Itálie a Rakousko - podél řeky Drávy

Fotogalerie Podél Drávy Lienz Jezero Misurina Toblach okolí Toblachu
 • Termín: 6.6.2023 - 11.6.2023
 • Počet dní: 5 dní
 • Číslo zájezdu: 202382
 • Cena: 12 450 CZK
 • Doprava: Autobusová
 • Ubytování: Hotely - Pensiony
 • Strava: 3x snídaně + 2x večeře
 • Dostupnost: Volná místa
 • Nezávazná poptávka Objednat

cena zahrnuje

 • dopravu lux busem
 • přepravu kol speciálním vlekem
 • 3x ubytování v kvalitních 3* hotelech/pensionech
 • 3x snídani + 2x večeři
 • organizátory CK
 • pojištění CK proti úpadku
 • speciální cestovní pojištění vč. storna zájezdu a všech rizik COVID

cena nezhrnuje

 • ostatní stravování
 • vstupy

program 

1.den: (úterý 6. 6. 2023)  
Non-stop přejezd busem přes Německo a Rakousko do Itálie.

2.den: (středa 7. 6. 2023) *MISURINA - TOBLACH - INNICHEN - LIENZ (70 km)
Ráno příjezd k jezeru Misurina (1750 m n. m.), složení kol, od jezera s malebnými výhledy na Sextenerské Dolomity, pokračování kolem pramene řeky Drávy až na začátek Drávské cyklostezky do lázeňského městečka s překvapivě jižanskou atmosférou Toblach, odtud již podél řeky Drávy po cyklostezce údolím Hochpustertal přes italsko-rakouskou hranici až do hlavního města Východního Tyrolska Lienzu, ubytování.

3.den: (čtvrtek 8.6. 2023) *LIENZ - OBERDRAUBURG - LURNFELD - SPITTAL (75 km)
Ráno na kolech z Lienzu stále podél řeky přes městečko Oberdrauburk (přezdívané jako „Korutanská brána“) se zříceninou hradu Hohenburg, dále přes bylinkami provoněnou vesničku Lurnfeld kolem soutoku řeky Möll a Drávy a slavného renesančního zámečku Porcia až do Spittalu an der Drau, ubytování v oblasti.

4.den: (pátek 9.6. 2023) *SPITTAL AN DER DRAU - VILLACH - WÖRTHERSEE (60 km)
Ráno na kolech stále po cyklostezkách podél Drávy až do Villachu, zde průjezd a prohlídka lázeňského města s keltskou historií, za městem odbočení od řeky směrem k největšímu Korutanskému jezeru Wörthersee (Vrbské jezero), ubytování.

5.den: (sobota 10. 6. 2023) *WÖRTHERSEE - KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE (60 km)
Na kolech pokračování velmi pohodlně kolem jezera Wörthersee do hlavního a největšího města rakouské spolkové země Korutany Klagenfurtu. Naložení kol, 2-3 hod prohlídka města, večer odjezd (cca 660 km do HK).

6.den: (neděle 11. 6. 2023)  
Návrat do HK v časných ranních hodinách 

doprava

luxusní autobus - klimatizace, WC, video, bufet - během zájezdu bude možno zakoupit základní občerstvení za Kč: limo, pivo, káva, čaj,..

ZASEDACÍ POŘÁDEK

bude předem stanoven dle věku a požadavků účastníků

ubytování

v hotelech a pensionech

VEZMĚTE S SEBOU 

 • pohodlné boty, oblečení odpovídající ročnímu období,brýle proti slunci, polštářek do busu, léky osobní potřeby a hlavně dobrou náladu!
 • Nutné věci pro cykloturisty - přilbu, zámek na kolo!
 • Ke kolu:gumové úchyty, náhradní duši, lepení, běžné nářadí a náhradní díly dle vlastní úvahy, hustilku
 • Věci doporučené: cyklopláštěnku, láhev na pití, cyklobrašnu, dostatek jídla, kořalku

INFORMACE PRO CYKLOTURISTIKU

kola nejsou pojištěna - CK neručí za jejich případnou krádež!

DŮLEŽITÉ

 • při uložení na vlek nesmí být na kole žádná zavazadla (týká se i brašen a cyklolahví)
 • kola budou na speciálním vleku transportována ve svislé poloze
 • každý účastník je povinen si zkontrolovat upevnění kola na vleku vždy před odjezdem
 • za technickou kvalitu kola zodpovídá každý účastník sám
 • veškeré silniční přesuny na kolech jsou na vlastní riziko

 

Rakousko

Rozloha:                           83 870 km2

Počet obyvatel:                 8,3 mil.

Nejvyšší hora:                   Grossglockner 3797 m n. m.

Nejdelší řeky:                    Dunaj (v Rakousku 358 km)

Státní zřízení:                    federativní republika s dvoukomorovým parlamentem, v čele prezident Heinz Fischer

Největší města:                  Vídeň 1,8 mil, Graz 250 tis., Linz 220 tis., Salzburg 150 tis.

Úřední jazyk:                     němčina

Národnostní složení:         Rakušané 94%, Slovinci, Turci, Němci

Náboženská příslušnost:   římští katolíci 78%

Měna:                               1 euro = 100 centů

HDP na osobu:                 35 500 US dolarů

Průměrný věk dožití :       79 let

Rakousko je svou rozlohou středně velká republika ve střední Evropě, složená z 9 spolkových zemí. Dříve to byla jedna z největších říší starého kontinentu. Historická moc Rakouska upadla, ale výhodná strategická poloha na hranicích mezi západní a východní Evropou zajišťuje vliv na hospodářský a politický vývoj v této části Evropy. Přírodní krásy země, spolu s bohatou historií a kulturní přitažlivostí rakouských měst, činí z Rakouska jednu z nejnavštěvovanějších zemí světa. Oficiální název Österreich znamená v češtině „východní říše“.

Povrch Rakouska

Rakousko lze členit na tři velké přírodní oblasti: alpskou soustavu, východní nížiny a vysočiny podél hranice s Českou republikou.

Alpy tvoří páteř celé země a zaujímají 60 % plochy země. Centrální horské pásmo - Taury - se dělí na Vysoké s nejvyšší horou Grossglockner (3797 m) a Nízké na východě. Pokračováním Taur na západ jsou Zillertálské a Ötztalské Alpy, na italských hranicích přerušené komunikační spojnicí - průsmykem Brenner. Na severu jsou nejvyšší masivy Dachsteinu (2996 m) a Hochkönigu (2941 m), na jihu Karnské Alpy (2780 m) a Karavanky tvořící hranici s Itálií a Slovinskem. Severovýchod Rakouska vyplňuje úrodná Vídeňská pánev, která svým severním výběžkem přechází i do České republiky. Na hranicích s Maďarskem leží bažinami obklopené velké a mělké Neziderské jezero. Na sever od údolí Dunaje se rozkládá Rakouská žulová plošina, táhnoucí se až k pohraniční Šumavě. Dunaj, druhá největší řeka Evropy, protéká severním Rakouskem od západu na východ. Jeho přítoky a zdrojnice Inn, Salzach, Enns, Dráva a další odvodňují téměř celé Rakousko. Pouze malá spolková země Voralbersko na západě je odvodňováno do Bodamského jezera a Rýna.

Podnebí

Nižší polohy Rakouska mají mírné kontinentální klima. Srážky na většině území přesahují 1000 mm (v západních Alpách i 2000 mm), pouze Vídeňská pánev je ve srážkovém stínu a dostává 600-800 mm srážek ročně. Průměrné lednové teploty na celém území klesají pod bod mrazu. Nejtepleji je v okolí Vídně. Sněžná čára v Alpách leží ve výšce 2500 až 2800 m.

Rostlinstvo a zvířena

Rakousko je téměř z poloviny pokryto lesem, které tvoří obrovské přírodní bohatství. Východ země tvoří kulturní step. Původní lesy v nižších polohách prakticky vymizely. V Alpách ve středních výškách rostou jehličnaté lesy a nad hranicí stromů ve výšce 2000 m se rozkládají pestré alpínské louky. V lesích Rakouska žijí jeleni, srnčí zvěř, v Alpách kamzík, kozorožec, svišť, vzácně i medvěd. Neziderské jezero představuje jedinečnou ornitologickou oblast.

Společnost

Rakousko má dlouhou a složitou historii plnou válek, invazí a bitev. Nynější Rakousko je stabilním neutrálním státem s vysokou mezinárodní kulturní reputací a tendencí k silnější evropské integraci. Od roku 1995 je členem Evropské unie a od roku 1999.  

Státní zřízení

Rakousko je federativní republika tvořená devíti spolkovými zeměmi. Jednu z nich představuje hlavní město Vídeň. Hlavou státu je prezident volený v přímých volbách na šest let. Ten jmenuje spolkového kancléře a vládu. Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament. Skládá se z Národní rady (dolní sněmovna) a Spolkové rad (horní sněmovna), která reprezentuje jednotlivé spolkové země. Každá země má vlastní ústavu, parlament a vládu odpovídající za uplatňování zemských zákonů.

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo Rakouska je národnostně jednotné, i když jeho historický původ je rozmanitý. Rozmístění obyvatel vykazuje velkou nerovnoměrnost. Téměř 1/5 populace žije ve Vídni. Úředním jazykem je němčina, v zemi se však mluví několika dialekty, např. tyrolštinou, a vorarlberským nářečím. Většina Rakušanů jsou římští katolíci, ale významně jsou zastoupeni i ateisté a luteráni. Rakousko dnes trpí silnými vlnami imigrace především ze zemí bývalé Jugoslávie a Turecka.

Země oplývá bohatou kulturní historií, nejvíce však proslula v hudbě. Mezi slavné rakouské skladatele patří Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert nebo Johann Strauss. Světoznámý je psychiatr Sigmund Freud. Rakousko dnes vyniká také v oblasti sportu. Číslem jedna je zde sjezdové lyžování. Ikonami rakouského sportu jsou Hermann Mayer nebo Benni Reich.

Hospodářství

Poloha Rakouska mezi západní a východní Evropou zajišťuje zemi důležité postavení v mezinárodním obchodě. Rakousko se rychle přeměnilo z agrární země na stát s vyspělým průmyslem a vysoce rozvinutými službami.

Rakouské zemědělství vzhledem je proslulé svou intenzifikací a moderními metodami a zaměstnává relativně vysoký podíl pracujících (7%). Většina orné půdy leží v nížinách na východě, kde se pěstuje cukrovka, kukuřice, obiloviny a zelenina. Živočišná produkce je tradiční chovem skotu na mléko i maso na zelených pastvinách. Podílem lesů na rozloze země zaujímá Rakousko 4. místo v Evropě za Finskem, Švédskem a Slovenskem. Produkce dřeva a výrobu papíru jsou významnými exportními komoditami.

Průmysl Rakousko je založen na rozmanitých nerostných zdrojích. Země je největším světovým producentem magnezitu. Významná je i těžba grafitu, wolframu, kaolínu a soli. Ve Vídeňské pánvi se těží i ropa a zemní plynu. Téměř 3/4 elektřiny vyrobí hydroelektrárny, které mají díky dravým alpským tokům ohromný potenciál. Nejdůležitějším odvětvím je hutnictví železa koncentrované v Linzi. Světového věhlasu dosahuje výroba hliníku z bauxitové rudy. Významná je produkce elektrotechniky, spotřební elektroniky a motocyklů KTM.

Cestovní ruch

Rakousko má jedny z největších příjmů z cestovního ruchu v Evropě a patří k nejnavštěvovanějším na světě. Rakousko je jak destinací pro nadšené sportovce, tak i pro milovníky kultury, umění a dobrého jídla. a každoročně zemi navštěvuje kolem 20 milionů turistů. Jejich cesty vedou především do alpských středisek světového věhlasu: Kitzbühel, Zell am See, Innsbruck, Sölden, Dachstein a mnoho dalších. Rozvíjí se též letní turistika v oblasti Alp. I s nabídkou kulturněhistorických památek Rakousko drží krok s okolními zeměmi.  Dominuje hlavní město Vídeň s nepřeberným množstvím památek. Za zmínku stojí určitě císařský zámek Schönbrunn, patřící k nejvýznamnějším barokním památkám Evropy. Na jaře a v létě je zámek obklopen rozkvetlými zahradami, v zimním období si na okolních vánočních trzích přijdou na své milovníci svařeného vína. Dalším lákadlem pro turisty je město Salzburg, rodiště Wolfganga Amadea Mozarta.

Itálie

Hlavní město                            Roma (Řím)

Rozloha                                   301 338 km²

Počet obyvatel                         60 820 696

Hustota osídlení                       201,8 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Monte Bianco (4 809 mnm)

Jazyk                                        italština

Státní zřízení                            republika

Hlava státu                               prezident Giorgio Napolitano

Největší města                          Řím (2,7 mil.), Milán (1,3 mil.), Neapol (960 tis.), Turín (908 tis.)

HDP na osobu                           36 116 USD

Průměrný věk dožití                 81,9 let

Telefonní předvolba                 +39

Itálie patří mezi nejoblíbenější destinace českých turistů a to jak v létě, tak v zimě. V létě tato země nabízí pobyty u moře či aktivní dovolenou v Dolomitech, v zimě pak čekají na návštěvníky radovánky na lyžích. Lyžování v Itálii určitě potěší ty, kteří si chtějí užít spousty sluníčka v kombinaci s jídly jedné z nejzajímavějších evropských kuchyní. Fascinující množství historických památek můžete vidět po celé Itálii. K nejznámějším architektonickým skvostům se řadí Řím, Benátky či Florencie. 

Geografie

Itálie je státem jižní Evropy ležící na Apeninském poloostrově, jenž rozpozná každý díky typickému tvaru boty. Itálie má velmi hornatý povrch zejména na severu, kde se zvedají Alpy i s nejvyšším vrcholem západní Evropy Monte Bianco (Mont Blanc). Jedním z nejznámějších masivů italských Alp jsou Dolomity, oblíbená oblast pro outdoorové sporty, s nejvyšším vrcholkem Marmolada. Jižně od alpských vrcholků se nachází významná zemědělská oblast severní Itálie, Pádská nížina. Páteří celého poloostrova jsou Apeniny, které se táhnou od Janovského zálivu jihovýchodně v délce 1200 km a dosahují téměř 3000 metrů nad mořem. Břehy Poloostrov omývá na západě Ligurské a Tyrhénské moře, na východě pak Jaderské moře, k Itálii dále patří významné ostrovy Sicílie a Sardinie. Na italském území se vyskytuje 14 sopek, z nichž nejznámější jsou Etna na Sicílii, Vesuv u Neapole a Stromboli na Liparských ostrovech.

Obyvatelstvo

Urbanizace dosahuje 67%. V Itálii je mnoho měst s více než sto tisíci obyvateli. Všechna velká italská města se potýkají s rychlým úbytkem obyvatel. Itálie patří do skupiny sedmi nejbohatších a nejrozvinutějších států světa (G7) a je jejím zakladatelem. Společně s Nizozemskem, Belgií Německem, Lucemburskem a Francií je zakladatelem Evropské unie (EU). Itálie je třetím nejbohatším státem Evropy a šestým ve světě (2009). Politicky je Itálie jedna z nejdůležitějších zemí Evropské unie.

Hospodářství

Itálie je vysoce rozvinutý průmyslově- zemědělský stát, nejrozvinutější v jižní Evropě. Uvnitř samotného státu je velký rozdíl mezi průmyslovým severem a zemědělským jihem, což zapříčiňuje i separatistické tendence na severu především v Lombardii (Milán). Převažuje export. Měnou je euro, do roku 2002 platili lirami. Co se týče zemědělství, na celkovém hrubém národním produktu se podílí jen asi 1 %, ale je v něm zaměstnáno téměř 6 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Orná půda zabírá 41,6 % území, lesy 22,4 % a louky a pastviny asi 15 %. Je rozdíl mezi zemědělstvím na severu a na jihu.

Itálie je známa strojírenstvím, především dopravním. Známá je společnost FIAT Holding (FIAT, Iveco, Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Maserati) a společnosti vyrábějící zemědělské stroje a vlaky. Itálie je pátá na světě ve stavbě lodí (0,777 BRT v roce 1999).

Dalšími odvětvími jsou průmysl elektrotechnický, chemický, textilní, papírenský, potravinářský, průmysl stavebních hmot a výroba železa a oceli. Itálie je po Číně a Hongkongu třetí největší vývozce (28 mld. USD) a sedmý největší dovozce textilních výrobků (15 mld. USD). V potravinářství je významná produkce vína, cukru, masa, mléka, sýrů, těstovin, vlny a rybích výrobků.

 

Nezávazná poptávka - Itálie a Rakousko - podél řeky Drávy


?

Rychlý kontakt

777 221 998

777 300 290

info@alpintour.cz

Více kontaktů

Již 34. sezóna1991 - 2024