Podél řeky Salzach

 • Termín: 11.6.2024 - 16.6.2024
 • Počet dní: 5 dní
 • Číslo zájezdu: 202482
 • Cena: 12 950 CZK
 • Doprava: Autobusová
 • Ubytování: Hotely - Pensiony
 • Strava: polopenze
 • Dostupnost: Volná místa
 • Nezávazná poptávka Objednat

cena zahrnuje

 • dopravu lux busem
 • přepravu kol speciálním vlekem
 • 3x ubytování v kvalitních 3* hotelech
 • 3x snídani
 • 3x večeři
 • organizátory CK
 • pojištění CK proti úpadku 

  cena NEzahrnuje

  • ostatní stravování a služby
  • komplexní cestovní pojištění AXA

   

kompletní informace k zájezdu najdete zde!

program 

1. den: (úterý 11. 6. 2024) ve večerních hodinách odjezd a non-stop přejezd busem do Rakouska.

2. den: (středa 12. 6. 2024) * LOFER - SAALFELDEN - ZELL AM SEE - FUSCH (55 km)

Ráno příjezd do městečka Lofer (626 m n. m.), složení kol, malebnými výhledy na Tyrolské Alpy po Taurské cyklostezce podél řeky Saalach (největší přítok řeky Salzach), možnost zastávky a krátké pěší turistiky v soutěsce Vorderkaserklamm, dále městečkem Saalfelden am Steinernen Meer až do lázeňského městečka Zell am See a odtud dále podél Zellského jezera s úchvatnými panoramaty na Vysoké Taury s nejvyšší horou Rakouska Grossglockner (3 798 m n. m.) až do Fuschu (813 m n. m.), večer naložení kol, 2x ubytování - hotel POST FUSCH

 

3. den: (čtvrtek 13.6. 2024) * KRIMML - MITTERSILL - FUSCH (66 km)

Ráno přejezd busem do vesničky Krimml, vyložení kol a možnost pěší turistiky na Krimmelské vodopády (svým průtokem, a především celkovou výškou 385 m patřící k nejkrásnějším vodopádům v Evropě), dále již na kolech po Taurské cyklostezce, údolím Pinzgau a podél řeky Salzach přes historické horské město Mittersill a kolem vesničky Kaprun s výhledem na horu Kitzsteinhorn (3 203 m n. m.) až zpět na ubytování.

Alternativní program pro tento den:

možnost nenakládat kolo a prozkoumat věhlasnou alpskou vysokohorskou silnici Großglockner Hochalpenstraße vedoucí jednou z nejkrásnějších částí národního parku Vysoké Taury či využít dne k odpočinku v termální lázních Tauern Spa Kaprun.

 

4. den: (pátek 14.6. 2024) * FUSCH - BRUCK - TAXENBACH - SANKT JOHANN - BISCHOFSHOFEN - KUCHL (80 km)

Ráno na kolech zpět k městečku Bruck, zde pokračování po Taurské cyklostezce stále podél řeky Salzach přes malebná městečka Taxenbach a Sankt Johann im Pongau, zde možnost zastávky a krátké pěší turistiky v soutěsce Liechtensteinklamm (jedna z nejkrásnějších a nejhlubších roklin v celých Alpách), dále přes dějiště slavného Turné čtyř můstků (závody ve skocích na lyžích) městečka Bischofshofen, pokračování velmi pohodlně přes Werfen (zde lze navštívit středověký hrad Hohenwerfen tyčící se nad městem) do Kuchlu, ubytování hotel Mühlthaler.

5. den: (sobota 15.6. 2024) * KUCHL - HALLEIN - SALZBURK (26 km)

Ráno na kolech pokračování velmi pohodlně podél řeky Salzach přes městečko Hallein, zde možnost návštěvy zámku Hellbrunn (renesančně manýristická budova někdejší rezidence salcburského arcibiskupa se zahradami, kašnami a vodotrysky) až do hlavního města rakouské spolkové země Salcbursko Salzburku, zde naložení kol, 3-4 hod prohlídka města, pozdě večer odjezd (cca 450 km do HK).

6. den: (neděle 16. 6. 2024)

Návrat do HK v časných ranních hodinách.

 

doprava

luxusní autobus - klimatizace, WC, video, bufet - během zájezdu bude možno zakoupit základní občerstvení za Kč: limo, pivo, káva, čaj,..

ZASEDACÍ POŘÁDEK

bude předem stanoven dle věku a požadavků účastníků

ubytování

v hotelech a pensionech

VEZMĚTE S SEBOU 

 • pohodlné boty, oblečení odpovídající ročnímu období,brýle proti slunci, polštářek do busu, léky osobní potřeby a hlavně dobrou náladu!
 • Nutné věci pro cykloturisty - přilbu, zámek na kolo!
 • Ke kolu:gumové úchyty, náhradní duši, lepení, běžné nářadí a náhradní díly dle vlastní úvahy, hustilku
 • Věci doporučené: cyklopláštěnku, láhev na pití, cyklobrašnu, dostatek jídla, kořalku

INFORMACE PRO CYKLOTURISTIKU

kola nejsou pojištěna - CK neručí za jejich případnou krádež!

DŮLEŽITÉ

 • při uložení na vlek nesmí být na kole žádná zavazadla (týká se i brašen a cyklolahví)
 • kola budou na speciálním vleku transportována ve svislé poloze
 • každý účastník je povinen si zkontrolovat upevnění kola na vleku vždy před odjezdem
 • za technickou kvalitu kola zodpovídá každý účastník sám
 • veškeré silniční přesuny na kolech jsou na vlastní riziko

 

Rakousko

Rozloha:                           83 870 km2

Počet obyvatel:                 8,3 mil.

Nejvyšší hora:                   Grossglockner 3797 m n. m.

Nejdelší řeky:                    Dunaj (v Rakousku 358 km)

Státní zřízení:                    federativní republika s dvoukomorovým parlamentem, v čele prezident Heinz Fischer

Největší města:                  Vídeň 1,8 mil, Graz 250 tis., Linz 220 tis., Salzburg 150 tis.

Úřední jazyk:                     němčina

Národnostní složení:         Rakušané 94%, Slovinci, Turci, Němci

Náboženská příslušnost:   římští katolíci 78%

Měna:                               1 euro = 100 centů

HDP na osobu:                 35 500 US dolarů

Průměrný věk dožití :       79 let

Rakousko je svou rozlohou středně velká republika ve střední Evropě, složená z 9 spolkových zemí. Dříve to byla jedna z největších říší starého kontinentu. Historická moc Rakouska upadla, ale výhodná strategická poloha na hranicích mezi západní a východní Evropou zajišťuje vliv na hospodářský a politický vývoj v této části Evropy. Přírodní krásy země, spolu s bohatou historií a kulturní přitažlivostí rakouských měst, činí z Rakouska jednu z nejnavštěvovanějších zemí světa. Oficiální název Österreich znamená v češtině „východní říše“.

Povrch Rakouska

Rakousko lze členit na tři velké přírodní oblasti: alpskou soustavu, východní nížiny a vysočiny podél hranice s Českou republikou.

Alpy tvoří páteř celé země a zaujímají 60 % plochy země. Centrální horské pásmo - Taury - se dělí na Vysoké s nejvyšší horou Grossglockner (3797 m) a Nízké na východě. Pokračováním Taur na západ jsou Zillertálské a Ötztalské Alpy, na italských hranicích přerušené komunikační spojnicí - průsmykem Brenner. Na severu jsou nejvyšší masivy Dachsteinu (2996 m) a Hochkönigu (2941 m), na jihu Karnské Alpy (2780 m) a Karavanky tvořící hranici s Itálií a Slovinskem. Severovýchod Rakouska vyplňuje úrodná Vídeňská pánev, která svým severním výběžkem přechází i do České republiky. Na hranicích s Maďarskem leží bažinami obklopené velké a mělké Neziderské jezero. Na sever od údolí Dunaje se rozkládá Rakouská žulová plošina, táhnoucí se až k pohraniční Šumavě. Dunaj, druhá největší řeka Evropy, protéká severním Rakouskem od západu na východ. Jeho přítoky a zdrojnice Inn, Salzach, Enns, Dráva a další odvodňují téměř celé Rakousko. Pouze malá spolková země Voralbersko na západě je odvodňováno do Bodamského jezera a Rýna.

Podnebí

Nižší polohy Rakouska mají mírné kontinentální klima. Srážky na většině území přesahují 1000 mm (v západních Alpách i 2000 mm), pouze Vídeňská pánev je ve srážkovém stínu a dostává 600-800 mm srážek ročně. Průměrné lednové teploty na celém území klesají pod bod mrazu. Nejtepleji je v okolí Vídně. Sněžná čára v Alpách leží ve výšce 2500 až 2800 m.

Rostlinstvo a zvířena

Rakousko je téměř z poloviny pokryto lesem, které tvoří obrovské přírodní bohatství. Východ země tvoří kulturní step. Původní lesy v nižších polohách prakticky vymizely. V Alpách ve středních výškách rostou jehličnaté lesy a nad hranicí stromů ve výšce 2000 m se rozkládají pestré alpínské louky. V lesích Rakouska žijí jeleni, srnčí zvěř, v Alpách kamzík, kozorožec, svišť, vzácně i medvěd. Neziderské jezero představuje jedinečnou ornitologickou oblast.

Společnost

Rakousko má dlouhou a složitou historii plnou válek, invazí a bitev. Nynější Rakousko je stabilním neutrálním státem s vysokou mezinárodní kulturní reputací a tendencí k silnější evropské integraci. Od roku 1995 je členem Evropské unie a od roku 1999.  

Státní zřízení

Rakousko je federativní republika tvořená devíti spolkovými zeměmi. Jednu z nich představuje hlavní město Vídeň. Hlavou státu je prezident volený v přímých volbách na šest let. Ten jmenuje spolkového kancléře a vládu. Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament. Skládá se z Národní rady (dolní sněmovna) a Spolkové rad (horní sněmovna), která reprezentuje jednotlivé spolkové země. Každá země má vlastní ústavu, parlament a vládu odpovídající za uplatňování zemských zákonů.

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo Rakouska je národnostně jednotné, i když jeho historický původ je rozmanitý. Rozmístění obyvatel vykazuje velkou nerovnoměrnost. Téměř 1/5 populace žije ve Vídni. Úředním jazykem je němčina, v zemi se však mluví několika dialekty, např. tyrolštinou, a vorarlberským nářečím. Většina Rakušanů jsou římští katolíci, ale významně jsou zastoupeni i ateisté a luteráni. Rakousko dnes trpí silnými vlnami imigrace především ze zemí bývalé Jugoslávie a Turecka.

Země oplývá bohatou kulturní historií, nejvíce však proslula v hudbě. Mezi slavné rakouské skladatele patří Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert nebo Johann Strauss. Světoznámý je psychiatr Sigmund Freud. Rakousko dnes vyniká také v oblasti sportu. Číslem jedna je zde sjezdové lyžování. Ikonami rakouského sportu jsou Hermann Mayer nebo Benni Reich.

Hospodářství

Poloha Rakouska mezi západní a východní Evropou zajišťuje zemi důležité postavení v mezinárodním obchodě. Rakousko se rychle přeměnilo z agrární země na stát s vyspělým průmyslem a vysoce rozvinutými službami.

Rakouské zemědělství vzhledem je proslulé svou intenzifikací a moderními metodami a zaměstnává relativně vysoký podíl pracujících (7%). Většina orné půdy leží v nížinách na východě, kde se pěstuje cukrovka, kukuřice, obiloviny a zelenina. Živočišná produkce je tradiční chovem skotu na mléko i maso na zelených pastvinách. Podílem lesů na rozloze země zaujímá Rakousko 4. místo v Evropě za Finskem, Švédskem a Slovenskem. Produkce dřeva a výrobu papíru jsou významnými exportními komoditami.

Průmysl Rakousko je založen na rozmanitých nerostných zdrojích. Země je největším světovým producentem magnezitu. Významná je i těžba grafitu, wolframu, kaolínu a soli. Ve Vídeňské pánvi se těží i ropa a zemní plynu. Téměř 3/4 elektřiny vyrobí hydroelektrárny, které mají díky dravým alpským tokům ohromný potenciál. Nejdůležitějším odvětvím je hutnictví železa koncentrované v Linzi. Světového věhlasu dosahuje výroba hliníku z bauxitové rudy. Významná je produkce elektrotechniky, spotřební elektroniky a motocyklů KTM.

Cestovní ruch

Rakousko má jedny z největších příjmů z cestovního ruchu v Evropě a patří k nejnavštěvovanějším na světě. Rakousko je jak destinací pro nadšené sportovce, tak i pro milovníky kultury, umění a dobrého jídla. a každoročně zemi navštěvuje kolem 20 milionů turistů. Jejich cesty vedou především do alpských středisek světového věhlasu: Kitzbühel, Zell am See, Innsbruck, Sölden, Dachstein a mnoho dalších. Rozvíjí se též letní turistika v oblasti Alp. I s nabídkou kulturněhistorických památek Rakousko drží krok s okolními zeměmi.  Dominuje hlavní město Vídeň s nepřeberným množstvím památek. Za zmínku stojí určitě císařský zámek Schönbrunn, patřící k nejvýznamnějším barokním památkám Evropy. Na jaře a v létě je zámek obklopen rozkvetlými zahradami, v zimním období si na okolních vánočních trzích přijdou na své milovníci svařeného vína. Dalším lákadlem pro turisty je město Salzburg, rodiště Wolfganga Amadea Mozarta.

Nezávazná poptávka - Podél řeky Salzach


?

Rychlý kontakt

777 221 998

777 300 290

info@alpintour.cz

Více kontaktů

Již 34. sezóna1991 - 2024