Francie - přírodní perly Provence

Fotogalerie PROVANCE_168 PROVANCE_105 PROVANCE_123 PROVANCE_154 PROVANCE_142 PROVANCE_096 PROVANCE_051 PROVANCE_079 DSC04690 DSC04630 PROVANCE_008 PROVANCE_054 13_le-village-d-eze-dans-les-alpes-maritimes gorges-du-verdon monte_carlo_view Další foto Provence
 • Termín: 17.9.2020 - 27.9.2020
 • Počet dní: 10 dní
 • Číslo zájezdu: 202090
 • Cena: 12 990 CZK
 • Doprava: Autobusová
 • Ubytování: Bungalovy
 • Strava: vlastní
 • Dostupnost: Volná místa
 • Nezávazná poptávka Objednat

Avignon - bývalé papežské město s minumentálním palácem

Camarque - pozoruhodný kraj plameňáků a divokých koní v oblasti delty řeky Rhóny

St. Remy - skalní oblast Chaine des Alpilles (Malé Alpy)

Les Baux - středověké skalní město

Pont du Gard - třípatrový římský vodovod nad řekou Gardon

Aigues Mortes - vojenské opevněné město, připomínka středověku

Marseille - zastávka a prohlídka vyhlášeného přístavu

Cassis - malebný rybářský přístav

Cassis - La Ciotat - pobřežní stezka vedená nad strmými útesy

Giens - poloostrov s jedinými salinami na azurovém pobřeží

Maurské pohoří - typické krásné vesničky v kopcích - Bormes les Mimosa, collobrieres, La Garde Freinet

Saint Tropez - přístav na azurovém pobřeží s četnickou stanicí

Port Grimaud - opravdové francouzské Benátky

Porquerolles - lodní výlet na pohádkový ostrov (koupání, potápění, cyklistika, turistika)

Kaňon Verdon - celodenní výlet busem do unikátního kaňonu s fantastickými výhledy

Francie

Oficiální název :                  Francouzská republika

Rozloha :                            543 965  km² 

Počet obyvatel :                  65 436 552

Nejvyšší hora :                   Mont Blanc (4 810 m n. m.)

Nejdelší řeka :                     Loira (1013 km)

Státní zřízení :                     poloprezidentská republika

Největší města :                  Paříž 2,2 mil., Marseille 850 tis., Lyon 500 tis.

Úřední jazyk :                      Francouzština

Národnostní složení :           Francouzi (93,5 %), Portugalci, Alžířané, Španělé

Náboženská příslušnost :     římskokatolické 88 %,islám 7 %, protestantismus, judaismus 

Měna :                                 1 euro = 100 centů

HDP na osobu :                   35 068 USD

Průměrný věk dožití :           81 let

 

 

Francie je se svou rozlohou po Rusku a Ukrajině třetí největší stát v Evropě. Skládá se z 22 regionů. V minulosti se na jejím území rozkládala Franská říše a později Svatá říše římská. Nyní je Francie nejnavštěvovanější zemí Evropy a to díky přírodním krásám které naskytují například vysoké Alpy nebo pobřeží Středozemního moře zvané Provence. Nemenší zásluhu na tak vysoké návštěvnosti mají i světově věhlasná města v čele s hlavním městem Paříží.

 

Povrch Francie

Většina území je plochá a nížinná, sever a západ Francie je mírně zvrásněný, ve vnitrozemí se nachází rozsáhlá Francouzská nížina a Francouzské středohoří. Na jihozápadě, na hranici se Španělskem se tyčí vysoké Pyreneje a na jihovýchodě na hradicích se Švýcarskem a Itálií Alpy, kde najdeme i nejvyšší vrchol Evropy – Mont Blanc(4810 m). Nejnižším bodem Francie pak je delta řeky Rhôny, která je 2 metry pod úrovní moře.

 

Podnebí

Základním rysem podnebí Francie je vzrůstající teplota od severu směrem k jihu. S mírnějším podnebím se můžeme shledat hlavně v severních a západních částech, což samozřejmě zahrnuje i hlavní město. Na východě a jihu se podnebí více přibližuje kontinentálnímu typu, což znamená nutnost počítat s teplejšími léty a poněkud chladnějšími zimami. A konečně oblasti na jihu bychom mohli označit jako subtropické, pro něž jsou charakteristické mírné deštivé zimy a suchá, horká léta. Typickým úkazem v zimě je chladný prudký vítr z hor, nazývaný mistrál. Největší úhrn srážek spadne na území Francie během zimních a jarních měsíců, hlavně v období od ledna do dubna. Naopak na nejsušší počasí narazíme na podzim, zejména v srpnu a září.  Nejteplejšími měsíci jsou pochopitelně červenec a srpen.  Rozhodně je nutné se zmínit, že klima se mění podle jednotlivých regionů, kde je ovlivňováno mnoha faktory, jako vzdálenost od moře, nadmořská výška, typ porostu atd.

 

Fauna a flóra

Většina rozlehlého území země leží v mírném pásu, nemalou část však tvoří i středomořská oblast a několik vyšších horských oblastí, které dosahují až do pásma trvalého zalednění. Současná krajina je převážně kulturní a značně upravená člověkem. Přibližně 28 % rozlohy země tvoří listnaté a smíšené lesy. Suchozemské fauně dominují z větších zvířat zejména savci, vesměs podobní zbytku střední Evropy. Běžně se vyskytuje vysoká, divoká prasata, zajíci, jezevci, ježci a řada drobných hlodavců. Z šelem jsou běžné lišky, lasičky a kuny, v chráněných oblastech lze občas narazit i na medvědy, rysy a velmi vzácně vlky. Na horách jsou běžní kamzíci, kozorožci, svišti a mufloni. Z další fauny lze narazit na řadu hadů a ještěrek, vzácné želvy a samozřejmě velké množství hmyzích druhů. Ve Francii se trvale či přechodně vyskytuje více než 500 druhů ptáků, a ve sladkovodních řekách i řadě jezer a horských ples se vyskytují početné populace ryb. 

 

Společnost

Francie má dlouhou a složitou historii plnou revolucí a válek. Dnešní Francie je stabilní a neutrální stát. Je zakládajícím členem Evropské unie, OSN i NATO.

 

Státní zřízení

Francie je zastupitelská demokracie a poloprezidentská republika. Podle ústavy je francouzský prezident volen přímo na období pěti let. Prezidentská rada zabezpečuje regulérní fungování moci lidu a kontinuitu státu. Prezident jmenuje předsedu vlády, předsedá kabinetu, velí ozbrojeným silám a uzavírá mezinárodní smlouvy. Národní shromáždění je dolní komorou parlamentu. Jeho členové jsou voleni přímo na pětileté období a všechna křesla jsou volena v jediných volbách. Národní shromáždění má právo rozpustit vládu a tím tedy většinová volba Shromáždění určuje rozhodování vlády. Senátoři jsou vybíráni volební akademií na dobu devíti let a jedna třetina Senátu se mění každé tři roky. Legislativa Senátu je omezená; pokud se tyto dvě komory neshodují v nějakém bodě, Národní shromáždění má poslední slovo. Vláda má silný vliv na utváření programu Parlamentu.

 

Obyvatelstvo

Francie byla v historii nejpočetnější evropský národ.. Do 20. století Francii v tomto směru dohnaly a předehnaly Německo a Rusko. Populace Francie ale rychle vzrostla díky vysoké porodnosti po II. světové válce. Z 802 000 novorozenců v kontinentální Francii v roce 2010 mělo 80,1 % oba rodiče Francouze, 13,3 % mělo jednoho francouzského rodiče a 6,6 % mělo oba rodiče, kteří nebyli Francouzi. Etničtí Francouzi jsou potomky Keltů, Iberů, Liguranů, Italiků a Řeků z jižní Francie, smíšených později s Germány, kteří přišli na konci Římského impéria, například Franky, Burgundy a Góty. Francouzština je jediným oficiálním jazykem Francie. Vzrůstá ale povědomí o regionálních jazycích, které nemají žádný oficiální status. Tyto jazyky zahrnují baskičtinu, bretonštinu a germánské jazyky.

Kulturní historie je opravdu velmi bohatá. Mezi nejslavnější představitele patří spisovatelé Francois Villon, Moliere, nebo Viktor Hugo, malíři Manet, Renoir a Monet, nebo třeba hudební skladatel Claude Debussy. Francie je také zemí sportu. Národním sportem je zde fotbal, velmi oblíbené je rugby, alpské lyžování, biatlon, atletika a samozřejmě typicky francouzský pétanque.

 

Ekonomika

Francie je hospodářsky vyspělým státem s výkonným průmyslem a rozvinutým zemědělstvím. Průmysl je soustředěn zejména na sever a východ státu, nejvýznamnější je strojírenský s rozsáhlou výrobou dopravních prostředků, vyspělým zbrojařstvím a elektrotechnikou, dále chemický s petrochemický, potravinářský. Významná je těžba železné rudy, bauxitu, rud uranu, draselné a kamenné soli. Nedostatečné jsou zdroje paliv (uhlí, ropa, zemní plyn). Francie má rozsáhlé, rozvinuté a výkonné zemědělství. Je největším producentem a vývozcem zemědělských výrobků v Evropě. Mírně převažuje živočišná výroba s vysokými stavy skotu prasat, ovcí a drůbeže. Významná je produkce masa, mléka a sýrů. V rostlinné výrobě dominuje pěstování obilnin, hlavně pšenice a cukrové řepy, dále brambory, olejniny a krmiva. Velký rozsah má zelinářství a sadařství. Proslulé je vinohradnictví (první místo na světě), rybolov a chov ústřic. Je zde hustá a kvalitní dopravní síť. Železniční síť je nejdelší v Evropě, disponuje několika tratěmi rychlovlaků TGV. Námořní plavba využívá řadu přístavů, nejvýznamnější je Marseille, Le Havre a Dunkerque. Francie se intenzívně zapojuje do mezinárodního obchodu.

 

Cestovní ruch

Základem turistické atraktivity Francie jsou cenné kulturněhistorické památky, kouzlo krajiny francouzských velehor, krasových i vinařských oblastí a neobyčejná atraktivnost pobřeží. Zvláštním fenoménem je přitažlivost francouzského hlavního města - Paříže. Návštěvnost Francie je mimořádná. Ročně ji navštíví přes 75 milionů turistů a Francie tak stojí s velkým náskokem na prvním místě v Evropě i ve světě. Ukrajuje si z celosvětového cestovního ruchu asi 18%. Nejvíce je Němců a Britů, pak Belgičanů, Italů, Nizozemců a dalších Evropanů, z mimoevropských pak Američanů. K nejnavštěvovanějším místům patří již zmiňovaná Paříž, prosluněné Azurové pobřeží a Provence, vysokohorské Alpy a francouzské Pyreneje a historická Normandie a Bertaň.

cena zahrnuje

 • dopravu busem
 • přepravu kol speciálním vlekem
 • 8x ubytování (4+4) ve vybavených bungalovech s možností vaření
 • organizátory CK
 • pojištění CK proti úpadku

cena nezhrnuje

 • stravování
 • vstupy
 • fakultativní výlety
 • cestovní pojištění: (lze sjednat u naší CK)

Nezávazná poptávka - Francie - přírodní perly Provence


?

Rychlý kontakt

777 221 998

777 300 290

info@alpintour.cz

Více kontaktů

Důležité informace

Doporučené vybavení

 • všem účasníkům se důrazně doporučuje používat přilby
 • Nutné je vybavení kol pro silniční provoz
 • ideální jsou univerzální treková kola, nedoporučujeme galusky
 • veškerá zavazadla veze vždy autobus

Přeprava kol

 • Kola jsou přepravována na speciálním vleku ve svislé poloze bez demontáže a jsou ideálně upevněna

denní etapy

 • náročnost denních etap je vždy volena dle zdatnosti a zájmu účastníků
 • délky tras jsou v rozmezí cca 30-100 km dle náročnosti terénu
 • část některých etap lze absolvovat autobusem

 

Již 33. sezóna1991 - 2022