Podunajská stezka

 • Termín: 6.5.2020 - 10.5.2020
 • Počet dní: 4 dny
 • Číslo zájezdu: 202080
 • Cena: 5 990 CZK
 • Doprava: Autobusová
 • Ubytování: Pension
 • Strava: snídaně
 • Dostupnost: Zájezd uzavřen

1.denodjezd okolo poledne na Šumavu, nocleh

2.denráno odjezd busem do německého Pasova (možnost prohlídky), podél Dunaje na kole do

             rakouského Aschachu, nocleh

3.denpokračování podél Dunaje přes Linec (možnost prohlídky) a Mauthausen         

             (možnost prohlídky) do Greinu, nocleh

4.denpokračování podél Dunaje do Melku (možnost prohlídky), nocleh

5.denpokračování podél Dunaje do Kremsu (možnost prohlídky), po poledni odjezd a návrat do ČR

 

přibližné délky denních etap

 • 2.den - 66 km
 • 3.den - 80 km
 • 4.den - 46 km
 • 5.den - 41 km

Předložený program je rámcový, vedoucí zájezdu ho může pozměnit vzhledem k počasí, dopravním možnostem nebo nepředvídaným okolnostem.

Převážná část trasy povede po speciálních stezkách pro cyklisty podél Dunaje

Součástí trasy jsou přívozy (není podmínkou) - hradí si  účastníci z vlastních zdrojů

Cena přívozů cca:  5 - 7 EUR / 1 osoba

Pasov - Linec - Mauthausen - Grein - Melk - Krems - prohlídky měst, cyklostezkami projedete nejkrásnější část Dunaje

Melk - možnost prohlídky kláštera (perla baroka)

 

Rakousko   

 

Rozloha:                               83 870 km2

Počet obyvatel:                   8,3 mil.

Nejvyšší hora:                     Grossglockner 3797 m n. m.

Nejdelší řeky:                      Dunaj (v Rakousku 358 km)

Státní zřízení:                      federativní republika s dvoukomorovým parlamentem, v čele prezident Heinz Fischer

Největší města:                   Vídeň 1,8 mil, Graz 250 tis., Linz 220 tis., Salzburg 150 tis.

Úřední jazyk:                        němčina

Národnostní složení:           Rakušané 94%, Slovinci, Turci, Němci

Náboženská příslušnost:    římští katolíci 78%

Měna:                                   1 euro = 100 centů

HDP na osobu:                    35 500 US dolarů

Průměrný věk dožití :         79 let

 

Rakousko je svou rozlohou středně velká republika ve střední Evropě, složená z 9 spolkových zemí. Dříve to byla jedna z největších říší starého kontinentu. Historická moc Rakouska upadla, ale výhodná strategická poloha na hranicích mezi západní a východní Evropou zajišťuje vliv na hospodářský a politický vývoj v této části Evropy. Přírodní krásy země, spolu s bohatou historií a kulturní přitažlivostí rakouských měst, činí z Rakouska jednu z nejnavštěvovanějších zemí světa. Oficiální název Österreich znamená v češtině „východní říše“.

Povrch Rakouska

Rakousko lze členit na tři velké přírodní oblasti: alpskou soustavu, východní nížiny a vysočiny podél hranice s Českou republikou. Alpy tvoří páteř celé země a zaujímají 60 % plochy země. Centrální horské pásmo - Taury - se dělí na Vysoké s nejvyšší horou Grossglockner (3797 m) a Nízké na východě. Pokračováním Taur na západ jsou Zillertálské a Ötztalské Alpy, na italských hranicích přerušené komunikační spojnicí - průsmykem Brenner. Na severu jsou nejvyšší masivy Dachsteinu (2996 m) a Hochkönigu (2941 m), na jihu Karnské Alpy (2780 m) a Karavanky tvořící hranici s Itálií a Slovinskem. Severovýchod Rakouska vyplňuje úrodná Vídeňská pánev, která svým severním výběžkem přechází i do České republiky. Na hranicích s Maďarskem leží bažinami obklopené velké a mělké Neziderské jezero. Na sever od údolí Dunaje se rozkládá Rakouská žulová plošina, táhnoucí se až k pohraniční Šumavě. Dunaj, druhá největší řeka Evropy, protéká severním Rakouskem od západu na východ. Jeho přítoky a zdrojnice Inn, Salzach, Enns, Dráva a další odvodňují téměř celé Rakousko. Pouze spolková země Voralbersko na západě je odvodňováno do Bodamského jezera a Rýna.

 

Podnebí

Nižší polohy Rakouska mají mírné kontinentální klima. Srážky na většině území přesahují 1000 mm (v západních Alpách i 2000 mm), pouze Vídeňská pánev je ve srážkovém stínu a dostává 600-800 mm srážek ročně. Průměrné lednové teploty na celém území klesají pod bod mrazu. Nejtepleji je v okolí Vídně. Sněžná čára v Alpách leží ve výšce 2500 až 2800 m.

 

Fauna a flóra

Rakousko je téměř z poloviny pokryto lesem, které tvoří obrovské přírodní bohatství. Východ země tvoří kulturní step. Původní lesy v nižších polohách prakticky vymizely. V Alpách ve středních výškách rostou jehličnaté lesy a nad hranicí stromů ve výšce 2000 m se rozkládají pestré alpínské louky. V lesích Rakouska žijí jeleni, srnčí zvěř, v Alpách kamzík, kozorožec, svišť, vzácně i medvěd. Neziderské jezero představuje jedinečnou ornitologickou oblast.

 

Společnost

Rakousko má dlouhou a složitou historii plnou válek, invazí a bitev. Nynější Rakousko je stabilním neutrálním státem s vysokou mezinárodní kulturní reputací a tendencí k silnější evropské integraci. Od roku 1995 je členem Evropské unie a od roku 1999.  

 

Státní zřízení

Rakousko je federativní republika tvořená devíti spolkovými zeměmi. Jednu z nich představuje hlavní město Vídeň. Hlavou státu je prezident volený v přímých volbách na šest let. Ten jmenuje spolkového kancléře a vládu. Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament. Skládá se z Národní rady (dolní sněmovna) a Spolkové rad (horní sněmovna), která reprezentuje jednotlivé spolkové země. Každá země má vlastní ústavu, parlament a vládu odpovídající za uplatňování zemských zákonů.

 

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo Rakouska je národnostně jednotné, i když jeho historický původ je rozmanitý. Rozmístění obyvatel vykazuje velkou nerovnoměrnost. Téměř 1/5 populace žije ve Vídni. Úředním jazykem je němčina, v zemi se však mluví několika dialekty, např. tyrolštinou, a vorarlberským nářečím. Většina Rakušanů jsou římští katolíci, ale významně jsou zastoupeni i ateisté a luteráni. Rakousko dnes trpí silnými vlnami imigrace především ze zemí bývalé Jugoslávie a Turecka.

Země oplývá bohatou kulturní historií, nejvíce však proslula v hudbě. Mezi slavné rakouské skladatele patří Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert nebo Johann Strauss. Světoznámý je psychiatr Sigmund Freud. Rakousko dnes vyniká také v oblasti sportu. Číslem jedna je zde sjezdové lyžování. Ikonami rakouského sportu jsou Hermann Mayer nebo Benni Reich.

 

Hospodářství

Poloha Rakouska mezi západní a východní Evropou zajišťuje zemi důležité postavení v mezinárodním obchodě. Rakousko se rychle přeměnilo z agrární země na stát s vyspělým průmyslem a vysoce rozvinutými službami.

Rakouské zemědělství vzhledem je proslulé svou intenzifikací a moderními metodami a zaměstnává relativně vysoký podíl pracujících (7%). Většina orné půdy leží v nížinách na východě, kde se pěstuje cukrovka, kukuřice, obiloviny a zelenina. Živočišná produkce je tradiční chovem skotu na mléko i maso na zelených pastvinách. Podílem lesů na rozloze země zaujímá Rakousko 4. místo v Evropě za Finskem, Švédskem a Slovenskem. Produkce dřeva a výrobu papíru jsou významnými exportními komoditami.

Průmysl Rakousko je založen na rozmanitých nerostných zdrojích. Země je největším světovým producentem magnezitu. Významná je i těžba grafitu, wolframu, kaolínu a soli. Ve Vídeňské pánvi se těží i ropa a zemní plynu. Téměř 3/4 elektřiny vyrobí hydroelektrárny, které mají díky dravým alpským tokům ohromný potenciál. Nejdůležitějším odvětvím je hutnictví železa koncentrované v Linzi. Světového věhlasu dosahuje výroba hliníku z bauxitové rudy. Významná je produkce elektrotechniky, spotřební elektroniky a motocyklů KTM.

 

Cestovní ruch

Rakousko má jedny z největších příjmů z cestovního ruchu v Evropě a patří k nejnavštěvovanějším na světě. Rakousko je jak destinací pro nadšené sportovce, tak i pro milovníky kultury, umění a dobrého jídla. a každoročně zemi navštěvuje kolem 20 milionů turistů. Jejich cesty vedou především do alpských středisek světového věhlasu: Kitzbühel, Zell am See, Innsbruck, Sölden, Dachstein a mnoho dalších. Rozvíjí se též letní turistika v oblasti Alp. I s nabídkou kulturněhistorických památek Rakousko drží krok s okolními zeměmi.  Dominuje hlavní město Vídeň s nepřeberným množstvím památek. Za zmínku stojí určitě císařský zámek Schönbrunn, patřící k nejvýznamnějším barokním památkám Evropy. Na jaře a v létě je zámek obklopen rozkvetlými zahradami, v zimním období si na okolních vánočních trzích přijdou na své milovníci svařeného vína. Dalším lákadlem pro turisty je město Salzburg, rodiště Wolfganga Amadea Mozarta

Cena zahrnuje

 • doprava autobusem
 • přeprava kol speciálním vlekem
 • 4x nocleh v pensionu (1x v ČR, 3x v Rakousku)
 • 4x snídani
 • organizátory CK
 • pojištění CK proti úpadku

cena nezhrnuje

 • ostatní stravování
 • vstupy
 • cestovní pojištění: (možno sjednat v CK)

 

 

Zájezd je uzavřen a není možné ho objednat. Zkuste další zájezdy z této kategorie

Rychlý kontakt

777 221 998

777 300 290

info@alpintour.cz

Více kontaktů

Důležité informace

Doporučené vybavení

 • všem účasníkům se důrazně doporučuje používat přilby
 • Nutné je vybavení kol pro silniční provoz
 • ideální jsou univerzální treková kola, nedoporučujeme galusky
 • veškerá zavazadla veze vždy autobus

Přeprava kol

 • Kola jsou přepravována na speciálním vleku ve svislé poloze bez demontáže a jsou ideálně upevněna

denní etapy

 • náročnost denních etap je vždy volena dle zdatnosti a zájmu účastníků
 • délky tras jsou v rozmezí cca 30-100 km dle náročnosti terénu
 • část některých etap lze absolvovat autobusem

 

Již 33. sezóna1991 - 2022