Velká cesta Jižní Amerikou

VARIANTA PERU - 14 dnů

1. den

odlet do evropského města, nocleh

2. den

večerní přílet do Limy, (časový posun 7 hodin):

3. den

Prohlídka moderní a historické Limy včetně hlavního náměstí Plaza de Armas  a všech zajímavých pamětihodností města. Po obědě možnost nákupu potravin v supermarketu evropského typu. Odpoledne odjezd busem podél Pacifiku směr Paracas, po dojezdu do Paracasu ubytování v hotelu v těsné blízkosti přístavu a moře.

4. den

Paracas - ráno výlet lodí na ostrovy Ballestas (guánové ostrovy) sledování obrovských kolonií ptactva a dalších mořských živočichů, poté návštěva rezervace Paracas s divokou přírodou a rozeklaným pobřežím, odpoledne přejezd do Ica - Huacachina do pouštní oázy přímo uprostřed největších písčitých dun Jižní Ameriky, sledování západu slunce, možnost výletu na čtyřkolce do dun, ubytování v hotelu přímo mezi dunami.

5. den

Velmi brzy ráno přejezd do oblasti Nasca, sledování proslulých linií, možnost výletu malým letadlem nad pouští s těmito liniemi, pokračování k Tichému oceánu, nocleh přímo na pobřeží v překrásném prostředí, možnost koupání.

6. den

Pokračování pouští podél Pacifiku Panamerickou dálnicí, sledování písečných bouří a divokého pobřeží, večer příjezd do města Arequipa (2360 m), 2x nocleh přímo v centru města

7. den

Arequipa - prohlídka malebného města pod sopečnými vulkány (přes 6000 m), fakultativně možnost návštěvy kláštera sv. Catalina, nákup potravin v marketu, okružní projížďka městem, večerní město.

8. den

Odjezd a pokračování průsmykem v nadmořské výšce 4 800 m směr do Cabanaconde - Colca kaňon, 1x nocleh v hotelu. Cestou vyhlídky na úchvatné scenérie hor nad jedním z nejhlubších kaňonů světa, (hloubka až 3 182 m, možnost odpolední procházky stezkou po okraji kaňonu.

9. den

Ráno odjezd a sledování plachtících kondorů z vyhlídky Cruz del Condor (3700 m), poté celodenní přejezd z větší části nehostinnou horskou krajinou do Cusca (3 326 m), dojezd pozdě večer, ubytování v hotelu blízko centra města 2x na stejném místě.

10. den

Cusco - incký pupek světa, celý den prohlídka kdysi hlavního města říše Inků, koloniální paláce, katedrály, pěší výlet k pevnosti Sacsayhuaman a soše Krista, který se tyčí nad městem uprostřed zasněžených štítů And, odpočinek, volno, nákupy v supermarketu, večerní město.

11. den

Brzy ráno odjezd do Posvátného údolí Inků, Pisac - návštěva incké pevnosti, kdysi skvost incké architektury a dnes vstup do Posvátného údolí, pokračování údolím podél řeky Urubamba do Ollantaytambo, prohlídka městečka, možnost návštěvy inckého areálu, večer odjezd vlakem do Machu Picchu (Aguas Calientes - 2 360 m), ubytování v hotelu, prohlídka městečka.

12. den

Machu Picchu - hodně brzy ráno odjezd malým místním busem do slavného areálu, celý den prohlídka ztraceného města Inků a jednoho z vítězů novodobých divů světa, omezená možnost výstupu na vrchol Huayna Picchu (2 743 m), odpoledne návrat vlakem do Ollantaytambo a busem zpět do Cusca, nocleh v hotelu.

13. den 

přelet Cusco - Lima, návrat do ČR

 

VARIANTA PERU + Bolívie - 17 dnů

13. den

Ráno odjezd údolím řeky Vilcanota směr Puno, průsmykem Abra la Raya (4 438 m), přes hodně rušné a naprosto neuspořádané město Juliaca (3 825 m), v případě času zastávka v Sillustani - prohlídka areálu kamenných hrobek u laguny Umayo, navečer dojezd do Puna (3 946 m) na břehu jezera Titicaca, ubytování v hotelu v centru, večerní město.

14. den

Titicaca (3 800 m) - ráno výlet lodí na jezero k rákosovým plovoucím ostrovům Uros, poznání zdejšího života, setkání s domorodými Indiány, plavba na rákosovém člunu, po poledni odjezd směr Bolívie, překročení hranic v Kasani, transfer do bolivijského městečka Copacabana na břehu jezera Titicaca, ubytování v hotelu u jezera, prohlídka města a poutního kostela, výhledy na okolní vysoké vrcholky Cordillery Real.

15. den

Brzy ráno odjezd busem do bolivijské metropole La Paz (3700 m), přívozem přes úžinu Tiquina jezera Titicaca, časté zastávky (fotografování malebných andských zasněžených vrcholů), vyhlídky na La Paz - město umístěné ve vysokohorské kotlině, odpoledne ubytování v hotelu v centru, večerní prohlídka města (katedrály, parlament, prezidentský palác), volno a nákup suvenýrů. 

 

16. den

 

přelet La Paz - Lima, návrat do ČR

 

VARIANTA PERU + Bolívie + chile + argentina - 24 dnů

16. den

Ráno odjezd busem již krajinou drsného Altiplana do rušného města Oruro, zde odpoledne přestup na vlak EXPRESO DEL SUR  ORURO - UYUNI a pokračování do centra solné pouště a bolivijského Altiplana - Uyuni, dojezd vlakem pozdě v noci, ubytování v hotelu 2x na stejném místě.

17. - 18. den

3 denní výlet džípy do Altiplana a solné pouště:

(v ceně 3x místní oběd, 3x snídaně, 1x večeře připravované vždy místním kuchařem v džípech)

Ráno odjezd džípy na největší solné jezero na světě - Salar de Uyuni = bílá solná poušť v nadmořské výšce 3 650 m, návštěva železničního hřbitova, Colchani - město postavené ze soli, sledování těžby soli, návštěva pohádkového ostrova Incahuasi s obřími kaktusy uprostřed pouště, lehký oběd přímo zde, návrat do Uyuni a nocleh ve stejném hotelu.

 

19. den

Velmi brzy ráno odjezd do velmi aktivní sopečné krajiny, neskutečné pekelné divadlo, sledování klokotajících gejzírů a dalších sopečných jevů, koupání v termálním bublajícím jezírku, pokračování kolem dalších lagun na chilské hranice, ukončení výletu džípy a po poledni transfer a sjezd do Chile - San Pedro uprostřed pouště Atacama (2 440 m), pozdě odpoledne výlet do Měsíčního údolí (Valle de la Luna), poušť Atacama - sledování západu slunce v úchvatné barevné krajině = fantastický zážitek, nocleh, večerní prohlídka velmi malebného městečka.

18. den - pondělí 20. října 2014      

 Velmi brzy ráno odjezd do velmi aktivní sopečné krajiny, neskutečné pekelné divadlo, sledování klokotajících gejzírů a dalších sopečných jevů, koupání v termálním bublajícím jezírku, pokračování kolem dalších lagun na chilské hranice, ukončení výletu džípy a po poledni transfer a sjezd do Chile - San Pedro uprostřed pouště Atacama (2 440 m), pozdě odpoledne výlet do Měsíčního údolí (Valle de la Luna), poušť Atacama - sledování západu slunce v úchvatné barevné krajině = fantastický zážitek, nocleh, večerní prohlídka velmi malebného městečka.

20. den

San Pedro - Salta, ráno odjezd a celodenní přejezd busem do argentinské Salty, velice atraktivní krajinou solných jezer a písečných pouští a jednou z nejvýše položených silnic na světě, samotná cesta je obrovským zážitkem, šplhá do průsmyku Paso Jama (4 200 m), pozdě večer dojezd do andského města Salta (.. a už pouze 1 200 m = a konečně dole), 2x nocleh v hotelu v centru města.

21. den

Přejezd busem do Argentiny - Salta - odpočinek a relaxace po náročném programu v Altiplanu, prohlídka typického andského města s koloniální atmosférou, volno a nákupy, večerní město se skvělou atmosférou

22. den

Dopoledne odlet do Buenos Aires, Let Salta - Buenos Aires, po příletu do argentinské metropole na břehu Atlantiku: transfer do centra města, nocleh v centru, večerní město

23. den

odlet z Buenos Aires, návrat do ČR

 

VARIANTA PERU + Bolívie + chile + argentina + Brazílie - 30 dnů

23. den

odlet na vodpády Iguacu - Argentina a Brazílie, 3x nocleh

24. den

celý den prohlídka vodopádů v Argentině

25. den

celý den prohlídka vodopádů v Brazílii, návštěva Paraguaye

26. den

přelet do Ria de Janeira, 3x nocleh

27. den

program Rio de Janeiro - Capacabana, koupání v moři

28. den

program Rio de Janeiro - Corcovado, večerní město

29. den

odlet z Ria zpět do Evropy

30. den

návrat do ČR

VARIANTA PERU + Bolívie + chile + argentina + patagonie - 31 dnů

23. den

Dopoledne odlet do Buenos Aires,  Let Salta - Buenos Aires a  pokračování do Patagonie

Let Buenos Aires - Ushuaia, 2x nocleh v Ushuaii

24. den

Ushuaia - nejjižnější město světa, výlet lodí po kanálu Beagle - maják Les Eclaireurs, pozorování lachtanů, albatrosů a jiného ptactva, výlet do NP Tierra del Fuego  na „konec světa“ až k nejjižnějšímu místu 17 848 km dlouhé silnice Panamericana,  prohlídka města.

25. den

Transfer busem nebo let  Ushuaia - El Calafate, 2x nocleh v El Calafate

26. den

Prohlídka výchozího místa do nejznámějšího argentinského národního parku Los Glaciares.

Perito Moreno - výlet k úžasnému ledovci, který se vypíná do výšky 60m z jezera Lago Argentino. Celodenní prohlídka ledovce, plavba lodí po jezeře, pozorování fascinujícího přírodního divadla, při kterém se z ledovce oddělují obrovské kvádry ledu, návrat do El Calafate.

27. den

Přejezd do „patagonského Zermattu“, městečka El Chaltén, které je výchozím místem pro návštěvu legendárních hor, jejichž majestátní vzhled nemá na světě obdoby. Cestou pozorování dalších ledovců, prohlídka El Chalténu, 2x nocleh.

28. den

Cerro Torre - pohodlná pěší turistika k jedné z nejznámějších hor světa. Za příznivého počasí sledování úzkého štítu neskutečné krásy s ledovcovou polevou, který se tyčí jako vztyčený prst v gestu odvážnému vzdoru všem živlům.

28. den

Monte Fitz Roy - pěší turistika ke „kouřící“ špičaté hoře, která se mohutně vypíná nad okolí jako obrovský řezák. Navečer přejezd z El Chalténu zpět do El Calafate, 1x nocleh

29. den

Let  El Calafate - Buenos Aires, po příletu do argentinské metropole na břehu Atlantiku: transfer do centra města, 2x ubytování v hotelu v centru, večerní město

30. den

Dopoledne prohlídka - čtvrť BOCA, El Caminito, pěší prohlídka všech zajímavostí, památek a oblíbených míst turistů v centru, procházka po nejširší ulici světa Avenida 9 de Julio, večerní město se skvělou atmosférou a možnost návštěvy typické argentinské restaurace s tancem a steakem

31. den

odlet do Evropy, návrta do ČR

Již několik velmi vydařených expedic s námi projelo Jižní Amerikou ... letecky, autobusy, džípy i vlaky dosáhneme do šesti zemí tohoto impozantního kontinentu se všemi jedinečnými turistickými atrakcemi, z Posvátného údolí Inků přes solné pouště bolivijského Altiplana do chilské pouště Atacama a na závěr lze navštívit slavné vodopády Iguazu, nejkrásnější město na světě Rio nebo drsnou a kouzelnou přírodu Patagonie.

Peru

Hlavní město                            Lima

Rozloha                                    1 285 220 km²

Počet obyvatel                          28 000 000

Hustota osídlení                       22 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Nevado Huascarán (6768 mnm)

Jazyk                                        španělština

Státní zřízení                             prezidentská republika

Hlava státu                               prezident Ollanta Humala

Největší města                         Lima (8 mil.), Arequipa (800 tis.), Trujillo (710 tis.)

HDP na osobu                          10 700 USD

Průměrný věk dožití                72,8 let

Telefonní předvolba                +51

Vstup do země

Občané ČR musí pro vstup do Peru předložit platný cestovní pas a vyplněnou migrační kartu TAM, kterou obdrží na letišti či na hraničním přechodu. Při odjezdu z Peru je nutné předložit při hraniční kontrole druhou část migrační karty TAM.  

Geografie

Peru je třetí největší stát jihoamerického kontinentu. Je rozděleno na tři severojižní oblasti. Na západě je poušť Sechura, nejširší na severu, kde je mnoho velkých písečných dun. Dále na jih je pobřeží převážně skalnaté se souvislým pásmem hor. Z Peruánských And protéká pouští asi 50 řek. Andy se zvedají směrem do vnitrozemí až do výšky přes 5000 metrů. Nejvyšší horou je Huascarán (6768 m n. m.). Hlavní dvě horská pásma Kordiller, které mají dosud činné sopky a seismickou aktivitu, jsou rozdělena vysoko položenou náhorní planinou, na níž je Titicaca (6900 km²).

Na východní straně And se vrcholky pozvolna svažující do Amazonské nížiny, která zabírá 62 % území státu. Peru má zhruba dvakrát více obyvatel než ČR, avšak hustota obyvatelstva (počet obyvatel na 1 km²) je nízká. Většina obyvatel žije na úzkém pruhu země při pobřeží Tichého oceánu.

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo ještě dnes tvoří 50 % původních etnik, především kmenů Kečua a Aymará, ve východní Amazonii žije více malých etnických skupin. Většina Peruánců jsou katolíci, jejich vyznání často prolínají staroindiánské elementy. V hlavním městě Lima bydlí čtvrtina obyvatel, z toho většina ve slumech kolem města. V Limě je nejstarší univerzita v Latinské Americe – založena roku 1551.

Zemědělství

Hlavními oblastní pěstování plodin jsou území podél řek protékajících pouští. Cukrová třtina a bavlník jsou hlavními obchodními plodinami, pro obživu se pěstuje rýže. Vinná réva, olivy, tabák, pomeranče a banány se pěstují v Andách, ve vyšších polohách pak obiloviny, fazole, a brambory. Na východních svazích se využívá půda pro chov ovcí, lam a alpak. V zemi se pěstuje i koka. Chladný Humboldtův proud přináší obrovské množství planktonu, což je výborná potrava pro ryby. Peru je jedním z největších producentů ryb s průměrným ročním úlovkem 45 milionů tun. Hlavními druhy ryb jsou sardele, tuňák, makrelovité ryby a sardinky. Každý 9. nebo 10. rok však teplý mořský proud El Niño naruší rovnováhu organického života a ryby odplují za potravou jinam. To samozřejmě těžce postihuje rybářský průmysl.

Průmysl

Peru má bohatá naleziště různých nerostů, zejména mědi, stříbra, železa a zlata a také ropy a uhlí. Je druhé na světě v produkci stříbra, páté na světě v produkci zlata (8,2 % světové produkce). Mnohá průmyslová odvětví souvisí se zpracováním nerostů a jsou umístěna v oblasti And. Průmysl se rozvíjí ve městech na pobřeží. V mnohých přístavech je důležitá výroba rybí moučky, hojně rozšířený je průmysl potravinářský a textilní. K dalším odvětvím patří výroba cementu, oceli, stavba lodí, montáž aut aj. Hlavní průmyslovou oblastí je Lima Callao, neboť je zde soustředěno 70 % veškerého průmyslu. 57 % elektrické energie dodávají hydroelektrárny.

Bolívie

Hlavní město                            Sucre,La Paz

Rozloha                                    1 098 581 km²

Počet obyvatel                          8 900 000

Hustota osídlení                       7 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Nevado Sajama (6542 mnm)

Jazyk                                        španělština

Státní zřízení                             prezidentská republika

Hlava státu                               prezident Evo Morales

Největší města                         Santa Cruz (1,5 mil.), La Paz (880 tis.), El Alto (650 tis.), Cochabamba (610 tis.)

HDP na osobu                          5 000 USD

Průměrný věk dožití                67,9 let

Telefonní předvolba                + 591

Bolívie je vnitrozemský stát. Ztratila přístup k pobřeží Tichého oceánu v tzv.válce o ledek v roce 1879. Bolívie je zároveň zemí, která má 2 hlavní města – Sucre je oficiální hlavní město podle Ústavy a je centrem soudní moci, vláda s prezidentem ale sídlí v La Pazu. Oficiálně se Bolívie nazývá Bolivijský mnohonárodnostní stát.

Vstup do země

Občané ČR potřebují pro vstup do Bolívie splnit následující požadavky:

-          předložit platný cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců

-          předložení dokladu o očkování proti žluté zimnici (do určených oblastí Amazonie)

-          předložení zpáteční letenky nebo cestovního plánu

V Bolívie lze pobývat bez víza maximálně 90 dnů, pobyt nelze prodloužit.  

Geografie

Ačkoli Bolívie nemá přístup k moři, je zemí velice rozmanitou, která nabízí velehory, náhorní plošinu Altiplano, solné pouště či tropické pralesy. V západní části Altiplana se nachází tzv.salary (solné pouště), Salar de Uyuni a Salar de Coipasa. Sídlo vlády La Paz je s nadmořskou výškou 3670 mnm nejvýše položené hlavní město světa. V Bolívii pramení významné řeky Beni a Mamoré, které od soutoku společně tečou jako řeka Madeira, která představuje nejvýznamnější pravý přítok Amazonky. 28% území Bolívie leží v nadmořské výšce nad 3000 mnm. Nachází se mezi pohořími Cordillera Occidental a Cordillera Central, kde se vypínají i nejvyšší hory země - Nevado Sajama a Illimani. Jezero Titicaca, nejvyše ležící splavné jezero světa a zároveň největší jezero Jižní Ameriky leží na západě země, když jeho větší část patří Peru.  

Hospodářství

Bolívie patří k nejchudším a nejméně rozvinutým zemím Jižní Ameriky. Vinou politické nestability země většina jejích obyvatel, a zejména indiánů, dodnes žije ve značné chudobě. Hlavním odvětvím hospodářství je těžba nerostných surovin. Bolívie disponuje nesmírným nerostným bohatstvím včetně rozsáhlých ložisek rud stříbra. Právě ta sem přivábila Španěly, kteří zemi vládli od 16. století až do chvíle, kdy povstala se zbraní v ruce a roku 1825 získala nezávislost. Dále se zde těží antimon, cín, wolfram, ropa, zemní plyn, zinek, olovo, zlato a lithium. Bolívie vyváží hlavně nerosty včetně cínu. Je střediskem rozsáhlého ilegálního obchodu s kokainem.

Hlavní odvětví průmyslu jsou potravinářství a petrochemie. Nejdůležitějšími zemědělskými plodinami jsou kukuřice, rýže, pšenice, ječmen, brambory, maniok, sója, cukrová třtina, banány, citrusy a káva. Živočišná výroba je orientována na chov skot, prasat, ovcí, lam, alpak a drůbeže. Důležitá je produkce surové vlny. Významná je těžba dřeva a sběr kaučuku.

Obyvatelstvo

Lidé na venkově žijí spíše v malých společenstvích; pěstují jen tolik plodin a chovají jen tolik domácích zvířat, aby uživili své rodiny. Některé ženy zhotovují keramiku nebo tkají látky, aby si něco přivydělaly. Ve městech je většina lidí zaměstnaná v továrnách a žije v tzv. barrios, což jsou čtvrti chatrných domů, jež obklopují městské centrum a neustále se rozrůstají. Hrstka bohatých oproti tomu bydlí v moderních domech či bytech a často vlastní velké pozemky.

Bolívie je zvláštní tím, že více než polovinu jejího obyvatelstva (55 %) tvoří indiáni, zejména Kečuové (30 %) a Ajmarové (25 %). Ostatní lidé jsou převážně smíšeného (35 %) či španělského (7 %) původu. Úředními jazyky jsou španělština, kečujština, ajmarština, guaraníjština a dalších 31 indiánských jazyků.

Chile

Hlavní město                            Santiago de Chile

Rozloha                                    756 626 km²

Počet obyvatel                          17 300 000

Hustota osídlení                       22 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Nevado Ojos del Salado (6880 mnm)

Jazyk                                        španělština

Státní zřízení                             prezidentská republika

Hlava státu                               prezident Sebastián Piñera

HDP na osobu                          17 600 USD

Průměrný věk dožití                78,1 let

Telefonní předvolba                +56

Vstup do země

Občané ČR musí pro vstup do Chile předložit platný cestovní pas a vyplněnou migrační kartu, kterou obdrží na letišti či na hraničním přechodu. Při odjezdu z Chile je nutné předložit při hraniční kontrole druhou část migrační karty.  

Geografie

Chile má naprosto unikátní tvar, kdy v průměru měří od západu k východu 144 km, ale od severu k jihu celých 4329 km. Díky tomu zemí prochází několik klimatických pásů. Chile se dá rozdělit do několika částí - pobřeží, Pobřežní pohoří, Andy a mezi nimi a pobřežím vklíněné nížiny. Pod správu země navíc spadá i Velikonoční ostrov. Andy dosahují na severu Chile až 6500 metrů, v těchto oblastech je i trvalá sněhová pokrývka. Zhruba od 34. rovnoběžky jižní šířky směrem k jihu se v oblasti vyskytuje spoustu sopek, vyhaslých i činných. Nejjižnější částí země je Patagonie se stovkami fjordů, ostrůvků a průlivů. Na úplném severu Chile nalezne návštěvník jedno z nejsušších míst světa, poušť Atacama.

Politika

Chile je prezidentská republika. Prezident, který je hlavní představitel exekutivní moci, má rozsáhlé pravomoci a je zároveň i hlavou státu. Od změny ústavy v roce 2004 trvá jeho funkční období 4 roky a je volen přímou volbou. Prezident nemůže ve funkci působit v dalším období. Od března 2010 tento úřad zastává Sebastián Piñera. Zákonodárnou moc představuje parlament, tvořený dvěma komorami – poslaneckou sněmovnou tvořenou 120 poslanci a senátem, v němž zasedá 38 senátorů. Na rozdíl od prezidenta, který sídlí v Santiagu, zasedá zákonodárný sbor ve Valparaísu. Volební právo má každý občan Chile starší 18 let nebo člověk, který udržuje trvalý pobyt na území Chile po více než 5 let. 

Hospodářství

Chilská ekonomika je jednou z nejúspěšnějších v Jižní Americe. V roce 2010 se jako první jihoamerická země stalo Chile členem OECD. Posledních 30 let udržuje Chile úspěšnou hospodářskou politiku. Vláda neprovádí žádné rozsáhlejší zásahy do ekonomiky a omezuje se pouze na roli regulátora. Jen menší množství podniků, například měděný těžební gigant Codelco či Banco Estado, je ve vlastnictví státu. Otevřenost volnému obchodu a velmi přívětivé podnikatelské prostředí pomáhá získávat značné zahraniční investice. Problémem pro chilskou ekonomiku zůstává menší produktivita práce, což se vláda snaží řešit pomocí reforem zaměřených na vzdělání a modernizaci, dále úpravami pracovního zákonodárství a omezením byrokracie. Nezaměstnanost se pohybuje okolo 7%.

Argentina

Hlavní město                            Buenos Aires

Rozloha                                    2 780 400 km²

Počet obyvatel                          40 091 359

Hustota osídlení                       14,43 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Aconcagua (6959 mnm)

Jazyk                                        španělština

Státní zřízení                             prezidentská republika

Hlava státu                               prezidentka Cristina Fernández de Kirchner

HDP na osobu                          18 200 USD

Průměrný věk dožití                75,8 let

Telefonní předvolba                +54

Argentina je 8.největší zemí světa a 2.v Jižní Americe. Patří zároveň k nejbohatším zemím Latinské Ameriky. Obyvatelstvo tvoří z velké většiny přistěhovalci z Evropy a to především z Itálie, Španělska, Německa a Francie. V zemi má velkou moc katolická církev, ke které se hlásí většina obyvatel. Název země se odvozuje od stříbra (latinsky argentum), protože první Evropané, účastníci nevydařené expedice, dostali při prvním setkání s domorodými obyvateli darem stříbro.

Geografie

Argentina se dá rozdělit do 3 geograficky odlišných částí – úrodné pampy v severní polovině země, rovinatá Patagonie rozkládající se od jižní poloviny Argentiny až k Ohňové zemi (Tierra del Fuego) a horské masivy And na západě na hranicích s Chile. Nejvyšší hora celé Ameriky, And i západní polokoule Aconcagua se vypíná ve střední Argentině poblíž Mendozy. Argentina si nárokuje také část Antarktidy (Antártida Argentina) a pře se s Britským královstvím o Malvíny, které pod názvem Falklandy spravuje právě Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Největší řekou tekoucí přes argentinské území je Paraná. Mezi další významné toky patří Paraguay, Bermejo, Colorado a Uruguay.

Hospodářství

Hovězí maso a víno jsou jedny z prvních artiklů, které se člověku vybaví, když se řekne Argentina. Tato země ale produkuje mnohem více výrobků než kvalitní šťavnaté hovězí steaky nebo červený malbec. Co se týče vína, řadí se Argentina na 6.místo mezi největšími producenty vína na světě. Mezi významná průmyslová odvětví patří i další potravinářský průmysl, zejména zpracování mléka, výroba nápojů a čokolády (největší světová čokoládovna Arcor), dále výroba automobilů a zemědělských strojů, chemický a petrochemický průmysl a výroba elektroniky. Argentina také hodně investuje do vědy, z této země pochází 3 držitelé Nobelovy ceny ve vědeckých oborech. Argentina rovněž disponuje nejrozvinutějším jaderným programem v Jižní Americe a to bez významné podpory zahraničních subjektů. V posledních desetiletích Argentina několikrát čelila výrazné ekonomické krizi, z nichž ta nejhorší vyústila ve státní bankrot v roce 2000.

Kultura

Argentinská kultura je ovlivněná multikulturalismem, ve kterém se snoubí evropské a latinskoamerické vlivy. Jednou z nejznámějších kulturních forem Argentiny je tanec tango. Zrodil se v chudinských čtvrtích Buenos Aires a jeho nejvýznamnějším představitelem a tzv. „králem tanga“ byl rodák z Mar de Plata Carlos Gardel.  

Fotbal

Stejně jako v sousední Brazílii, je i v Argentině fotbal naprostým fenoménem. Zápas dvou rivalů z hlavního města, River Plate a Boca Juniors, se řadí k největším sportovním svátkům světa. Bouřlivá atmosféra není jen na stadionu, tento zápase známý jako „superclásico“ prožívá celé Buenos Aires a sleduje ho s napětím i zbytek Argentiny. Fotbalové popularitě pomohl jeden z nejznámějších hráčů historie Maradona a samozřejmě Lionel Messi, který v současnosti fascinuje miliony fanoušků po celém světě.  

varianty trasy

Zájezd lze absolvovat v různých variantách:

Varianta: PERU (14 dní): 84 000 CZK

Varianta: PERU - BOLÍVIE (17 dní): 99 000 CZK

VariantaPERU - BOLÍVIE - CHILE - ARGENTINA (24 dní): 109 000 CZK

VariantaPERU - BOLÍVIE - CHILE - ARGENTINA - BRAZÍLIE (30 dní): 139 000 CZK

VariantaPERU - BOLÍVIE - CHILE - ARGENTINA - PATAGONIE (30 dní): 139 000 CZK

 

 

Cena zahrnuje

 • veškerou leteckou přepravu dle programu, letištní, bezpečnostní taxy a palivové příplatky
 • dopravu autobusem, vlakem a džípy dle programu
 • ubytování v kvalitních hotelech 2** a  3***
 • snídaně, další stravování dle programu
 • vlak a transfer na Machu Picchu a zpět
 • základní vstupy a výlety dle programu včetně Machu Picchu
 • vstupy do národních parků a inckých arecheoligických areálů
 • Altiplano - výlet džípy do pouště Salar de Uyuni
 • informační materiály
 • informační schůzku před odletem
 • organizátory CK
 • pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • vstupní víza (do všech navštívených zemi není v současné době vízová povinnost)
 • ostatní stravování 
 • ostatní vstupy
 • fakultativní služby 
 • cestovní pojištění (možno sjednat v CK)

Rezervujte včas místa na tuto expedici, počet míst je omezen!!!

na základě Vašich nezávazných rezervací a počtu zájemců bude rozhodnuto o konání expedice a určen termín informační schůzky !

Nezávazná poptávka - Velká cesta Jižní Amerikou


?
Již 33. sezóna1991 - 2022