Tropický ráj - Aquapark u Berlína

 • Termín: v libovolném období
 • Počet dní: 1 den
 • Cena: 950 CZK
 • Ubytování: bez ubytování
 • Strava: bez stravování
 • Dostupnost: Volná místa
 • Nezávazná poptávka Objednat

   Německo

 

Oficiální název:           Spolková republika Německo

Rozloha:                      357 023 km2

Počet obyvatel:          81,2 mil. (14. místo na světě)

Nejvyšší hora:            Zugspitze 2 962 m n. m.

Nejdelší řeka:             Rýn 865 m (na území SRN)

Státní zřízení:             federativní parlamentní republika, prezident Joachimem Gauck, kancléřka Angela Merkelová

Největší města:          Berlín 3,42 mil. ob., Hamburk 1,77 mil. ob., Mnichov 1,31 mil. ob.,

Úřední jazyk:              němčina

Národ. složení:           91,5% Němci, Turci, Asiaté, Afričané

Náboženství:              římskokatolické, protestanské, muslimské

Měna:                          1 euro = 100 centů

HDP na osobu:           44 999 USD

 

Německo je středoevropskou velmocí, která je složena z šestnácti spolkových zemí. Nejprve bylo toto velké území obydleno Germány. Od 10. století zde zažila svůj vzestup a pád Svatá říše římská národa německého, již zrušil Napoleon Bonaparte roku 1806. V roce 1939 rozpoutalo Německo druhou světovou válku, po niž se rozdělilo na Německou demokratickou republiku a Spolkovou republiku Německo. Nyní je země sjednocena a patří k největším ekonomickým motorům Evropské unie. I přes velký rozvoj průmyslových měst má Německo co nabídnout i turistům zejména památky ze své bohaté, chvílemi i kruté historie.

 

Povrch

Hlavními geomorfologickými celky táhnoucí se na území Německa jsou Severoněmecká nížina, Středoněmecká vysočina, alpské předhůří postupně táhnoucí se na německé velehorské pásmo Alp, bereme-li celky od severu k jihu.

Alpy jsou jediným velehorským pásmem Německa. Právě tato část je tvořena vápencem či dolomitem. V této části země se nachází nejvyšší vrchol země Zugspitze (2962 m n.m.), jenž je známý pro své laviny na severní straně. Postupně se nadmořská výška v Německu snižuje konkrétně v Středoněmecké vysočině. Nejvyšší vrcholy zmíněného celku můžeme najít ve Schwarzwaldu – Feldberg (1493 m n.m.). Ve Schwarzwaldu pramení i evropský veletok Dunaj. Dalšími vrcholy o nadmořské výšce vyšší než 1000 m n.m. se tyčí v hercynských pohořích jako je Švábský Jura, Krušné hory, Smrčiny nebo na Šumavě. V severní části Německa se naopak nachází nejnižší bod – proláklina 3,54 m hluboká ve Šlesvicku-Holštýnsku. Německo je hlavní evropské rozvodí, nejvýznamnější řekou je řeka Rýn, který je ekonomicky významný – výskyt průmyslových měst např. Kolín nad Rýnem. SRN není chudá ani na stojaté vodní plochy, zejména v severní část země, konkrétně Meklenburská jezerní plošina. Na východní straně v dřívějších hnědouhelných dolech se také rozkládají velká jezera. Největší jezerem je ale jezero Bodamské, o které se Německo dělí s Rakouskem a Švýcarskem na území Alp.

 

Podnebí

Celé území Německa se nachází v mírném klimatickém pásu. Území je ovlivňováno Golfským proudem, převládají příznivé teploty. Průměrné roční srážky činí okolo 1000 mm. Nejtepleji je okolo Berlína, který má průměrnou červencovou teplotu 18,5°C.

 

Fauna a flóra

Německo pokrývaly zejména listnaté a jehličnaté lesy, které byly z většiny vykáceny. Dnes Německo pokrývá pouze 29% lesů. Flóra se mění s nadmořskou výškou a klimatickými podmínkami. Listnaté lesy jsou nejčastěji bukové tvořící bučiny. V německých lesích žijí daňci, jeleni, ale spoustu savců bylo v zemi vyhubeno – medvěd hnědý, vlci. V Německu nalezneme 14 národních parků.

 

Společnost

Německo je velice hrdý národ, který dal světu spoustu velikánů, ale také stát, který vypoutal obě světové války. Je jedním ze zakládajících členů EU. Nyní je Německo stabilním státem, hrající prim v evropské politice.

 

Státní zřízení

Německo je federativní republika složena z 16 spolkových zemí. Hlavou státu je prezident a má především reprezentativní povinnosti a do funkce ho jmenuje spolkové shromáždění. Výkonnou moc má hlavně kancléř, který má úlohu jako předseda vlády v systémech s parlamentní demokracií. V tuto chvíli jím je Angela Merkelová.

 

Obyvatelstvo

Německo je nejlidnatější zemí Evropské unie a druhou nejlidnatější zemí po Rusku v Evropě. Obyvatelstvo je situováno do velkých aglomerací zejména v soutoku Rýnu a Mohanu, města jako Frankfurt nad Mohanem (největší letiště Evropy), Mainz nebo Darmstadt, druhou obrovskou aglomerací je tzv. Porýní-Porúří zahrnující velká města jako Kolín nad Rýnem, Dortmund nebo Essen. Úředním jazyk je němčina. Německo trpí značnou imigrací a ohromně nízkou porodností.

Němci, díky své nezlomné povaze, jsou skvělými sportovci a to hlavně fotbalisti – Mesut Özil, Manuel Neuer. Německá házenkářská liga je nejkvalitnější v Evropě. Mezi špičku patří i v zimních sportech, jako je lyžování. Z dalších oborů zmiňme slavného spisovatele Ericha Mariu Remarqua, fyzika Alberta Einsteina nebo filozofa Friedricha Nietzscheho.

 

Hospodářství

Německo neoplývá nerostným bohatstvím, hospodářství soustředí do sektoru průmyslu a služeb. Vývoj Německa po druhé světové válce byl velice obtížný, neboť tři jeho největší dřívější průmyslové oblasti se nacházely v jiných státech – Horní Slezsko (Polsko), Sasko (NDR) a Porúří (NSR). V Německu se rozvinul zejména těžký průmysl a těžba uhlí. Mezi špičku patří zejména v strojírenském (Siemens), automobilovém (BNW, Audi) a chemickém (Fresenius).

V zemědělství se využívá asi 50% státu, ale zaměstnává pouze 2-3% obyvatelstva.

 

Cestovní ruch

Německo, ačkoliv je to hlavně průmyslová země, má turistům co nabídnout. Na seznamu UNESCO je celkem 40 položek z této země. Většina měst je po druhé světové válce přestavěna, tudíž nabízí modernější podívanou zejména Mnichov, Drážďany nebo Norimberk. Nejvyšší návštěvnost zahraničních a domácích turistů mají mnohé památky z období německé romantiky jako je zámek Neuschwanstein, dále město Heidelberg, vinařské středisko Rüdesheim, památník Walhalla v Bavorsku a také centra středověkých měst jako je Rothenburg ob der Tauber.

odjezd v ranních hodninách

celodenní pobyt v tropickém ráji

navečer odjezd a návrat do ČR

cena zahrnuje

 • dopravu luxusním busem
 • průvodce CK
 • komplexní pojištění
 • pojištění CK proti úpadku

cena nezahrnuje

 • vstupné do aquaparku (cca 20 €)

termín dle dohody v libovolném období

Tento zájezd je speciální nabídka pro základní školy.

Jsme schopni uzpůsobit program a termín přesně dle Vašich požadavků.

Již 33. sezóna1991 - 2022