Předvánoční Vídeň

 • Termín: 14.12.2019
 • Počet dní: 1 den
 • Číslo zájezdu: 2019303
 • Cena: 790 CZK
 • Doprava: Autobusová
 • Ubytování: bez ubytování
 • Strava: bez stravování
 • Dostupnost: Plná kapacita
 • Nezávazná poptávka Objednat

Rozloha:                           83 870 km2

Počet obyvatel:                 8,3 mil.

Nejvyšší hora:                   Grossglockner 3797 m n. m.

Nejdelší řeky:                    Dunaj (v Rakousku 358 km)

Státní zřízení:                    federativní republika s dvoukomorovým parlamentem, v čele prezident Heinz Fischer

Největší města:                  Vídeň 1,8 mil, Graz 250 tis., Linz 220 tis., Salzburg 150 tis.

Úřední jazyk:                     němčina

Národnostní složení:         Rakušané 94%, Slovinci, Turci, Němci

Náboženská příslušnost:   římští katolíci 78%

Měna:                               1 euro = 100 centů

HDP na osobu:                 35 500 US dolarů

Průměrný věk dožití :       79 let

Rakousko je svou rozlohou středně velká republika ve střední Evropě, složená z 9 spolkových zemí. Dříve to byla jedna z největších říší starého kontinentu. Historická moc Rakouska upadla, ale výhodná strategická poloha na hranicích mezi západní a východní Evropou zajišťuje vliv na hospodářský a politický vývoj v této části Evropy. Přírodní krásy země, spolu s bohatou historií a kulturní přitažlivostí rakouských měst, činí z Rakouska jednu z nejnavštěvovanějších zemí světa. Oficiální název Österreich znamená v češtině „východní říše“.

Povrch Rakouska

Rakousko lze členit na tři velké přírodní oblasti: alpskou soustavu, východní nížiny a vysočiny podél hranice s Českou republikou.

Alpy tvoří páteř celé země a zaujímají 60 % plochy země. Centrální horské pásmo - Taury - se dělí na Vysoké s nejvyšší horou Grossglockner (3797 m) a Nízké na východě. Pokračováním Taur na západ jsou Zillertálské a Ötztalské Alpy, na italských hranicích přerušené komunikační spojnicí - průsmykem Brenner. Na severu jsou nejvyšší masivy Dachsteinu (2996 m) a Hochkönigu (2941 m), na jihu Karnské Alpy (2780 m) a Karavanky tvořící hranici s Itálií a Slovinskem. Severovýchod Rakouska vyplňuje úrodná Vídeňská pánev, která svým severním výběžkem přechází i do České republiky. Na hranicích s Maďarskem leží bažinami obklopené velké a mělké Neziderské jezero. Na sever od údolí Dunaje se rozkládá Rakouská žulová plošina, táhnoucí se až k pohraniční Šumavě. Dunaj, druhá největší řeka Evropy, protéká severním Rakouskem od západu na východ. Jeho přítoky a zdrojnice Inn, Salzach, Enns, Dráva a další odvodňují téměř celé Rakousko. Pouze malá spolková země Voralbersko na západě je odvodňováno do Bodamského jezera a Rýna.

Podnebí

Nižší polohy Rakouska mají mírné kontinentální klima. Srážky na většině území přesahují 1000 mm (v západních Alpách i 2000 mm), pouze Vídeňská pánev je ve srážkovém stínu a dostává 600-800 mm srážek ročně. Průměrné lednové teploty na celém území klesají pod bod mrazu. Nejtepleji je v okolí Vídně. Sněžná čára v Alpách leží ve výšce 2500 až 2800 m.

Rostlinstvo a zvířena

Rakousko je téměř z poloviny pokryto lesem, které tvoří obrovské přírodní bohatství. Východ země tvoří kulturní step. Původní lesy v nižších polohách prakticky vymizely. V Alpách ve středních výškách rostou jehličnaté lesy a nad hranicí stromů ve výšce 2000 m se rozkládají pestré alpínské louky. V lesích Rakouska žijí jeleni, srnčí zvěř, v Alpách kamzík, kozorožec, svišť, vzácně i medvěd. Neziderské jezero představuje jedinečnou ornitologickou oblast.

Společnost

Rakousko má dlouhou a složitou historii plnou válek, invazí a bitev. Nynější Rakousko je stabilním neutrálním státem s vysokou mezinárodní kulturní reputací a tendencí k silnější evropské integraci. Od roku 1995 je členem Evropské unie a od roku 1999.  

Státní zřízení

Rakousko je federativní republika tvořená devíti spolkovými zeměmi. Jednu z nich představuje hlavní město Vídeň. Hlavou státu je prezident volený v přímých volbách na šest let. Ten jmenuje spolkového kancléře a vládu. Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament. Skládá se z Národní rady (dolní sněmovna) a Spolkové rad (horní sněmovna), která reprezentuje jednotlivé spolkové země. Každá země má vlastní ústavu, parlament a vládu odpovídající za uplatňování zemských zákonů.

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo Rakouska je národnostně jednotné, i když jeho historický původ je rozmanitý. Rozmístění obyvatel vykazuje velkou nerovnoměrnost. Téměř 1/5 populace žije ve Vídni. Úředním jazykem je němčina, v zemi se však mluví několika dialekty, např. tyrolštinou, a vorarlberským nářečím. Většina Rakušanů jsou římští katolíci, ale významně jsou zastoupeni i ateisté a luteráni. Rakousko dnes trpí silnými vlnami imigrace především ze zemí bývalé Jugoslávie a Turecka.

Země oplývá bohatou kulturní historií, nejvíce však proslula v hudbě. Mezi slavné rakouské skladatele patří Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert nebo Johann Strauss. Světoznámý je psychiatr Sigmund Freud. Rakousko dnes vyniká také v oblasti sportu. Číslem jedna je zde sjezdové lyžování. Ikonami rakouského sportu jsou Hermann Mayer nebo Benni Reich.

Hospodářství

Poloha Rakouska mezi západní a východní Evropou zajišťuje zemi důležité postavení v mezinárodním obchodě. Rakousko se rychle přeměnilo z agrární země na stát s vyspělým průmyslem a vysoce rozvinutými službami.

Rakouské zemědělství vzhledem je proslulé svou intenzifikací a moderními metodami a zaměstnává relativně vysoký podíl pracujících (7%). Většina orné půdy leží v nížinách na východě, kde se pěstuje cukrovka, kukuřice, obiloviny a zelenina. Živočišná produkce je tradiční chovem skotu na mléko i maso na zelených pastvinách. Podílem lesů na rozloze země zaujímá Rakousko 4. místo v Evropě za Finskem, Švédskem a Slovenskem. Produkce dřeva a výrobu papíru jsou významnými exportními komoditami.

Průmysl Rakousko je založen na rozmanitých nerostných zdrojích. Země je největším světovým producentem magnezitu. Významná je i těžba grafitu, wolframu, kaolínu a soli. Ve Vídeňské pánvi se těží i ropa a zemní plynu. Téměř 3/4 elektřiny vyrobí hydroelektrárny, které mají díky dravým alpským tokům ohromný potenciál. Nejdůležitějším odvětvím je hutnictví železa koncentrované v Linzi. Světového věhlasu dosahuje výroba hliníku z bauxitové rudy. Významná je produkce elektrotechniky, spotřební elektroniky a motocyklů KTM.

Cestovní ruch

Rakousko má jedny z největších příjmů z cestovního ruchu v Evropě a patří k nejnavštěvovanějším na světě. Rakousko je jak destinací pro nadšené sportovce, tak i pro milovníky kultury, umění a dobrého jídla. a každoročně zemi navštěvuje kolem 20 milionů turistů. Jejich cesty vedou především do alpských středisek světového věhlasu: Kitzbühel, Zell am See, Innsbruck, Sölden, Dachstein a mnoho dalších. Rozvíjí se též letní turistika v oblasti Alp. I s nabídkou kulturněhistorických památek Rakousko drží krok s okolními zeměmi.  Dominuje hlavní město Vídeň s nepřeberným množstvím památek. Za zmínku stojí určitě císařský zámek Schönbrunn, patřící k nejvýznamnějším barokním památkám Evropy. Na jaře a v létě je zámek obklopen rozkvetlými zahradami, v zimním období si na okolních vánočních trzích přijdou na své milovníci svařeného vína. Dalším lákadlem pro turisty je město Salzburg, rodiště Wolfganga Amadea Mozarta

 • okružní projížďka městem
 • návštěva parku a okolí zámku Schönbrunn
 • pěší prohlídka historickou částí města, Hofburg, Štěpánský dóm, nám.Hrdinů, opera, parlament,radnice atd.
 • možnost návštěvy muzeí
 • Předpokládaný odjezd:  05.00 hod - Hradec Králové, 05.30 hod - Týniště n. Orl.

  Předpokládaný návrat: ca mezi 22.00 - 24.00 hod

Cena zahrnuje:

 • dopravu luxusním autobusem
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje:

 • komplexní cestovní pojištění:

  léčebné výlohy, úraz, zavazadla, odpovědnost, storno

  ( možnost fakultativně přiobjednat v CK za 36,- Kč/den)

Týniště nad Orlicí, Hradec Králové (případně dále na trase)

Nezávazná poptávka - Předvánoční Vídeň


?