Vietnam - Kambodža - Laos

 • Termín: listopad
 • Počet dní: 21 dní
 • Cena: od 69 000 CZK
 • Doprava: Letecká
 • Strava: snídaně
 • Dostupnost: Volná místa
 • Nezávazná poptávka Objednat

Vietnam

fascinující země nabízející ryzí exotiku, kouzelné zátoky, kokosové háje a pracovité domorodce v typických slaměných kloboucích

Hanoj - prohlídka starého města, chrám Ngoc Son, jezero Nevráceného meče, chrám Nefritové hory, dům na kůlech, Prezidentský palác

Hoa Lu - Tam Coc - prohlídka Hoa Lu (chrámy, homole), odpoledne návštěva Tam Coco (lodičkami po řece, homole, jeskyně, možnost cykloturistiky)

Halong (Zátoka zanořujícího se draka) - přírodní div na sezanmu UNESCO, 2 denní výlet All inclusive do zátoky, program v zátoce (kajaky, západ slunce, rybaření)

Hue - prohlídka bývalého hlavního města císařů dynastie Nguyen, Zakázané město, pagoda Thien Mu, císařská hrobka  

Hoi An - neuvěřitelně zachovalé historické město se známým Japonským krytým mostem

My Son - posvátné město bývalého království Čampa pod horou Kočičí zub

Saigon (Ho Či Minovo město) - prohlídka pulzující metropole jpřipomínající mraveniště s francouzským koloniálním dědictvím

Delta Mekongu - 2 denní výlet lodí po nejdůležitější tepně Indočíny s plujícími tržišti, rýžová políčka s pilně pracujícími zemědělci, možnost návštěvy podzemních tunelů využívaných Vietkongem

Kambodža

Země úsměvů s vřelým a příjemným obyvatelstvem, která prošla krutým obdobím šíleného režimu Rudých Khmérů, dnes patří k novým cestovatelským hitům a nabízí jednu z největších a nejkrásnějších stavebních památek lidské historie - chrámový komplex Angkor Wat

Phnom Penh - rušné hlavní město na břehu Mekongu a Tonlé Sap s velkolepým Královským palácem a Stříbrnou pagodou

plavba po jezeře Tonlé Sap ( Phnom Penh - Siem Reap) - velká turistická atrakce, obří a fascinující jezero je největší sladkovodní plochou jihovýchodní Asie, domov mnoha kočovných jezerních domorodců, plovoucí vesnice, chatrče s nejskromnějším vybavením na bambusových vorech...

Siem Reap - turistické centrum a vstupní místo do Angkor Wat

Angkor Wat - návštěva 1 z nejvýznamějších kulturních památek Asie, úžasných khmerských chrámů Angkor Wat, Bayon a dalších

 

Program

1. den - přílet do Phnom Penhu - program

2. den - výlet lodí po řece Mekong

3. den - brzy ráno lodí po řece a jezeře Tonlé Sap do Siem Reap, transfer do hotelu

4. den - Angkor Wat - celodenní prohlídka rozsáhlých ruin khmérské civilizace

5. den - plovoucí vesnice na jezeře Tonlé Sap

6. den - dokončení programu v kambodži, přejezd do Saigonu

7. den - prohlídka Saigonu

8. den - přejezd do My Tho, prohlídka

9. den - delta Mekongu - výletní plavba po nejdůležitější řece jihovýchodní Asie

10. den - návrat do saigonu, přelet do Hue

11. den - Hue - prohlídka historického jádra, Zakázené město, pagoda Thien Mu, císařova hrobka

12. den - přejezd do Hoi An - prohlídka, My Son - ruiny posvátného města

13. den - návrat do Hue, přelet do hanoje

14. den - prohlídka Hanoje - hlavní město Vietnamu, přejezd do zátoky Ha Long

15. den - výlet po zátoce Ha Long, návrat do Hanoje

16. den - cesta zpět do Evropy a do ČR

..exotická Indočína přitahuje cestovatele již po staletí pro své bohaté historické i kultirní skvosty. Od zázraku přírody v zátoce Ha Long se vydáme podél kokosových hájů a nekonečných rýžových polí až ke slavné deltě Mekongu a samozřejmě nevynecháme fascinující chrámový komplex Angkor a plovoucí chatrče na jezeře Tonlé Sap...

Vietnam

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Hlavní město:                           Hanoj

Rozloha:                                   329 560 km² (67. na světě)

Nejvyšší bod:                           Fan Si Pan (3 144 m n. m.)

Časové pásmo:                        +7

Počet obyvatel:                        90 549 390 (14. na světě)

Hustota zalidnění:                    253 obyv. /km² ( 47. na světě)

Jazyk:                                         vietnamština  (angličtina, francouzština)

Historická data:                         2. září 1945 (nezávislost na Francii)

Měna:                                         vietnamský dong (VND)

Státní zřízení:                            socialistická republika v čele s prezidentem

Hlava státu:                               prezident Trương Tấn Sang

Oficiální název:                         Vietnamská socialistická republika

 

Přírodní poměry

Vietnam se nachází v jihovýchodní Asi na poloostrově Zadní Indie. Jeho východní pobřeží je omíláno Jihočínským mořem. Území se táhne od severu k jihu v délce asi 1 600 km. Země má protáhlý tvar a připomíná písmeno “S”. Na severu se nachází delta Rudé řeky (nejdelší řeka Vietnamu – 450 km) a na jihu delta Mekongu, které jsou spojené úzkou centrální částí. Mekong je propojen mnoha rameny a sítí přirozených i umělých kanálů a vytváří tak velký zavlažovací a dopravní systém. Delty obou veletoků tvoří dohromady velkou část půdy, kde je možné zemědělsky hospodařit. Na severu hraničí Vietnam s Čínou, konkrétně s provincií Jün-nan. Hranice vedou většinou po hřebenech hor, které západně od Rudé řeky dosahují až 2 000 metrů. Na západě země hraničí Vietnam s Laosem a Kambodžou.

Vietnam je ze tří čtvrtin hornatý. Na severozápadě území se nachází pohoří Hoang Lien Son s nejvyšším vietnamským vrcholem Fan Si Pan, vysokým 3 143 metrů. Střední část Vietnamu vyplňuje Annamské pohoří s nejvyšší horou Ngoc Lunh (2 598 m). Dále se zde nachází Kontumská a známější Dalatská náhorní plošina. Jižní část Vietnamu tvoří převážně rozsáhlá nížina delty Mekongu, která zaujímá těžko představitelných 70 000 km2.

Ve Vietnamu se nachází celkem 13 národních parků a mnohem více přírodních rezervací a dalších chráněných území (dohromady tvoří zhruba 3,5% celkové rozlohy státu). Nejzajímavějšími a nejpřístupnějšími (a tudíž i nejnavštěvovanějšími) národními parky jsou Cat Ba (na stejnojmenném ostrově), Ba Be, Ba Vi a Cuc Phuong na severu, Bach Ma v centrální části a Yok Don, Cat Tien a Tam Nong na jihu země.


Podnebí

Země leží v tropickém podnebném pásu, v oblasti monzunů. Střední teplota nejchladnějšího měsíce od 15˙C na severu (leden) do 25,8˙C na jihu (prosinec). Nejteplejší měsíce 28 - 29˙C (na severu červen na jihu duben). V létě vanou jihozápadní monzuny (od Indického oceánu) a přinášejí značné množství atmosférických srážek. Vietnam je ovlivňován dvěma monzunovými obdobími - jihozápadním, přicházejícím v období od března do září, a severovýchodním trvajícím od října do března. Horký jihozápadní monzun ovlivňuje oblast okolo delty Mekongu, vietnamské pobřeží až k Danangu, zatímco severovýchodní monzun přináší chlad do severního Vietnamu, včetně hlavního města Hanoje, zátoky Halong a podél pobřeží až do Hue. Centrální Vietnam zažívá období dešťů od srpna do prosince, nejvíce srážek, záplavy a tajfuny se objevují v září a říjnu. V jižním Vietnamu trvá období dešťů od května do října, nejvíce srážek spadne v květnu. Nejvhodnějším obdobím je pro návštěvu země období od listopadu do března.                                                                

Biota

Na území Vietnamu se původně vyskytovaly jen tropické lesy, nicméně především v průběhu 20. století docházelo k plošnému odlesňován. Po rozsáhlých bažinných lesech, které se vyskytovaly při deltách Mekong a Rudé řeky, zbyly v podstatě jen mangrovy, nížinné deštné lesy také musely ustoupit zemědělství a těžbě dřeva. Stálezelené deštné lesy jsou v různé míře zachovány v horských oblastech středního a severního Vietnamu. Ve vyšších polohách se rozprostíral mlžný les a ještě výše rostla subalpínská vegetace. Lesní půda zaujímá dle dnešních prognóz 58% území, ale pouze 27% je skutečně pokryto lesy; navíc pouhých 10 % tvoří lesy přirozené a jen 1% pralesy. V subtropických pralesích rostou mj. aquilárie – stálezelené subtropické dřeviny dosahující výšky až 40 metrů – které produkují uvnitř kmenů látku zvanou agarwood. Území Vietnamu se vyznačuje vysokou biodiverzitou – vyskytuje se tu na 7000 druhů vyšších rostlin. Fauna je obdobně rozmanitá jako flora. Na území Vietnamu žije 275 druhů savců, 800 druhů ptáků, 180 druhů plazů a 80 druhů obojživelníků. Tyto údaje však nejsou zdaleka konečné, protože jen v devadesátých letech 20. století byly objeveny tři nové druhy velkých savců. Z velkých savců například sloni, jeleni, medvědi, tygři nebo leopardi, z menších pak opice, zajíci, veverky a desítky dalších. Z ptáků jmenujme například ledňáčky, ibisy, ťuhýky, bažanty nebo holuby. Co se týče hadů – za nejnebezpečnějšího hada je považována kobra královská, ovšem je vzácná. Hojněji se vyskytující kobra indická, která se tu s oblibou nabízí ke konzumaci. Velmi nebezpečný je banánový had, přestože uštknutí nebývá časté. Z chřestýšovitých je to na severu Vietnamu třeba ploskolebec.

 

Obyvatelstvo

86 % vietnamské populace tvoří etničtí Vietnamci, zvaní Vietové či Kinhové. Žijí zejména v deltách hlavních vodních toků a pobřežních rovinatých oblastech. Etničtí Číňané tvoří 12% obyvatelstva. Zbytek populace představují příslušníci některé z 53 oficiálně uznaných národnostních menšin. Jsou to např. Khmerové (kolem 700 000, žijící v deltě Mekongu), Čamové (kolem 60 000, žijící podél pobřeží mezi Nha Trang a v provincii An Giang v deltě Mekongu), Edeové, Sedangové či Bahnarové. Až na výjimky žijí příslušníci národnostních menšin většinou v horských oblastech; proto jsou zejména u turistů známí jako lidé z horských kmenů. Mezi největší města Vietnamu patří Hanoj (5,7 mil.), Ho Či Minovo Město (6,1 mil.), Haiphong (1,9 mil.), Can Tho (1,2 mil.) Hlavním náboženstvím v zemi je buddhismus.


Hospodářství

Ačkoli podíl zemědělství na tvorbě HDP v posledních letech postupně klesá, přesto se jedná o velmi významný ekonomický sektor, který zaměstnává kolem 70 % práceschopného obyvatelstva. Hlavní zemědělskou plodinou je rýže (Vietnam je druhý největší světový exportér rýže), která se pěstuje na cca 80 % obdělávané půdy. Dalšími exportně významnými plodinami jsou kávovník, čajovník, ledvinovník (oříšky kešu) a řada druhů ovocných stromů. Vietnamský čajový průmysl dosáhl v posledním desetiletí téměř 200% růstu produkce, export se zvýšil zhruba o 230 %. Export by měl vzrůst na 110 tisíc tun při příjmech 200 milionů dolarů. Průmysl spolu se stavebnictvím hraje v národní ekonomice stěžejní roli. V posledních letech stoupá význam textilního, oděvního a obuvního průmyslu. Tyto komodity se v současné době nejvíce vyváží do zemí EU, USA, Japonska a Ruska.


Americko - vietnamská válka

Mezi severem a jihem Vietnamu vypukl ozbrojený konflikt v průběhu padesátých let. Účastnily se ho i velmoci studené války – na straně jihu USA, na straně severu Sovětský svaz a Čína. Pro USA to nebyla válka dobyvačná, snažili se zabránit šíření komunismu v bývalé Indočíně. Zpočátku působili Američané jako poradci, ale postupně se jejich počet ve Vietnamu zvyšoval (až na 500 000); USA oficiálně vstoupili do ozbrojeného konfliktu se severem po incidentu v Tonkinském zálivu. Válka byla vleklá a obtížná, kromě řádných jednotek severu dělali Američanům starosti jihovietnamští partyzáni – Viet Cong. Američané používali ve Vietnamu velké množství toxických defoliantů, které měli usnadnit přehled o pohybu partyzánů a jejich zásobovacích jednotek v džungli. Ovšem následky zamoření toxickými látkami si nesou lidé (a s nimi samozřejmě vše živé) až dodnes. Zvrat ve vietnamské válce představovala operace TET – v lednu 1968 obklíčili severovietnamská armáda a Viet Cong základnu US vojsk. Obrovské krveprolití na obou stranách bylo hlavní příčinou stahování amerického vojska z Vietnamu – vláda USA již nechtěla investovat do „nekonečné války“ s velkým počtem padlých a raněných – to vše s nejistým koncem. V lednu 1973 byla podepsána Pařížská dohoda o ukončení války, ale ve Vietnamu se bojovalo dál.

 

kambodža

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Hlavní město:                        Phnompenh

Rozloha:                                 181 040 km² (87. na světě)

Nejvyšší bod:                         Phnom Aural ( 1813 m n. m.)

Časové pásmo:                      +7

Počet obyvatel:                     13 607 069 (64. na světě)

Hustota zalidnění:                75 ob. / km² (118. na světě)

Jazyk:                                     khmerština (úřední), běžná znalost francouzštiny, angličtiny

Historická data:                     2. září 1945 (nezávislost na Francii)

Měna:                                     riel (KHR)

Státní zřízení:                        konstituční monarchie

Hlava státu:                           král Norodom Sihamoni

Oficiální název:                      Kambodžské království

 

Přírodní poměry

Kambodža hraničí na západě s Thajskem, na severu s Thajskem a Laosem, na východě a na jihu s Vietnamem. Většina země je tvořena nížinou jezera Tonlesap a nížinami kolem řeky Mekong, která protéká dále do Vietnamu a ústí do Jihočínského moře. Nížiny a plošiny v centru země přecházejí postupně do horských pásem Sloních a Kardamomových hor na jihozápadě země a Dangrežských hor podél severních hranic s Thajskem.Pásmo Kardamomových hor probíhá rovnoběžně s pobřežím Thajského zálivu. Právě zde leží nejvyšší hora Kambodže - Phnom Aural, (1813 m n.m.). Jižním výběžkem tohoto pásma jsou nižší Sloní hory. Střední části Kambodži zcela dominuje nížina řeky Mekong a jezero Tonlesap. Po většinu roku je jezero relativně malé a mělké (asi 2700 km2, hloubka kolem 1 m). V době monzunových dešťů se však obrátí tok řeky Tonlesap, která normálně jezero odvodňuje do Mekongu, hladina vystoupá o 7 – 9 m a jezero se rozroste na úchvatných 16000 km2.

 

Podnebí

Místní klima určují dva monzuny - chladný a suchý severovýchodní monzun (od listopadu do února) a vlhký jihozápadní monzun (od května do října). Monzunové deště padají většinou odpoledne a představují 70-80% celkových ročních srážek.  Průměrná roční teplota se pohybuje od 21 °C do 35 °C, v dubnu, což je nejteplejší měsíc v roce, často dosahuje až ke 40°

 

Obyvatelstvo

Smutný věhlas ve světě si získalo kambodžské obyvatelstvo zejména vinou řádění Rudých Khmerů v letech 1975-1979, kdy byly vyvražděny na 2 miliony obyvatel (zhruba čtvrtina tehdejší populace). Podle oficiálních statistik má Kambodža velmi homogenní složení obyvatelstva, 90% tvoří Khmérové, dále jsou tu Vietnamci (5%),Číňané (1%), Thajci a Čamové. Zbytek populace se skládá z více než 20 různých etnických skupin, z nichž většina jsou malé skupiny původních indiánských obyvatel. Ve skutečnosti v Kambodži žije mnohonásobně více Vietnamců a Číňanů, i když neoficiálně. Přes 96 % Kambodžanů vyznává thérávádový buddhismus, který se zde vyskytuje téměř od počátku říše Angkor v 9.století. Předtím toto území okupovala hinduistická království. Úředním jazykem je khmerština, dříve se zde hovořilo i francouzsky, jakožto jazykem bývalých kolonizátorů. Dnes je francouzština na ústupu ve prospěch pomalu se rozšiřující angličtiny. Gramotnost obyvatel jen o něco málo přesahuje 70% (mnohem nižší u žen), což představuje jeden z hlavních faktorů bránících většímu rozvoji země. Průměrná naděje na dožití dosahuje necelých 62 let, přičemž u žen je vyšší než u mužů. To ovlivňuje i velmi vysoká úmrtnost na AIDS.

 

Hospodářství

Země je velmi chudá a zvyklá na hospodářskou pomoc ze zahraničí, hlavně zemí ASEANu, USA a EU. Přes 30 % obyvatelstva trpí podvýživou. Hlavním zdrojem vývozu je pro zemi dřevo a produkty z něj. Tempo odlesňování kambodžského území bylo v posledních desetiletích jedno z nejvyšších na světě. Od roku 1969, kdy více než 70 % území pokrýval deštný prales, kleslo pokrytí lesy na pouhé 3.1 % v roce 2007. Mezi roky 1990 až 2005 ztratila Kambodža celkem 25.000 km2 lesa. Od roku 2007 se na území Kambodže nachází méně než 3,220 km² původního pralesa, a udržitelnost kambodžských lesních rezerv pro budoucnost je tak vážně ohrožena. Asi tři čtvrtiny práceschopného obyvatelstva pracuje v zemědělství. S ročním HDP 480 USD na osobu patří mezi nejchudší státy světa.

varianty trasy

Zájezd lze absolvovat ve 2 různých variantách:

Varianta 16 dní: cca 69 000 CZK

Varianta 21 dní: cca 75 000 CZK (zájezd lze prodloužit o pobyt u moře v exotické oblasti nebo o několikadenní pobyt v Laosu)
                                                                                                                                  

Cena zahrnuje

 • veškerou leteckou dopravu dle programu včetně všech tax a palivových příplatků
 • dopravu autobusem a lodí dle programu
 • ubytování v kvalitních hotelech většinou se snídaní
 • vstupy a výlety dle programu
 • informační vybavení a mapy
 • informační schůzku před odletem
 • organizátora CK
 • pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • vstupní víza - Vietnam, Kambodža
 • ostatní stravování
 • fakultativní služby
 • ostatní vstupy a výlety
 • cestovní pojištění (možno sjednat v CK)

Slevy

 • maximální sleva na tento zájezd je 1.000,- Kč/osoba.

Rezervujte včas místa na tuto expedici, počet míst je omezen!!!

na základě Vašich nezávazných rezervací a počtu zájemců bude rozhodnuto o konání expedice a určen termín informační schůzky !

 

 

Nezávazná poptávka - Vietnam - Kambodža - Laos


?
Již 33. sezóna1991 - 2022