Polsko - Balt + Mazury

Fotogalerie mazury 5 mazury 2 mazury 4 mazury 1 mazury 3 mazury 6
 • Termín: 14.8.2020 - 22.8.2020
 • Počet dní: 8 dní
 • Číslo zájezdu: 202092
 • Cena: 8 990 CZK
 • Doprava: Autobusová
 • Ubytování: Bungalovy
 • Strava: bez stravy
 • Dostupnost: Volná místa
 • Nezávazná poptávka Objednat

... .od Baltu k Mazurským jezerům ...

 

1. den: odjezd v odpoledních hodinách, přejezd Polskem k Baltskému pobřeží

2. - 3. den:  cykloturistika na baltském pobřeží, písečné pláže i strmé útesy, největší rybářský přístav Wladyslawowo, nejkrásnější hanzovní město Pobaltí Gdaňsk, přístav Gdynia, lázně Sopoty, možnost okružní plavby lodí

4. den: přejezd do oblasti Mazurských jezer do Mikolajki se zastávkou u největšího křižáckého hradu Malbork

5. a 6. den: cykloturistika v oblasti Mazurských jezer - Gierloz - Hitlerovo Vlčí doupě, nekonečný Mazurský kanál, Gizycko s pevností Boyen, možnost výletu lodí po jezerech                             

7. den: na kole přes historické město Olsztyn, návštěva skanzenu Pobaltí Olszynek, Grunwald - místo slavné bitvy Slovanů a Křižáků, ve večerních hodinách odjezd do ČR

8. den: příjezd v dopoledních hodinách

Hlavní město                            Warszawa

Rozloha                                    312 679 km²

Počet obyvatel                          38 484 000

Hustota osídlení                       123 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Rysy (2 499 mnm)

Jazyk                                        polština

Státní zřízení                            parlamentní republika

Hlava státu                               president Bronisław Komorowski

Největší města                          Warszawa (1,75 milionu), Kraków (790 000), Łódż (750 000)

                                                  Wrocław (630 000), Poznań (570 000), Gdańsk (460 000)

HDP na osobu                         21 214 USD

Průměrný věk dožití               76 let

Telefonní předvolba               +48

Geografie

Polsko je co do rozlohy 9. největší zemí Evropy. Na západě hraničí s Německem,

na jihu s Českem a Slovenskem, na východě s Ukrajinou a Běloruskem, na severu s Litvou a Ruskem (Kaliningradská oblast).

Zatímco poměrně členitá jižní hranice s Českem a se Slovenskem probíhá po horských pásmech a v dějinách se prakticky neměnila, východní a západní hranice jsou teprve z roku 1945 a často probíhají v přímém směru nebo po řekách (Bug, Nisa, Odra). Jižní hranice s českým Slezskem (s Jesenickem (kromě Rychlebských hor a Zlatohorska), s Krnovskem a s Opavskem z roku 1742, s Hlučínskem a s Českotěšínskem z roku 1920) také probíhá v přímém směru nebo po řekách (Opavice, Opava, Olše).

Kromě jižních oblastí je většina státu pokryta rozsáhlými nížinami a rovinami Polské nížiny. Téměř tři čtvrtiny území leží do 200 m n. m.

Severní Polsko vyplňují Pomořanská i Mazurská jezerní plošina, místy se na pobřeží vyskytují i písečně přesypy a kosy.

Středovýchodní a jihovýchodní část tvoří nízké vrchoviny Malopolská vrchovina a Lublinská vrchovina. Jih Polska prostupuje v příhraniční pás prvohorních horských masivů Sudety (Jizerské hory, Krkonoše, Soví hory, pískovcové Stolové hory, Bystřické hory, Králický Sněžník, Rychlebské hory a Zlatohorská vrchovina). Třetihorní Karpaty zahrnují pohoří Vysokých a Nízkých Beskyd, Tatry a Bukovské vrchy. Tatry dosahují v Polsku téměř 2500 m n. m.

Polsko má velmi hustou říční síť. Největší splavné řeky Visla a Odra odvádějí vodu asi z 90 % území Polska do Baltského moře. Je zde velké množství jezer a přehradních nádrží. V Tatrách leží vysoko položená jezera (plesa) ledovcového původu.

Obyvatelstvo

Největším městem Polska je hlavní město Warszawa. Druhým největším městem je Kraków, který byl až do roku 1609 hlavním městem Polska. Kdysi největší textilní centrum kontinentální Evropy Łódż je dnes třetím největším městem země. Celkem se v Polsku nachází 39 měst s populace nad 100 000 obyvatel.

Druhá světová válka drasticky omezila etnickou pestrost předválečného Polska. Po 1. světové válce tvořili Poláci 68,5% populace, nyní je to zhruba 98,7%. Byl to výsledek deportací a dalších genocid za 2. světové války.

Velký pokles zaznamenala v posledních letech porodnost, navzdory tomu, že se jedná o jeden z nejvíce katolických států Evropy a byl zde obnoven zákaz potratů.

Hospodářství

Polsko patří k vyspělým státům bývalého východního bloku s vysokým Indexem lidského rozvoje – což je snaha o vyjádření kvality lidského života na území určitého státu, s ohledem na gramotnost, vzdělání, průměrnou délku života, HDP, porodnost a další faktory vypracované OSN. Roční HDP se v Polsku pohybuje kolem US$ 678,6 mld. (2008). Export se týká hlavně Německa a to z 30%, Itálie 6,1%, Francie 6%, ČR 4%. V importu znovu převládá hlavně Německo z 24%, Itálie 7%, Ruska 7%, Francie 6%, Čína 4%.

Polsko je průmyslově-zemědělský stát s významnou těžbou nerostných surovin. Poměrně úspěšně provedený přechod od centrálně plánované ekonomiky k tržnímu způsobu hospodaření.

Hlavní průmyslová odvětví jsou těžební průmysl, strojírenství (osobní auta, autobusy, lodě), hutnictví, chemický, elektrotechnický, textilní a potravinářský průmysl. Těží se černé a hnědé uhlí, měď, olovo, zinek, sůl, síra, magnezit, kaolin a menší množství ropy a zemního plynu.

V zemědělství převažuje rostlinná produkce nad živočišnou. Orná půda představuje skoro 1/2 plochy státu, louky a pastviny 13 % a lesy 30 %. Pěstuje se pšenice, žito, ječmen, len, oves, brambory, cukrová řepa, řepka, chmel, ovoce a zelenina. Polsko je v produkci žita, lnu, brambor a cukrové řepy na 2. místě v Evropě (po Rusku). Chovají se prasata, skot, ovce, koně a drůbeže. Význam má i rybolov. Produkuje se vlna, med a rybí výrobky. Významná je i těžba dřeva.

Zahraniční úřady České republiky

Velvyslanectví České republiky v Polsku

Koszykowa 18, 00-555 Warszawa

Telefon: +48/225251-850

Důležitá telefonní čísla:

112                  policie, záchranná služba, hasiči

999                  záchranná služba

998                  hasiči

997                  policie

cena zahrnuje

 • dopravu autobusem
 • přepravu kol speciálním vlekem
 • 6x ubytování v bungalovech (3+3 noci)
 • organizátory CK
 • pojištění CK proti úpadku

cena nezahrnuje

 • stravování
 • vstupy
 • cestovní pojištění (možno sjednat v CK)

Nezávazná poptávka - Polsko - Balt + Mazury


?
Již 33. sezóna1991 - 2022