Švédsko ... na kole zemí tří korunek

 • Termín: 14.8.2020 - 25.8.2020
 • Počet dní: 11 dní
 • Číslo zájezdu: 202093
 • Cena: 16 990 CZK
 • Doprava: Autobusová
 • Ubytování: chatky a karavany v kempu
 • Strava: vlastní
 • Dostupnost: Volná místa
 • Nezávazná poptávka Objednat

1.den - odjezd do SRN, přes Berlín do Sassnitz (cca 780 km)

2.dennočním trajektem do švédského Trelleborgu (cca 120 km - plavba trvá cca 4.30 hod), 

pokračování dalších cca 350 km k jezeru Vättern,město Jönköping - církevní centrum Švédska s množstvím kostelů, nejstarší středověké obchodní centrum a středisko výroby sirek, přejezd do Karlsborgu u jezera Vättern (cca 100 km), ubytování v kempu u jezera 3x na jednom místě, prohlídka pevnosti Karlsberg

3.dennávštěva technického muzea ve Forsviku, cykloturistika krásnou severskou přírodou v národním parku Tiveden

4.denpřejezd busem do Sjötorp, cykloturistika podél kanálu Góta (spojuje jezera Vättern a Vänern, zajímavé technické stavby - pojízdné mosty, zdymadla, krásná příroda)

5.denpřejezd busem do kempu ve Stockholmu (cca 300 km), zastávka v Mariefredu (velkolepý hrad Gripsholm,  železniční muzeum, typické dřevěné švédské domky), dojezd do kempu ve Stockholmu, 3 x ubytování na jednom místě

6.denna kole do centra metropole Stockholmu a okolí (24 tisíc jezer, krásné parky, množství památek, staré  město Gamla Stan s královským palácem, muzea, parlament, přístav…), možnost projížďky lodí a návštěvy Vasa muzea (je zde vystavena v současné době poslední dochovaná loď (královská válečná) ze 17. století, která byla v roce 1961 vytažena z mořského dna,  jedná se o jeden ze světově nejznámějších turistických cílů,  loď je vystavena ve speciálně vybudovaném muzeu )

7.dencykloturistika na ostrově Drottningholm, možnost návštěvy královského sídla a parků, možnost koupání u kempu

8.denpřejezd busem do  jižní části Švédska, zastávka u Göta-kanalu, Borensberg - Ljungsbro, kaskáda zdymadel Berg  u  jezera Roxen, pokračování do Kalmaru (cca 480 km), 3x ubytování na jednom místě

9.denpřejezd s koly po 6 km dlouhém mostě na baltský ostrov Öland - cyklistika na ostrově, návštěva hlavního města Borgholm s mohutnou kamennou pevností, královské sídlo a park Solliden s letní rezidencí královské rodiny

10.denKalmar - přístavní město na několika ostrovech s vodním zámkem, Lasmuzeum s potopenou válečnou lodí, skvostný pohádkový hrad (žil zde král Gustav Vasa a jeho synové Erik XIV a Johan III),  nejlépe zachovalý renezanční palác ve Skandinávii, staré město Gamla Stan

11.denbusem přejezd do Ystadu (cca 280 km), krásné rozloučení se Švédskem = na kole těsně podél pobřeží do Trelleborgu (47 km), nočním trajektem  - odjezd do Sassnitz (cca 120 km - plavba trvá cca 4 hod)

12.dennon-stop návrat do ČR, příjezd  cca v poledních hodinách

Komplet trasa zájezdu bude cca 3500 km

 

Předložený program je rámcový, vedoucí zájezdu ho bude přizpůsobovat s ohledem na počasí, dopravní možnosti nebo nepředvídané okolnosti.

Program je velice zajímavý a pestrý. Navštíví se a projede na kole maximum z nádherné švédské přírody a zajímavých měst včetně švédské kultury a historie. Cyklostezky (částečně šotolina) převážně v rovinatém terénu povedou nejzajímavějšími místy navštívených území.

 

Program je velice zajímavý a pestrý. Navštíví se a projede na kole maximum z nádherné švédské přírody a zajímavých měst včetně švédské kultury a historie. Cyklostezky (částečně šotolina) převážně v rovinatém terénu povedou nejzajímavějšími místy navštívených území.

 

O trase denních etap budete vždy předem informováni vedením zájezdu,  obdržíte kopie mapek a místní podrobné mapové informace!

 

Jönköping - nejstarší středověké obchodní centrum a středisko výroby sirek

Karlsborg - 3x ubytování, malebné město na břehu jezera, středověká pevnost Karlsberg

Forsvik - historické technické muzeum, rezervace Tiveden

Göta kanál - pozoruhodné vodní dílo, spojnice dvou největších švédských jezer Vännern a Vättern, zdymadla, pojízdné mosty, možnost plavby po kanále

Mariefred - město s velkolepým hradem Gripsholm Slott

Stockholm - 3x ubytování, metropole a největší město Švédska, stovky ostrůvků s neuvěřitelně rozsáhlou sítí cyklostezek, radnice Stadshuset, staré město s přístavem, množství muzeí v čele s muzeem Vasa, královský palác, parlament

Drottningholm - ostrov s renesančním zámkem, sídlo královské rodiny

Söderkoping - malebné městečko, dřevěný kostel, katedrála

Kalmar - 3x ubytování, překrásné historické město na břehu Baltu - Kalmarská Unie, pohádkový hrad kalmar Slott, nejlépe zachovalý renesanční zámek Skandinávie, staré město Gamla Stan

Ostrov Öland - druhý největší ostrov Švédska, drsná severská příroda, hlavní město Borgholm s mohutnou kamennou pevností Borgholm Slott, palác Solliden - letní sídlo královské rodiny

Trelleborg - vstupní brána do Švédska, moderní město s překrásnou kašnou

 

Hlavní město                            Stockholm

Rozloha:                                   449 964 km2

Počet obyvatel:                        9,2 mil.

Nejvyšší hora:                          Kebnekaise 2123 m n. m.

Největší jezero:                        Vänern 5 390 km2

Státní zřízení:                           konstituční monarchie

Hlava státu:                              Carl XVI Gustaf

Největší města:                        Stockholm1,6 mil., Göteborg 800 tis., Malmö 500 tis.

Úřední jazyk:                            švédština

Národnostní složení:              Švédové 90,4%, Finové 2,4%, ostatní 7,2%

Měna:                                       1 švédská koruna (SKr) = 100 öre

HDP na osobu:                        31 600 US dolarů

Průměrný věk dožití:              80,51 let

Švédsko leží v srdci Skandinávského poloostrova. Hraničí na západě s Norskem, na východě s Finskem a na jihu je spojeno s Dánskem pomocí unikátního mostu přes průliv Öresund. Svou rozlohou se řadí na třetí místo v Evropské unii.

Dnes je Švédsko konstituční monarchií s parlamentní demokracií a vysoce rozvinutou ekonomikou. V roce 1960 bylo jednou ze zakládajících zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a od 1. ledna 1995 je členskou zemí Evropské unie. Název země (Sverige) se odvozuje od germánského kmene Sveů, který ve středověku obýval oblast centrálního Švédska.

Geografie

Švédsko se dělí na tři hlavní oblasti. Norrland zabírá na severu asi tři pětiny země. Jedná se o hornatou krajinu s rozlehlými lesy a velkými zásobami rud. Svealand má zvlněné hřebeny ledovcového původu a většinu z více než 90 tisíc švédských jezer. Největší z nich jsou Vänern a Vättern, které se řadí k největším v Evropě. Je zde mnoho řek, které jsou krátké a vodnaté s peřejemi a vodopády. Slouží jako zdroj elektrické energie. Nejdelší řekou je Kelaralven 
(720 km, ve Švédsku jenom 520 km). Většina řek směřuje od severu na jihovýchod k Botnickému zálivu.

Götaland na jihu zahrnuje kamenité vrchoviny a bohaté roviny Skåne. Asi 15 % území Švédska leží za Severním polárním kruhem. Velkou část země pokrývají lesy, v západní části se rozkládá masiv Skandinávského pohoří, kterým na západě země prochází hranice s Norskem. Odsud se území zvolna svažuje k východu k Botnickému záliv. Nejvyšším bodem je vrchol Kebnekajse s výškou 2123 m n. m. Přes severní polohu má Švédsko převážně mírné podnebí, a to hlavně díky teplému Golfskému proudu. V horách severního Švédska převládá subarktické podnebí. Severně od polárního kruhu v určité letní dny slunce vůbec nezapadá, v zimě naopak vůbec nevychází.

Ledovec, který kdysi pokrýval celé Švédsko a dosahoval mocnosti až 3000 m, po sobě zanechal  rozsáhlé hlinitojílovité nánosy. Ty dnes představují nejlepší orné půdy ve Švédsku - vyskytují se především ve středním Švédsku mezi Stockholmem a Göteborgem

Fauna a flóra

Švédské lesy dnes patří k nejlépe udržovaným na světě a pokrývají dnes více než 62% území. Ročně se také více stromů vysazuje než kácí. V nejjižnějších oblastech země dominují listnáče, např. habry, buky, jilmy. Směrem s rostoucí zeměpisnou šířkou začíná dominovat smrk, jedle, borovice s příměsí břízy. Nad hranicí lesa směrem na sever a do vyšších nadmořských výšek roste bezlesá tundra, jež se v létě promění v pestrou mozaiku rašelinišť, lišejníků a mechů. Švédská fauna je díky ochraně přírody druhově velmi pestrá.   V severních a centrálních oblastech žije mnoho druhů savců a ptáků a ryb. Převážná většina z nich je na seznamu ohrožených druhů a pro jejich ochranu bylo ve Švédsku během posledních sto let vybudováno více jak 20 národních parků a rezervací. Mezi ohrožené druhy patří např.: medvěd, orel skalní, orel zlatý, jestřáb, rys, vlk, rosomák. Charakteristické zvíře Skandinávského poloostrova, tedy i Švédska, je los, který se vyskytuje volně v přírodě. V řekách, jezerech a v moři žije na tisíce druhů ryb (pstruzi, lososi, tresky a sledi.

Obyvatelstvo

Celkový počet obyvatel je zhruba 9,4 milionu, přičemž hustota osídlení je nízká (21 obyvatel na km²)

Obyvatelstvo je rozmístěno velmi nerovnoměrně, většina žije na jihu země a při pobřeží. Švédové jsou typičtí svou pohostinností, velmi vřelým vztahem k přírodě a jsou též velmi vzdělaní. Převažujícím náboženstvím v zemi je luteránství. Švédština je součástí germánské jazykové skupiny. Hlavním městem Švédska je Stockholm, který je zároveň i největším městem. Jako většina ekonomicky vyspělých zemí Evropy, i Švédsko trpí nelegální imigrací především z arabského světa a bývalých postsovětských republik. Švédsko má rovněž poměrně štědrou sociální politiku a svým občanům poskytuje vysoký životní standard. Výnosy z daní tvoří 51% HDP, což je nejvyšší číslo ze všech ostatních zemí Evropy.

Historie

Území Švédska bylo obýváno již v době bronzové. Za vznik Švédska se považuje spojení území Svealand a Götaland pod správu panovníka Erik VIII. v desátém století. Začátkem středověku patřili Švédové mezi Vikingy. Pokřesťanštění ve 12. století přispělo ke vzniku jednotného švédského státu. V roce 1389 se Norsko, Dánsko a Švédsko sjednotily do jedné monarchie (tzv. Kalmarská unie). Na počátku šestnáctého století založil král Gustav I. Vasa dědičnou monarchii a tím moderní švédský stát. Gustav Vasa je tak Švédy považován za otce národa. 17. století bylo ve znamení rychlého rozmachu, který zařadil Švédsko mezi evropské velmoci. Novodobá historie Švédska je převážně pokojná. Poslední válkou byla výprava proti Norsku v roce 1814, po které vznikla Švédskem řízená unie s Norskem. Tato unie se rozpadla v roce 1905. Švédsko zůstalo neutrální i v průběhu světových válek a neangažovalo se ani ve studené válce. Ani dnes není země členem žádné vojenské aliance

Hospodářství

Švédsko patří k ekonomicky nejvyspělejším zemím Evropy i světa. K pilířům švédské ekonomiky patří především bohaté zásoby nerostných surovin a jejich těžba – zejména velmi kvalitní železné rudy a dřeva. Lesy pokrývají celkem 62% plochy země. Produkce zahrnuje vedle stavebního dříví a dřevní hmoty pro výrobu celulózy a papíru také pryskyřice.

Podmínky pro zemědělskou výrobu jsou příznivé pouze na jihu a orná půda zaujímá jen několik málo procent území. V krátkém letním období se pěstuje cukrovka, pšenice, obiloviny a brambory. Rybolov je rozvinut také především na jihu Švédska.  Loví se zejména sledi, makrely a tresky.

Průmyslová výroba má ve Švédsku dlouholetou tradici a je základem švédské ekonomiky. Dominuje strojírenský a těžební průmysl, čerpající z téměř neomezených nalezišť velmi kvalitní železné rudy. Tyto lokality leží na severu Švédska v okolí měst Kiruna a Gällivare. Švédské strojírenské výrobky a značky jsou proslulé po celém světě a zdobí je kvalitní zpracování, preciznost a výdrž. Za zmínku stojí automobilové podniky SAAB, Volvo, Scania nebo Husqvarna. Proslulá je také nábytkářská společnost IKEA, mající zastoupení ve víc jak polovině zemí světa.

Cestovní ruch

Švédsko každoročně přitahuje více než 5 milionů turistů a má jim opravdu co nabídnout. Samozřejmostí je zachovalá, drsná severská příroda s dvaceti národními parky a více jak stovkou chráněných oblastí. K unikátním vodním dílům patří Göta kanál - soustava vodních cest a zdymadel propojujících dvě největší švédská jezera Vänern a Vättern.

Mezi nejnavštěvovanější místa patří tradičně též hlavní město Stockholm, také nazývané Benátky severu. Stockholm se nachází na břehu jezera Mälaren, v místech, kde se jmenované jezero potkává s mořem. Centrum města se nachází na čtrnácti ostrovech. Nachází se zde dvě památky UNESCO. První je Skogskyrkogården, čili dřevěný hřbitov. Byl navrhnut tak, že odráží všechny stavební styly od románského po funkcionalistický. Druhou z městských památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO je palác Drottningholm, v překladu Královnin ostrov. Je to sídlo švédské královské rodiny, ale i turistická atrakce. Palác si v šestnáctém století nechal postavit Jan III Švédský s manželkou Katarinou Jagellonskou. Nespornou dominantou centra města je budova radnice Stadshuset a budova parlamentu.  

Mezi největší sportovní atrakce patří i lyžařský Vassův běh, který měří 90 km, při němž musel být stanoven limit – 12 000 startujícíc

cena zahrnuje:

 • dopravu autobusem
 • přepravu kol speciální vlekem
 • trajekty Německo - Dánsko - Švédsko, Švédsko - Německo
 • 9x nocleh v kempech v chatkách s možností vaření
 • průvodce a organizátora CK
 • pojištění CK proti úpadku

cena nezhrnuje

 • stravování
 • vstupy
 • cestovní pojištění (možno sjednat v CK)

 

Nezávazná poptávka - Švédsko ... na kole zemí tří korunek


?

Rychlý kontakt

777 221 998

777 300 290

info@alpintour.cz

Více kontaktů

Důležité informace

Doporučené vybavení

 • všem účasníkům se důrazně doporučuje používat přilby
 • Nutné je vybavení kol pro silniční provoz
 • ideální jsou univerzální treková kola, nedoporučujeme galusky
 • veškerá zavazadla veze vždy autobus

Přeprava kol

 • Kola jsou přepravována na speciálním vleku ve svislé poloze bez demontáže a jsou ideálně upevněna

denní etapy

 • náročnost denních etap je vždy volena dle zdatnosti a zájmu účastníků
 • délky tras jsou v rozmezí cca 30-100 km dle náročnosti terénu
 • část některých etap lze absolvovat autobusem

 

Již 33. sezóna1991 - 2022