Čína - Tibet - Nepál - Indie - Sri Lanka

 • Termín: září - říjen
 • Počet dní: 29 dní
 • Číslo zájezdu: 202051
 • Cena: od 109 000 CZK
 • Doprava: Letecká
 • Ubytování: Hotel
 • Strava: snídaně
 • Dostupnost: Volná místa
 • Nezávazná poptávka Objednat

Čína

Hlavní město                            Peking (Beijing)

Rozloha                                    9 596 960 km²

Počet obyvatel                         1 312 900 000

Hustota osídlení                       137 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Mount Everest (Chomolungma) 8 848 mnm

Jazyk                                        čínština

Státní zřízení                            lidově demokratická republika

Hlava státu                               president Si Ťin-pching

Největší města                          Shanghai (12,3 mil.), Peking (9,6 mil.), Chongqing (7,9 mil.), Hong Kong (6,8 mil.), Guangzhou (6,7 mil.)

HDP na osobu                           9 146 USD

Průměrný věk dožití                  74,8 let

Telefonní předvolba                 +86

Turisticky atraktivní země vonící dálkami, dávnou civilizací a exotikou. Třetí největší a nejlidnatější země světa, když každý pátý člověk na naší planetě je Číňan. Svou kulturou a tajemností inspiruje a okouzluje ostatní svět více než 3000 let. Má bohatou a dlouhou historii s celou řadou významných starých dynastií, ale i bouřlivý a neslavný vývoj v novodobých dějinách. Pyšní se údajně jedinou pozemskou stavbou viditelnou z vesmíru - Velkou čínskou zdí. Můžeme si zde mimo jiné vychutnat atmosféru dávné minulosti v Zakázaném městě v Pekingu nebo být ohromeni krásou přírody a jedinečnými vápencovými útvary v Guilinu při plavbě po řece Li. Z dříve zaostalé agrární země se v posledních letech stává jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik, která bude brzy patřit k největším velmocem světa.

Vstup do země

Na držitele cestovních pasů ČR se vztahuje vízová povinnost. Žádost o udělení čínského víza se podává na Velvyslanectví ČLR v Praze (www.chinaembassy.cz), na které se také můžete obracet se svými dotazy ohledně vízové problematiky. Při podání žádosti je třeba předložit:

1. platný cestovní pas (platnost min. 6 měsíců po plánovaném návratu se dvěma volnými stránkami pro vízum) a fotokopii jeho datové stránky;

2. vyplněnou žádost o udělení víza (ke stažení na výše uvedené webové stránce Velvyslanectví ČLR v Praze);

3. 1 fotografii pasového formátu

4. fotokopii letenky tam i zpět (zakoupené nebo rezervace)

Správní poplatek za udělení víza není hrazen v hotovosti na Velvyslanectví ČLR, nýbrž formou složení požadované sumy na příslušný bankovní účet velvyslanectví (bližší údaje lze nalézt na webové stránce čínského velvyslanectví). Víza jsou standardně vyřizována za 7 dnů.

Poplatky za víza (mohou se bez předchozího oznámení změnit):
- vízum na 1 vstup - 50 EUR
- vízum na 2 vstupy - 75 EUR

Geografie

Čínská lidová republika se nalézá ve východní Asii při západním pobřeží Tichého oceánu. Od severu k jihu se rozkládá od řeky Chej-lung-ťiang (Amur) na 53º s.š. k nejjižnějšímu cípu ostrovů Nan-ša na 18º s.š. Spojnice měří kolem 5 500 km. Od Pamíru na západě (71º v.d.) po soutok řek Chej-lung-ťiang a Ussuri (135º v.d.) přesahuje spojnice 5 200 km. Časový rozdíl je více než čtyři hodiny, v celém státě se však používá jednotný čas. ČLR přímo sousedí se 14 zeměmi. 

Hospodářství

Díky ekonomickým reformám, které začal od roku 1976 prosazovat Teng Siao-pching a na které navázali jeho nástupci v 90. letech, byl v ČLR v polovině 90. let 20. století nastartován rychlý hospodářský růst, jenž trvá dodnes a rychle stimuluje všechny oblasti národního hospodářství.

Ekonomika země v roce 2007 rostla tempem 11,9 %, nejvyšším za 13 let. Hrubý domácí produkt tak dosáhl cifry 24,953 biliónů CNY (tj. 3,428 biliónů USD), ovšem dlouhodobý dvouciferný růst způsobil zvýšení inflace na 4,8 %, oproti necelým 2 % roku 2006. V únoru 2008 inflace dokonce vyšplhala až na 8,7 %, což je jedenáctileté maximum. Očekává se, že růst ekonomiky ČLR v roce 2008 bude opět vyšší něž 10 %.

Čínský vývoz v roce 2006 vzrostl o 27,2 %, zatímco dovoz ve stejném období narostl o 20 %. Saldo obchodní bilance tak dosáhlo přebytku 177,5 miliard USD (oproti 100 mld. USD v roce 2005).

Čínská ekonomika v roce 2005 předstihla britskou a v roce 2007 německou ekonomiku a s objemem DPH 2,49 bilionu € se dostala na třetí místo na světě.[10] V roce 2010 už předstihla i Japonsko a dnes je druhou největší státní ekonomikou světa.

Čínská energetika je založena na všech typech zdrojů. Elektrická energie je zatím vyráběna především v tepelných elektrárnách, ale Čína má velmi ambiciozní projekt výstavby jaderných elektráren. Do roku 2015 má být výkon zařízení tohoto typu dvojnásobný. Na výstavbě jaderných reaktorů v Číně pracují jak francouzské, tak americké a ruské společnosti. Po havárii v japonské Fukušimě bylo sice dočasně pozastaveno vydávání povolení ke stavbě nových jaderných elektráren a provedeny prověrky v těch stávajících, ovšem Čína hodlá ve své projaderné politice beze změny pokračovat.

Tibet

Hlavní město                            Lhasa

Rozloha                                    1 228 400 km²

Počet obyvatel                          3 002 166

Hustota osídlení                        2,2 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Mount Everest (Chomolungma) 8 848 mnm

Jazyk                                        tibetština

Administrativní  zřízení            autonomní region v rámci ČLR

Největší města                          Lhasa (250 000), Shigatse (90 000)

Historické území ve střední Asii se z velké části rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná nadmořská výška dosahuje 4900 m, proto se mu někdy říká "střecha světa" a je nejvýše položenou obydlenou oblastí na světě. Je zde 800 měst a vesnic, tradičním hlavním městem je Lhasa. Na jižní hranici s Nepálem se nachází slavný Mount Everest. Magický svět nad oblaky, nekonečné horské hřebeny, bělavé štíty, modrá jezera, barvité kláštery, větrem ošlehané tváře domorodců, modlitební praporce a mlýnky, nedostupná země veletvrdých přírodních podmínek, hluboké filozofie a starobylé kultury, které byly nedávno téměř vymazány z mapy světa.

Geografie

Na Tibetské náhorní plošině pramení několik významných řek jako je Jang-c'-ťiang, Žlutá řeka, Indus, Brahmaputra, Salwin, Mekong a Jarlung. Tok řek Indu a Brahmaputry přitom začíná v jezeře v Západním Tibetu u hory Kailas, kterou Tibeťané nazývají Gang Rinpočhe. Hora je důležitým místem poutním místem nejen pro buddhisty, ale i pro hinduisty a džinisty. V Tibetu se nachází i řada jezer, k nejvýznamnějším patří Pangong Tso dále např. Siling Co, Tangrajum, Rakas, Manasarovar, Gyaring nebo Namco. Ovzduší je v Tibetu velmi suché a celá oblast se nachází ve srážkovém stínu.

Historický Tibet se skládal z několika oblastí. Na severovýchodě to byla oblast Amdo, která je dnes rozdělena mezi čínské provincie Čching-chaj, Kan-su a S'-čchuan. Na východě oblast zvaná Kham, rozdělená mezi S'-čchuan, Čching-chaj a Jün-nan. Západní Kham a Ü-Cang jsou dnes součástí Tibetské autonomní oblasti. Oblast Arunáčalpradéše je v současné době spravována Indií, čínská strana si však tyto území nárokuje na základě toho, že daná oblast patří k tibetské kulturní oblasti.[10] Tibetská kultura zasahuje i do sousedních států a oblastí, zejména Bhútánu, Burjatska, Nepálu, indického Sikkimu a Ladaku a přilehlých oblastí Číny, kde je tibetský buddhismus dominantním náboženstvím.

V Tibetu je více jak 800 obydlených měst a vesnic. Tradičním hlavním a současně největším městem Tibetu i Tibetské autonomní oblasti je Lhasa kde žije asi 250 tisíc obyvatel. Západně od Lhasy se nachází Žikace, které je se svými 90 tisíci obyvateli druhým největším městem Tibetu. Třetím největším městem je Čhamdo, které se nachází ve východní části země. V Tibetu se nachází také nejvýše položené město na světě - Wen-čuan.

Nepál

Hlavní město                            Kathmandu

Rozloha                                    147 181 km²

Počet obyvatel                          28 563 377

Hustota osídlení                       184 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Mount Everest (Sagarmatha) 8 848 mnm

Jazyk                                        nepálština

Státní zřízení                            parlamentní republika (do 28.5.2008 království)

Hlava státu                               prezident Rám Baran Jadáv

Největší města                          Kathmandu (1 mil.), Pokhara (260 tis.), Lalitpur (220 tis.)

HDP na osobu                          400 USD

Průměrný věk dožití                67,4 let

Telefonní předvolba                +977

Země, kde leží Himaláje a proslulý Everest, kraj vysokých hor a nížinných kotlin, domov orlů, nosorožců a možná i yettiho, země budhismu i hinduismu, kde na ploše skoro 2x větší než Česká republika žije přes 28 milionů obyvatel. Mystické království, které až donedávna dynastie ministerských předsedů Ránů udržovala ve středověku, si dodnes zachovává svá tajemství. Obyvatelé patřící k nejchudším na světě jsou ve skutečnosti bohatí, neboť když bohové rozdávali přírodní krásy, Nepál byl velmi štědře obdarován. Nepál však není jen Himaláj a málokterá země na světě může nabídnout návštěvníkům tolik možností různorodých etnických skupin, kombinací věčného sněhu i tropického jihu a to vše doplňuje typická místní architektura, umění a kultura. Není divu, že po otevření hranic okolnímu světu v roce 1951 se stal jedním z nejvýznamnějších turistických cílů na světě.

Vstup do země

Vízum do Nepálu lze získat buď přímo na hraničním přechodu, nebo na nepálských ambasádách v zahraničí. Vízum na 30 dní stojí 30 USD.

Geografie

Nejvyšší hřeben Himaláje s nejvyšší horou světa Mount Everest (8 848 m n.m.) tvoří severní hranici země s Čínou. Střední část země tvoří pahorkatiny a vysočina s úrodnými údolími, jakési předhúří Himálaje, dosahující výšek do 3 000 metrů, na jihu podél indické hranice se rozprosírají nížiny zvané téraje.

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo tvoří hlavně kmeny, nejpočetnější jsou Čhátrijové (15,5%) a Bráhmani (12,5%). K hinduismu se hlásí 80,6% populace, k buddhismu 10,7%, islámu 4,2%. Nepálštinou mluví 90% obyvatel, ale je zde téměř 70 hlavních dialektů nejdůležitějších etnických skupin a kmenů, ale nejvíce užívanou a používanou je nepálština. Gramotnost je zde 48,6% (62,7% mužů a 34,9% žen).

Hospodářství

Nepál patří mezi nejchudší a nejméně vyvinuté země světa. 31% populace žije pod hranicí chudoby. Nezaměstnanost se pohybuje kolem 42%. HDP v přepočtu na jednoho obyvatele tvoří 1 400 USD (2005). Zemědělství vyprodukuje 38% HDP, průmysl zpracovává především zemědělské výrobky (juta, cukr, tabák, obilí). Velké příjmy plynou z turistického ruchu. Ze země se vyváží koberce, textil, čaj, kožené zboží, obilí, naopak se dováží zlato, stroje, ropné produkty.

Indie

Hlavní město                            Dillí

Rozloha                                   3 287 590 km²

Počet obyvatel                         1 210 000 000

Hustota osídlení                       361 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Kančendženga 8 586 mnm

Jazyk                                        hindština, angličtina

Státní zřízení                            parlamentní republika

Hlava státu                               prezident Pranáb Mukherdží

Největší města                          Mumbai (12,5 mil.), Dillí (11 mil.), Bangalore (8,5 mil.), Hyderabad (6,9 mil.)

HDP na osobu                          1500 USD

Průměrný věk dožití                 67,1 let

Telefonní předvolba                +91

Jedna z kolébek lidské kultury vždy přitahovala poutníky i dobyvatele a jen těžko ji lze charakterizovat několika větami. Indie je zemí nekonečných protikladů, tisíců bohů, stovek národních kultur, velké chudoby i úžasného bohatství, pohádkových mahárádžů, obrovských boháčů i žebrajících chudáků. Můžete zde potkat svého guru, meditovat v hinduistickém chrámu či v buddhistickém klášteře, jezdit na slonech a velbloudech nebo se jen tak toulat v opuštěných horských údolích.

Vstup do země

Od 1. 5. 2002 mohou občané ČR požádat o indická víza pouze na Velvyslanectví Indické republiky v Praze.

Vyřízení žádosti trvá asi 7 dní. V žádném případě není možné obdržet indické vízum na hraničním přechodu na letišti v Dillí.

Obyvatelstvo

Indie je země, ve které žije velké množství různých etnických skupin a hovoří se v nich asi tisíci jazyky a nářečími. Obyvatelé také vyznávají mnoho různých náboženství, přestože více než čtyři pětiny z nich jsou hinduisté. Podle hinduistické tradice se lidé rodí do sociálních vrstev zvaných kasty. Přísná náboženská pravidla přikazují každé kastě, co má jíst, co si oblékat i jakou vykonávat práci.

Rodinná pouta jsou v Indii velmi důležitá a na sňatek se často pohlíží spíše jako na spojení dvou rodin než jako na svazek dvou lidí. Je zvykem, že rodiče vybírají svým dětem životní partnery.[zdroj?] Dnes se někteří Indové snaží tato pravidla odstranit a povzbuzují mladé lidi, aby si sami hledali manžela či manželku.

Život v mnoha indických vesnicích se po staletí nezměnil. Lidé si chodí každý den pro vodu do studně a osvětlují si domovy olejovými lampičkami. Avšak v závislosti na růstu hospodářské úrovně se do stále více vesnic zavádí voda a elektřina. 41 % všech chudých lidí světa ale stále žije v Indii.

I Indie zaznamenává fenomén, kdy obyvatelé vesnic přicházejí ve stále větší míře do měst (urbanizace). Ve městech se velký počet obyvatel tísní v přeplněných chatrčích na předměstích, zatímco mnoho bohatších Indů žije v oblastech, kde je patrný silný západní vliv. Někteří lidé nosí oblečení podle západní módy, jiní dávají přednost tradičním oděvům. Například mnoho Indek nosí jasně barevná sárí a bindi. Společenský život se v Indii soustřeďuje na náměstí. Jsou neustále zaplněna lidmi, kteří si sem chodí vyměňovat novinky a názory za zvuků hlasitě hrající populární hudby, klaksonů aut a volání pouličních prodavačů.[zdroj?] V posledních letech došlo v Indii právě díky stěhování lidí do měst k rapidnímu růstu mnohých měst. Díky tomu tak má Indie mnoho sídel s více než milionem obyvatel. Životní úroveň většiny lidí v těchto oblastech však není vysoká.

Někteří tradiční indičtí zemědělci – jsou to zejména pěstitelé bavlny a sójových bobů – v rostoucí míře přecházejí na pěstování geneticky modifikovaných potravin, kdy od zahraničních korporací (Monsanto) kupují GM semena a ad hoc vyvinuté herbicidy (Roundup)

Hospodářství

Indie má velké přírodní bohatství. Díky úrodné půdě a příhodnému klimatu má dobré podmínky pro pěstování velkého množství zemědělských plodin, produkce potravin a dalších surovin. Přesto se země potýká se značnou částí obyvatel žijících v chudobě, včetně velkého množství podvyživených dětí. Občasné přírodní katastrofy jako krutá sucha, zemětřesení a povodně situaci dále zhoršují. Mezi hlavní problémy zemědělství patří eroze půdy, rapidní snižování úrovní spodních vod a nadměrné vyčerpávání živin půdy intenzifikovaným zemědělstvím s přílišným používáním chemikálií.

Srí Lanka

Hlavní město                            Kotte (Šrí Džajavardanapura Kotte)

Rozloha                                    65 610 km²

Počet obyvatel                          20 242 000

Hustota osídlení                       319 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Pidurutalagala (2 524 mnm)

Jazyk                                        sinhálština, tamilština

Státní zřízení                            republika

Hlava státu                               prezident Mahinda Radžapaksa

Největší města                          Colombo (753 tis.), Dehiwala-Mount Lavinia (246 tis.), Moratuwa (210 tis.), Kotte (136 tis.)

HDP na osobu                           2 835 USD

Průměrný věk dožití                 75,9 let

Telefonní předvolba                 +94

Srí Lanka je ostrovní stát v jihovýchodní Asii, nacházející se v blízkosti Indického poloostrova na ostrově Cejlon, což byl také do roku 1972 oficiální název státu. Od Indie je ostrov oddělen úžinou Palk, přes niž se táhne řetěz korálových útesů zvaný Adamův most, na východě se nachází Bengálský záliv a na jihu Indický oceán. Největším městem je Kolombo (též Colombo). Hlavním městem je odnedávna Šrí Džajavardanapura Kotte (Sri Jayawardenapura, nebo také jen Kotte), které je předměstím Kolomba.

Vstup do země

Sri Lanka od 1. ledna 2012 zpoplatňuje krátkodobý pobyt cizinců (do 30 dnů). Každý zájemce o pobyt na ostrově se musí před příjezdem na Sri Lanku elektronicky registrovat na www.eta.gov.lk (ETA=Electronic Travel Authorization) a zaplatit kartou 20 USD (stejná částka pro turistická i business víza). Platba prostřednictvím ETA je možná i po příletu na letišti v ceně 25 USD.

Každý návštěvník se musí prokázat pasem (s platností minimálně 180 dnů v den příjezdu), předložit zpáteční letenku i doložit dostatečné finanční prostředky na dobu pobytu. V systému ETA vyplní požadované osobní údaje, číslo pasu, jeho platnost a předpokládané datum příjezdu a odjezdu. Na jím zadané kontaktní údaje pak dorazí vyrozumění o přijaté platbě a souhlas se vstupem na území Sri Lanky, který platí 3 měsíce. Registrace je možná individuálně, v případě skupinových zájezdů registraci provede turistická kancelář.

Geografie

Výrazné klimatické rozdíly jsou dány rozsáhlými nížinami na pobřeží, které se zvedají ve vnitrozemí do 2524 metrů vysokého pohoří. V nejvlhčích oblastech (přes 3000 mm srážek) se daří svěžím deštným pralesům, zatímco v sušších severních částech země rostou odolnější monzunové lesy s cennými dřevinami jako je ebenové nebo tzv. atlasové dřevo, velké plochy lesů však již byly vykáceny. Také původně velká stáda slonů nyní čítají jen několik set kusů. Přírodními zdroji jsou: diamanty, drahokamy, grafit, písky s obsahem rud. Nejdelší řekou je Mahaveli. Země je ohrožována tropickými cyklónami a tornády. 

Obyvatelstvo

Největší skupinu obyvatel tvoří Sinhálci (zhruba 73,8 %, stav 2002), etnikum indoevropského původu, a Tamilové (13,9 %), náležící k drávidské skupině. Separatistické tendence, representované především ozbrojenou skupinou Tygři osvobození tamilského Ílamu, vedly k dlouhodobému ozbrojenému konfliktu, který dodnes nebyl zcela urovnán. Kromě Sinhálců (buddhistů), Tamilů (hinduistů) žije na Srí Lance velké procento muslimů (7,2 %), a menšina Tamilů s indickými kořeny (4,6 %).

Hospodářství

Srí Lanka je především zemědělskou zemí s rozvinutým plantážním, pěstováním čajovníku, kokosové palmy, kaučukovníku, rýže, manioku, batátů, cukrové třtiny, ovoce a koření, významný je také rybolov. Působí zde zpracovatelský, potravinářský a textilní průmysl. Srí Lanka je také oblíbenou turistickou destinací, přestože ostrov v současné době zmáhá národností konflikt.

 

 

Po uskutečnění úspěšných expedic v letech 2011 a 2013 připravujeme na rok 2016 další velkou cestu Asií s návštěvou největších přírodních zajímavostí Číny, chybět nebudou ani hlavní dominanty Tibetu, Nepálu, džípy projedeme Himaláje, poté navštívíme jih Indie a vše zakončíme na Srí Lance.

Čína

Turisticky atraktivní země vonící dálkami, dávnou civilizací a exotikou. Třetí největší a nejlidnatější země světa, když každý pátý člověk na naší planetě je Číňan. Svou kulturou a tajemností inspiruje a okouzluje ostatní svět více než 3000 let. Má bohatou a dlouhou historii s celou řadou významných starých dynastií, ale i bouřlivý a neslavný vývoj v novodobých dějinách. Pyšní se údajně jedinou pozemskou stavbou viditelnou z vesmíru - Velkou čínskou zdí. Můžeme si zde mimo jiné vychutnat atmosféru dávné minulosti v Zakázaném městě v Pekingu nebo být ohromeni krásou přírody a jedinečnými vápencovými útvary v Guilinu při plavbě po řece Li. Z dříve zaostalé agrární země se v posledních letech stává jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik, která bude brzy patřit k největším velmocem světa.

Peking - hlavní město Číny a mnoha protiklady, velké a moderní město s bohatou a prastarou historií. Zakázané město - název Zakázané město se obecně vžil, protožr do císařského paláce byl zakázán vstup prostým lidem a jeho prostory mohli navštěvovat pouze hodnostáři, členové císařské rodiny a jejich služebnictvo. Největší náměstí na světě Tian´anmen tzv. náměstí Nebeského klidu o rozloze 44 hektarů.

Velká čínská zeď -  vůbec nejznámější symbol celé Číny. Jediné lidské dílo, které lze pozorovat z vesmíru pouhým okem. Tato 6 000 km dlouhá zeď byla rovněž nedávno vybrána mezi sedm novodobých divů světa.

Chengdu - město, kde se úspěšně chovají vzácné pandy velké

Leshan - 71 m vysoká socha Budhy, která sedí na břehu řeky a rozhlíží se do okolí, je největší sochou tohoto druhu na světě

Emeishan - patří mezi čtyři hlavní posvátné budhistické hory v Číně

Guilin - město obklopené úchvatnou krajinou a fantasticky zelenými homolemi, které se tyčí nad řekou Li a lze je nejlépe pozorovat při projížďce z lodi

Yangshuo - městečko uprostřed fascinující krajiny se zelenými homolemi a všudypřítomnými rýžovými políčky

Lijiang - staré město s dřevěnými měšťanskými domy, úzkými dlážděnými uličkami a mostíky klenoucími se přes vodní kanály. Je památkou UNESCO

soutěska Tygřího skoku - 16 km dlouhá soutěska, která odděluje horu Haba (5 396m) a horu Nefritového draka (5 596m). Patří k nejhlubším kaňonům světa

Shangri - La - chladné městečko v junanských horách s tibetskou kulturou a zelenou stepí, po které se toulají mezi exotickými květy stáda yaků

Tibet

historické území ve střední Asii se z velké části rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná nadmořská výška dosahuje 4900 m, proto se mu někdy říká "střecha světa" a je nejvýše položenou obydlenou oblastí na světě. Je zde 800 měst a vesnic, tradičním hlavním městem je Lhasa. Na jižní hranici s Nepálem se nachází slavný Mount Everest. Magický svět nad oblaky, nekonečné horské hřebeny, bělavé štíty, modrá jezera, barvité kláštery, větrem ošlehané tváře domorodců, modlitební praporce a mlýnky, nedostupná země veletvrdých přírodních podmínek, hluboké filozofie a starobylé kultury, které byly nedávno téměř vymazány z mapy světa.

Lhasa - hlavní město tibetské autonomní oblasti v nadmořské výšce 3700 m, okolní hory dosahují nadmořské výšky okolo 5 000 m, politické, ekonomické a kulturní centrum celého Tibetu. Palác Potala - dominanta města i celého Tibetu rozprostírající se na Červeném kopci, hrdé sídlo vládců. Chrám Jokhang - Dům pána ze 7. století je nejposvátnějším místem a cílem poutníků z celého Tibetu. Klášter Sera - založen 1419 na severním okraji města na úpatí vysokých hor, v dobách své největší slávy míval až 7 000 mnichů

Yamdrok -  jedno ze čtyř  svatých jezer, která jsou považována za posvátná a jsou součástí tibetského duchovního života

Shigatse - druhé největší město Tibetu s pevností a klášterem

PŘEJEZD DŽÍPY Z TIBETU PŘES HIMALÁJE DO NEPÁLU - impozantní přejezd hlavního hřebene Himalájí s výhledy na zasněžené osmitisícovky nejvyššího pohoří světa, výlet do základního tábora pod Mont. Everestem, sjezd několika vegetačními pásy o tři tisíce metrů níže do Nepálu

Nepál

země, kde leží Himaláje a proslulý Everest, kraj vysokých hor a nížinných kotlin, domov orlů, nosorožců a možná i yettiho, země budhismu i hinduismu, kde na ploše skoro 2x větší než Česká republika žije přes 28 milionů obyvatel. Mystické království, které až donedávna dynastie ministerských předsedů Ránů udržovala ve středověku, si dodnes zachovává svá tajemství. Obyvatelé patřící k nejchudším na světě jsou ve skutečnosti bohatí, neboť když bohové rozdávali přírodní krásy, Nepál byl velmi štědře obdarován. Nepál však není jen Himaláj a málokterá země na světě může nabídnout návštěvníkům tolik možností různorodých etnických skupin, kombinací věčného sněhu i tropického jihu a to vše doplňuje typická místní architektura, umění a kultura. Není divu, že po otevření hranic okolnímu světu v roce 1951 se stal jedním z nejvýznamnějších turistických cílů na světě.

Káthmándú - obchodní čtvrť Thamel, celodenní okruh po okolí, starobylé hlavní město Bhaktapur, hinduistické centrum Pašupatináth, opičí chrám Svajambhunáth s vyhlídkou na celé Káthmándské údolí, možnost letu kolem Everestu

Indie

Jedna z kolébek lidské kultury vždy přitahovala poutníky i dobyvatele a jen těžko ji lze charakterizovat několika větami. Indie je zemí nekonečných protikladů, tisíců bohů, stovek národních kultur, velké chudoby i úžasného bohatství, pohádkových mahárádžů, obrovských boháčů i žebrajících chudáků. Můžete zde potkat svého guru, meditovat v hinduistickém chrámu či v buddhistickém klášteře, jezdit na slonech a velbloudech nebo se jen tak toulat v opuštěných horských údolích.

Ágra - Tádž Mahál - slavné mauzoleum a nejznámější indická památka

Dillí - hlavní město Indie na řece Jamuna, skutečná metropole s mnoha historickými památkami a muzei

 

Sri Lanka

Colombo - hlavní město Sri Lanky s kuriózními obchůdky, starými koloniálními domy a pouličním tržištěm

Sigiriya - impozantní skalní útvar s jeskyněmi a freskami, proslulý buddhistický chrám v Dambulle

Kandy - město na břehu jezera s Chrámem Buddhova zubu a botanickou zahradou

Galle - přístav se středověkou pevností a rybáři lovící ryby na tyči

Bentota - přímořské letovisko s nádhernými plážemi

PODROBNÝ PROGRAM

ČÍNA + TIBET + NEPÁL  - 21 dní

 1. den - odlet z ČR
 2. den - přílet do Pekingu, program, nocleh
 3. den - Velká čínská zeď, po návratu dokončení programu v Pekingu, odjezd nočním vlakem do Chengdu
 4. den - navečer příjezd do Chengdu, nocleh
 5. den - Chengdu - návštěva institutu chovu Pandy velké, Leshan - socha Buddhy, přesun do oblasti Emeishan, nocleh
 6. den - návrat do Chengdu, přelet do Guilinu, nocleh
 7. den - lodí po řece Li nádhernou krajinou vápencových homolí do Yangshuo, nocleh
 8. den - dopoledne cyklistika v oblasti Yangshuo, odpoledne návrat do Guilinu, přelet do Lijiangu, nocleh
 9. den - Lijiang - prohlídka města, procházka k Jezeru Černého draka, vesničky Baisha a Shuhe, nocleh
 10. den - odjezd do Soutěsky Tygřího skoku - nejhlubší kaňon světa, odpoledne turistika, nocleh
 11. den - dopoledne krátká turistika, odjezd do Shangri La - prohlídka, nocleh
 12. den - odlet do Tibetu - Lhasa, aklimatizace, prohlídka, nocleh
 13. den - Lhasa - prohlídka - sídlo dalajlámů Potala, chrám Jokhang, klášter Sera, nocleh
 14. den - džípy z Lhasy přes průsmyky Kampa La (4794 m) a Karo La (5045 m) kolem jezera Yamdrok, přes Gyantse, do bývalého sídla pančenlámů v Shigatse, nocleh
 15. den - prohlídka Shigatse, přejezd do New Tingri, nocleh
 16. den - celodenní výlet do základního tábora pod nejvyšší horu světa Mt. Everest (8848 m), nocleh
 17. den - posvátné jezeru Paiku, hřeben Himalájí v čele s nejnižší osmitisícovkou Shishapangmou, úchvatný přejezd hlavního hřebene Himalájí do Nyalam, nocleh
 18. den - přejezd do Nepálu - Káthmándú, nocleh
 19. den - Káthmándú - prohlídka nepálského hlavního města
 20. den - královské město Bhaktapur, Nagarkot - výhled na Himaláje, nocleh
 21. den - návrat do ČR

ČÍNA + TIBET + NEPÁL + INDIE

    21.den - odlet do Dillí (Indie), nocleh

    22. den - celodenní výlet do Ágry - hrobka Tádž Mahál, nocleh

    23. den - Dillí - prohlídka - Páteční mešita, Humayunova hrobka, železný sloup, nocleh

    24. den - návrat do ČR  

ČÍNA + TIBET + NEPÁL + INDIE + SRÍ LANKA

    24.den - přelet do Colomba (Sri Lanka), přejezd do Kandy, návštěva skalního komplexu Sigiriya, nocleh

    25. den - Kandy - město na březích jezera, chrám Buddhova zubu, Pinnawala - koupání slonů v sloním sirotčinci, přejezd do Nuwara Eliya, nocleh

    26. den - Nuwara Eliya - centrum srílanské vysočiny, návštěva továrny na čaj, přejezd do Unavatuna, nocleh

    27. den - koupání a odpočinek na plážích Indického oceánu, fakultativně výlet do Galle

    28. den - dopoledne koupání, odpoledne přejezd na letiště a odlet do ČR

    29. den - návrat do ČR

 

Rezervujte včas místa na tuto expedici, počet míst je omezen!!!

na základě Vašich nezávazných rezervací a počtu zájemců bude rozhodnuto o konání expedice a určen termín informační schůzky !

.

varianty trasy

Zájezd lze absolvovat ve 3 různých variantách:

Čína - Tibet - Nepál (21 dní): 95 000 CZK

Čína - Tibet - Nepál - Indie (24 dní): 105 000 CZK

Čína - Tibet - Nepál - Indie - Srí Lanka (29 dní): 125 000 CZK

 

Ubytování

velmi kvalitní hotelové ubytování převážně v hotelech 3*** , minimálně turistické ubytování, v Tibetu je samozřejmě nižší kvalita hotelů!, především při přejezdu džípy je potřeba počítat se skromnějším ubytováním! Veškeré ubytování je s povlečením!

Stravování

Snídaně (kromě vlaku) jsou vždy v ceně zájezdu, ostatní z vlastních zásob, téměř pokaždé je možnost večeří (restaurace, hotely, bufety, různé McDonalds a další)

 • některé potraviny lze dovážet, určitě se nesmí dovážet ovoce, zelenina
 • s sebou doporučujeme pouze: trvanlivý salám, instantní polévky, sušenky, káva, alkohol = především slivovici (ostatní dokoupíte na místě)   
 • doporučujeme vzít malou rychlovarnou konvičku nebo ponorný vařič na kávu či polévku, 1 hrníček, lžíci, nožík…vždy však pozor na váhu zavazadel!
 • v některých větších městech lze v marketech dokoupit základní potřebné potraviny za příznivé ceny!

Doprava

letecká, busy, minibusy, vlak, džípy

Přibližné ceny některých fakultativních vstupů / výletů

Let k Mt. Everestu: cca 170 USD

Určitě vezměte

různé tretky, tužky, drobnosti, suvenýrky, drobné peníze (nejlépe  jednodolarovky), bonbóny či jiné sladkosti, žvýkačky (vše však lze i zakoupit na místě v supermarketech) pro dotírající či žebrající děti a pro různé (minimální) formy bakšiše!

NUTNÉ VĚCÍ, KTERÉ JE POTŘEBA VZÍT S SEBOU

 • 1x fotokopie pasu - vízum Nepál (více info na schůzce) 
 • 1x FOTO na vízum Nepál
 • Zvažte lehký a dobře skladný spacák (cesta džípy - Tibet)!
 • baterku  (nejlépe čelovku)
 • do Tibetu maximálně teplé oblečení (čepici, rukavice, pláštěnku)
 • dobré a pevné turistické boty, ostatní oblečení
 • brýle proti slunci, krém s velmi silným ochranným faktorem + další ochranu proti slunci (čepice, šátky)
 • ochranu proti komárům a jinému hmyzu (repelent)
 • plavky
 • VĚCI VÍTANÉ: kytara nebo jiný hudební nástroj - dle dohody na schůzce

Lékárna

Každý základní svoji medikaci. Další doporučené léky:

Tablety:

 1. antirevmatika (dop. Brufen, Ibalgin, Voltaren      apod.)
 2. antipyretika (dop. Paralen)
 3. proti průjmu (dop. Ercephuryl, Imodium) + Smecta      – prášek
 4. ATB (dop. Augmentin, Summamed)
 5. proti alergii (dop. Claritin)
 6. doporučujeme antipyretika (Paralen, Acylpirin) na případnou výškovou nemoc

Masti:

 1. proti otokům vč. alergických (dop. Fenistil gel)
 2. ATB (dop. Framycoin ung.)

Roztoky a kapky:

 1. dezinfekce (např. Septonex roztok)
 2. Sanorin, Sanorin – Analergin
 3. Ophtalmo – Septonex

Ostatní:

Gáza, kompresní obvaz, náplast polštářková, normální, elastické obinadlo, krémy na opalování s UV filtrem.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ

 • ekvivalent cca 10.000 CZK a lze samozřejmě i více, hlavně v USD a EUR na stravování, event. další fakultativní služby, různé drobnosti, dárky, suvenýry
 • v některých (omezeně) supermarketech a restauracích lze platit kreditními kartami
 • výběr z bankomatů je možný jen v místní měně   

DOPORUČENÁ ZAVAZADLA

 • rozumné kufry s kolečky (ne velké loďáky) a malé batohy nebo tašky!
 • V žádném případě ne kletry nebo krosny! Na malou turistiku vždy bohatě stačí malý baťůžek.
 • Manipulace se zavazadly bude minimální ( max. 300 m na hranicích nepálských hranicích)
 • Povolená váha zavazadel do letadla je 20 kg/osoba a je to přísně kontrolováno!

Bezpečnostní situace

Bezpečnostní situace v Asii (především v Indii) je jiná než na jiných kontinentech, proto CK důrazně doporučuje:

 • držet se vždy ve skupinkách, minimálně ve čtveřici
 • nenosit především ve městech viditelně elektroniku a jiné cenné předměty
 • opatrně fotografovat domorodce, jen se souhlasem - především ženy!
 • doklady a peníze mít v pouzdru na krku pod košilí či tričkem
 • při placení neukazovat obsah peněženky, uložení peněz si vhodně rozdělit
 • být opatrný a minimálně ve dvojici při výběru z bankomatu
 • nerealizovat samostatné noční toulky

POJIŠTĚNÍ

 • účastníci zájezdu musí povinně uzavřít pojistku pro krytí léčebných výloh v zahraničí, pokud nejsou již pojištěni jako držitelé kreditní karty.
 • doporučujeme majitelům kreditních karet, aby si u svého peněžního ústavu řádně ověřili druh a úroveň pojistky, případně i výši spoluúčasti!
 • doporučujeme také připojištění odpovědnosti, úrazu, ztráty nebo odcizení zavazadel!
 • je dobré se poradit se svojí pojišťovnou - případně CK doporučí na schůzce!
 • důrazně rovněž doporučujeme uzavřít pojistku pro případ storna zájezdu!

VÍZA

 • ČR má vízovou povinnost s Čínou, Nepálem a Indií, na Srí Lanku je třeba udělat elektronickou registraci
 • Nepálská víza obdržíme při překročení hranic (poplatek cca 25-30 USD)

LETECKÁ DOPRAVA

 • absolutní zákaz dovozu plynových bomb a jiných výbušných předmětů!
 • všechny lety jsou nekuřácké
 • váhový limit zavazadel je: 1 osoba = 20 kg
 • případné poškození nebo ztráta zavazadla musí být nahlášeny ihned po příletu na reklamačním oddělení letiště, odškodňování je uplatňováno u letecké společnosti
 • povezete-li jakékoliv ostré nebo hořlavé předměty (nůžky, nůž, zapalovače, zápalky atd.), neukládejte je do příručních zavazadel, které si s sebou vezmete na palubu, uložte je do zavazadel určených k odbavení do zavazadlového prostoru letadla
 • příruční zavazadlo do kabiny letadla: jeho max. rozměry mohou být 55 x 40 x 20 cm a max. povolená váha 5 kg. Navíc je možné vzít s sebou do kabiny brašnu s kamerou, fotoaparátem apod.

Nová bezpečnostní pravidla na letištích - omezení platná od 6/11/2006

Cestující si do kabiny letadla nesmějí vzít:

 • láhve s jakýmkoliv pitím
 • tekutiny balené ve více než 100 ml balení: voda a další nápoje, polévky, sirupy, krémy, pleťová mléka a oleje, parfémy, -spreje, gely, šampóny a sprchové gely
 • nádoby pod tlakem: pěny na holení, pěnová tužidla, zubní pasty, směsi tuhých a tekutých materiálů
 • jakékoliv tekutiny, gely v lahvičce větší než 100 mililitrů

Cestující si do kabiny letadla mohou vzít:

 • hygienické potřeby v menších lahvičkách, ale musí být zabalené do průhledných uzavíratelných sáčků o maximálním obsahu 1 litr na osobu
 • notebook, fotoaparát, kamera, mobilní telefon, dětské mléko (množství jen na dobu letu), léky (jen na dobu letu nebo s potvrzením od lékaře, že je cestující musí mít u sebe), sprej na astma, sprej pro osvěžení dechu, zrcátko, šminky
 • vodu k pití si pak cestující mohou koupit v tranzitním prostoru letiště speciálně zabalenou
 • všechny zakázané věci lze zabalit do kufrů k odbavení

varianty trasy

Čína - Tibet - Nepál (21 dní): 109 000 CZK

Čína - Tibet - Nepál - Indie (24 dní): 119 000 CZK

Čína - Tibet - Nepál - Indie - Srí Lanka (29 dní): 139 000 CZK

Cena zahrnuje:

 • veškerou leteckou přepravu dle programu
 • letištní a bezpečnostní taxy
 • palivové příplatky
 • dopravu autobusem dle programu  
 • dopravu džípy dle programu
 • ubytování v kvalitních hotelech 2** a 3*** (většinou se snídaní)
 • vstupy dle programu
 • informační materiály
 • informační schůzku před odletem
 • organizátory CK
 • pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:

 • vstupní víza
 • stravování
 • fakultativní vstupy a služby mimo program
 • cestovní pojištění (možno sjednat v CK)

Slevy:

maximální sleva na tento zájezd je 1 000 CZK

 

 

Nezávazná poptávka - Čína - Tibet - Nepál - Indie - Sri Lanka


?
Již 33. sezóna1991 - 2022