 33. sezóna1991 - 2022