Holandsko - květinové korzo 2024

Fotogalerie Holandsko1 Holandsko11 Holandsko4 Holandsko9 Holandsko10 Holandsko6 Holandsko12 Holandsko5 Holandsko7 Holandsko8 Holandsko2 Holandsko3 amsterdam1 amsterdam2 holandsko kola1 holandsko kola2 Další foto Netherlands_korzo
 • Termín: 17.4.2024 - 21.4.2024
 • Počet dní: 4 dny
 • Číslo zájezdu: 202462
 • Cena: 7 950 CZK
 • Doprava: Autobusová
 • Ubytování: Hotel
 • Strava: snídaně
 • Dostupnost: Zájezd uzavřen

PROGRAM ZÁJEZDU

1.den - středa

odjezd dle časového programu do SRN

cca 2,5  hod  večerní  zastávka v Drážďanech

non - stop přejezd do Holandska

2. - 3. den - čtvrtek a pátek 

Program v Holandsku (bez uvedení pořadí):

Aalsmeer - největší květinová burza světa

Zaanse Schans - návštěva skanzenu (sýry, dřeváky, větrné mlýny - není vstupné)

Volendam - návštěva malebného rybářského přístavu  

Den Haag - místo ubytování - prohlídka sídelního města a lázeňského předměstí Scheveningen

Madurodam - možnost návštěvy miniměstečka, kde najdeme celé Holandsko jako na dlani

Delft - návštěva krásného historického městečka

Keukenhof - návštěva jedinečného květinového parku

 

4.den - sobota

Květinové korzo - Haarlem - Noordwijk, ráno odjezd na zahájení květinového korza do Noordwijku,

přehlídka květinových vozů, odpoledne dokončení programu v Holandsku - Amsterdam, volno

Možnosti programu  v Amsterdamu: 

Rijksmuseum a Van Gogh Museum - možnost návštěvy celosvětově významných muzeí

Výlet lodí po kanálech (grachtech)  =  skvělý zážitek

Dam - pěší prohlídka města včetně  návštěvy brusírny diamantů, volno

ve večerních hodinách odjezd a non - stop  návrat přes  SRN do ČR

 

5.den - neděle

návrat do ČR v dopoledních hodinách

Předložený program je rámcový, vedoucí zájezdu ho bude přizpůsobovat s ohledem na počasí,

dopravní možnosti, množství turistů nebo nepředvídané okolnosti


Každý rok na jaře vyrážíme do této nesmírně zajímavé země obdivovat fantastické květinové parky, barevná pole tulipánů, vyhlášené větrné mlýny a nenapodobitelnou atmosféru holandské metropole...

Drážďany (Dresden) - prohlídka večerního města

Allsmer - každodenní květinová burza

Naarden - prohlídka města J. A. Komenského

Volendam - návštěva malebného rybářského přístavu

Zaanse Schans - prohlídka nejslavnějšího holandského skanzenu (sýry, dřeváky, větrné mlýny)

Keukenhof - možnost návštěvy nejkrásnější zahrady světa, jedinečného místa, kde se můžete potěšit pohledem na barevný koberec tvořený miliony tulipánů, narcisů, hyacintů a dalších jarních květů

Amsterdam - okružní jízda, návštěva brusírny diamantů, výlet lodí po grachtech, možnost návštěvy Riijksmusea a dalších muzeí, večerní program (výlohy lásky)

Haarlem - Noordwijk - květinové korzo - slavnostní defilé s přehlídkou květinových vozů

Den Haag - prohlídka sídelního města nizozemského krále a vlády včetně lázní Scheveningen

Delft - návštěva historického městečka proslavené výrobou porcelánu a malířstvím

Madurodam - zde uvidíte na jednom místě v čem spočívá kouzlo Holandska, najdete zde všechny významné stavby, pamětihodnosti a zajímavá místa v podobě miniatur 

 

 

 

 

                                               Nizozemsko                                               

 

Oficiální název:                    Nizozemské království (NL)                                                              

Hlavní město:                       Amsterdam

Rozloha:                                41 526 km2

Počet obyvatel:                   16 778 806

Státní zřízení:                       konstituční monarchie s dvoukomorovým parlamentem (král Vilém Alexandr)

Hustota zalidnění:               404 obyvatel / km

Jazyk:                                    nizozemština, fríština

Měna:                                    1 euro = 100 centů

Náboženská příslušnost:    římští katolíci, protestanti

HDP na osobu:                     38 600 US dolarů

 

Nizozemsko je středně velká země ležící v západní Evropě na pobřeží Severního moře. Jedná se převážně o nížinatý stát s bohatou historií, proslavený zejména pěstováním tulipánů a četnými vodními kanály. Za zmínku stojí i město Haag, sídlo královské rodiny, parlamentu, vlády a Mezinárodního soudního dvora.

 

Geografie

Na 280 km dlouhém pobřeží, které lemují Západofríské ostrovy, se rozkládají písečné duny. Směrem do vnitrozemí pokračují rozsáhlé, nízko položené oblasti, které jsou často přeměněny vysoušením vlhkých oblastí na zemědělskou půdu, tzv. poldery. Asi 40 % území se nachází pod úrovní moře a hrozí zde neustálé záplavy. Na jihovýchodě se nížina zvedá v mírnou pahorkatinu,  kde se nachází nejvyšší bod země, Vaalserberg (321 m n. m.). Nizozemskem protékají tři významné evropské řeky: Rýn, Maasa a Šelda. Ráz krajiny je velice ovlivněn vysokou hustotou zalidnění a také intenzivním zemědělstvím.

 

Podnebí

V Nizozemsku převládá oceánské podnebí. Roční úhrn srážek je poměrně vysoký, pohybuje se v rozmezí 750–850 mm. Velmi často se ve vnitrozemí objevují mlhy a často vane silný vítr. Podnebí v Nizozemsku ovlivňuje také teplý Golfský proud.  Díky němu jsou zimy relativně teplé, naopak léta příliš teplá nejsou. Průměrná teplota je 9,8 stupně Celsia.

 

Flóra a fauna

Ve srovnání s prehistorickou dobou se silně snížil rozsah lesů (nyní necelých 9 % plochy Nizozemska) a bažin. Většina dubových a březových porostů na východě byla vysazena, stejně tak jako rozsáhlé jehličnaté a listnaté lesy na pahorcích v centrální oblasti. Značnou část zemědělské půdy nyní zabírají komerční lesní pěstitelské školky. Na severu tvoří zajímavý biogeografický komplex moře Waddenzee s pískovými lavicemi, waty a bažinami. Jedná se o nejvýznamnější watové (periodicky přílivem zaplavované a odlivem obnažované území) v západní Evropě, kde se vyskytuje řada druhů původních a stěhovavých ptáků, ryb a korýšů. Pobřežní duny pokrývá specifický travní porost helm a další tvrdé trávy, zatímco waty přitahují slanomilné rostliny, jako je slanorožec.

 

Dějiny a kultura

Nizozemsko, někdy také Nizozemí nebo Holandsko, je jedna ze čtyř zemí Nizozemského království. Nizozemí je na rozdíl od termínu Nizozemsko označením historického nízko položeného území v okolí ústí řek Rýn, Šelda a Máza, které zhruba odpovídá území dnešních tří států: Nizozemsko, Belgie a Lucembursko, pro které se vžil nový souhrnný název Benelux. Holandsko je běžné neformální označení pro celé Nizozemsko, pochází od názvu bývalého hrabství Holandsko, které zahrnuje dnešní provincie Severní a Jižní Holandsko, ale je nesprávné, i když v hovorové mluvě je přijatelné, podobně jako označení osoby „Holanďan“ a jazyka „holandština“.

Ve starověku se na území dnešního Nizozemska usídlily germánské a keltské kmeny. Přibližně v 10. století došlo k rozdrobení země na jednotlivá knížectví. Po několika pokusech o sjednocení se celé území dostalo v roce 1477 do rukou Habsburků. Na přelomu 16. a 17. století se země stala místem náboženských nepokojů, které však paradoxně vůbec nebránily rozmachu. Proti politice katolizace, kterou prováděl španělský král Filip II., propuklo povstání nizozemských protestantů a od roku 1568 probíhaly boje Nizozemců za nezávislost na Španělsku. V 17. století došlo v Nizozemsku k velikému ekonomickému růstu, rozvíjela se věda a umění, v nábožensky tolerantní zemi působili umělci a myslitelé jako Rembrandt, Erasmus Rotterdamský, Descartes nebo Komenský. V této době také Nizozemci zajišťovali přibližně polovinu světového obchodu a země se stala jednou z nejvýznamnějších koloniálních mocností světa. Na objevné plavby se vydávali nizozemští mořeplavci jako například Abel Tasman. Na Vídeňském kongresu v roce 1815 bylo vyhlášeno Spojené království Nizozemské, ke kterému patřila do roku 1830 také Belgie a Lucembursko. Během první světové války si Nizozemsko uchovalo nezávislost, ve druhé světové válce ho však obsadila německá armáda. Po jejím ukončení přišlo Nizozemsko o většinu kolonií. Jediným pozůstatkem je 6 karibských ostrovů Nizozemských Antil.

 

Státní zřízení a obyvatelstvo

V současnosti je Nizozemsko konstituční parlamentní monarchie s dvoukomorovým parlamentem, který se skládá z horní a dolní sněmovny. Země se dělí na 12 provincií. Obyvatelstvo tvoří převážně Nizozemci a Frísové spolu s přistěhovalci (Turci, Maročané), Nizozemsko je nejhustěji zalidněný stát v Evropě (kromě ministátů). Většina populace žije ve městech – konurbace Randstadt Holland, kterou tvoří aglomerace měst Amsterdam, Haag, Rotterdam, Utrecht.

 

Hospodářství

Nizozemsko je jednou z nejbohatších zemí na světě a celosvětově vzato se řadí mezi dvacet největších ekonomik. Základem nizozemského hospodářství je průmysl, obchod a zemědělství. Nejdůležitější nerostnou surovinou je zemní plyn (6. na světě), dále je rozvinutý průmysl chemický, elektrostrojírenský (např. elektronika Phillips) a potravinářský, Díky velmi výhodné poloze u moře se velmi dobře daří obchodu a dopravě, Nizozemsko se může chlubit přístavem Europort v Rotterdamu, který je nyní třetím největším na světě a letištěm Schiphol v Amsterdamu. Nizozemské zemědělství je vysoce rozvinuté, intenzivní, výkonné a mechanizované. Zaměstnává ale jen 3,7 % obyvatelstva. Pěstují se různé plodiny, nejvíce ale obilí, cukrová řepa, kukuřice a brambory. Živočišná výroba se na zemědělské produkci podílí celými 70 % a zaměřuje se především na chov skotu (holandské sýry).

 

Cestovní ruch

Klíčovými destinacemi jsou Amsterdam a Den Haag. Mimo těchto dvou měst, která nabízejí rozsáhlé soubory historických památek, stojí za návštěvu Utrecht, Narden nebo Gouda a tamější vyhlášené sýry. Další turistickou atrakcí je Keukenhof - Zahrada Evropy. Je tu i drogová turistika, s cestováním do coffee shopů. Typické prvky holandské krajiny jsou i překrásné větrné mlýny.

 

 

Doprava na zájezd

 • luxusní bus s klimatizací, během zájezdu bude možno zakoupit základní občerstvení za Kč: pivo, káva, čaj, limo atd.
 • zasedací pořádek: bude předem stanoven dle věku a požadavků účastníků! 

Ubytování   

 • 2x v kvalitním hotelu v centru hlavního města Den Haag

  Popis hotelu:  hotel se nachází v docházkové  vzdálenosti  (cca 400-600 m) od centra a sídla nizozemského parlamentu, cca 4 km od moře - lázně Scheweningen, 2.5 km od Madurodamu.

  jen 2L nebo 3L pokoje, klimatizace, sprcha, WC, ručníky, bezplatné WI-FI, v blízkosti jsou restaurace, obchody

Stravování  - snídaně                                                                                                                         

2x kvalitní snídaně (podávané v autobusu)

 

Doporučené kapesné

 

50 -  100 EUR především na vstupy a drobnosti

Orientační ceny vstupů (bez záruky):

Keukenhof : 20 EUR   

Rijksmuseum: 20 EUR          

Van Gogh Museum: 20 EUR

Rembrantuv dům: 15 EUR  

Madurodam: 20 EUR

Květinová burza: 10 EUR

Grachty (výlet lodí): 15 EUR

V případě většího zájmu - vedoucí zájezdu zajistí ceny pro skupiny se slevami!

Není potřeba počítat s kapesným na všechny vstupy!

Doporučujeme navštívit: Keukenhof, květinová burza, grachty (výlet lodí)

 

Pojištění 

Cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění (možno sjednat v CK)

 

Doporučujeme vzít s sebou:

drobné EUR na WC po cestě, pohodlné boty, raději teplejší oblečení odpovídající  ročnímu období a zeměpisné poloze (lze předpokládat vítr i přeháňky, budeme se pohybovat hodně venku), přezůvky  (pantofle),  toaletní papír, polštářek, případně i deku do busu, dostatek  jídla,

léky osobní potřeby a hlavně dobrou náladu!

Na většině odpočívadel v Německu se platí za WC, mějte proto připraveny drobné mince.

Na mnoha místech pak funguje nový systém, kdy při vstupu dostanete za zaplacení toalety kartičku, jež opravňuje ke slevě  při  nákupu  v daném objektu.

Platnost kartičky je jeden rok a slevenky se dají sčítat.

 

 

Cena zahrnuje

 • dopravu luxusním autobusem
 • 2x ubytování v kvalitním hotelu (jen 2 lůž a 3 lůž pokoje, sprcha, WC, povlečení, ručníky, WIFI))
 • 2x kvalitní snídaně (podávané v busu)
 • průvodce CK
 • pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • vstupy
 • ostatní stravování
 • cestovní pojištění (možno sjednat v CK)

 

Zájezd je uzavřen a není možné ho objednat. Zkuste další zájezdy z této kategorie

Již 34. sezóna1991 - 2024