Německo - podél Mosely a Rýna

Fotogalerie Typická krajina meandrující Mosely mezi Trabenem a Cochemem Cochem v úchvatném údolí řeky Mosely Bremm Cochem-pohádkový hrad Reichsburg Hrad Eltz Bernkastel-Kues Trier Cochem Koblenz Krajina kolem Mosely (Bernkastel-Kues) Další foto Mosel-Radkarte Kopie Cyklostezka podél Mosely rhein-radweg-karte
 • Termín: 27.5.2020 - 31.5.2020
 • Počet dní: 4 dny
 • Číslo zájezdu: 202083
 • Cena: 6 990 CZK
 • Doprava: Autobusová
 • Ubytování: Pension
 • Strava: snídaně
 • Dostupnost: Zájezd uzavřen

1. den - středa: odjezd ve večerních hodinách

2. den - čtvrtek: ráno příjezd do Bernkastel-Kues, vyložení kol, mezi vinicemi přes Zell a Traben do Bruttigenu

3. den - pátek: pokračování podél Mosely přes historický Cochem (impozantní hrad), Moselkern (lze odbočit k romantickému hradu Eltz) - Hatzenport

4. den - sobota: přes kouzelný Winningen (ochutnávka moselského vína) do Koblenze k soutoku Mosely a Rýna, pokračování podél Rýna do Boppardu

5. den - neděle: podél Rýna: St. Goar - soutěska Lorelei - Bacharach - Rudesheim, naložení kol, po cestě možnost krátké zastávky v Mohuči, návrat do ČR

Nejkouzelnější místa Mosely, pod svahy strmých vinic, krajem světoznámých vín, podél čarující řeky až k soutoku s Rýnem a romantickým hradům. Ze všech stran zde na nás dýchne historie opředena mnoha pověstmi a opravdu pohádková atmosféra s nedotčenou přírodou a malebnými vinařskými městečky ...

Bernkastel - Kues - vinařské město s hrázděnými domky

Traben-Trarbach, Zell, Cochem - historická vinařská města, hrady (mj.hrad Eltz)

Winningen - nejkrásnější vinařská německá vesnice roku 2006

Koblenz - město na soutoku Rýna a Mosely, Deutsches Ecks, pevnost Ehrereitstein

Boppard - centrum vinařství na Rýnu

St. Goar - zajímavé kostely, mohutné pevnosti

Rudesheim - krásné vinice, vinárny, socha Germínia

Mohuč (Mainz) - historické město s katedrálou a muzeem vynálezce knihtisku Gutenberga

 

   Německo

 

Oficiální název:           Spolková republika Německo

Rozloha:                      357 023 km2

Počet obyvatel:          81,2 mil. (14. místo na světě)

Nejvyšší hora:            Zugspitze 2 962 m n. m.

Nejdelší řeka:             Rýn 865 m (na území SRN)

Státní zřízení:             federativní parlamentní republika, prezident Joachimem Gauck, kancléřka Angela Merkelová

Největší města:          Berlín 3,42 mil. ob., Hamburk 1,77 mil. ob., Mnichov 1,31 mil. ob.,

Úřední jazyk:              němčina

Národ. složení:           91,5% Němci, Turci, Asiaté, Afričané

Náboženství:              římskokatolické, protestanské, muslimské

Měna:                          1 euro = 100 centů

HDP na osobu:           44 999 USD

 

Německo je středoevropskou velmocí, která je složena z šestnácti spolkových zemí. Nejprve bylo toto velké území obydleno Germány. Od 10. století zde zažila svůj vzestup a pád Svatá říše římská národa německého, již zrušil Napoleon Bonaparte roku 1806. V roce 1939 rozpoutalo Německo druhou světovou válku, po niž se rozdělilo na Německou demokratickou republiku a Spolkovou republiku Německo. Nyní je země sjednocena a patří k největším ekonomickým motorům Evropské unie. I přes velký rozvoj průmyslových měst má Německo co nabídnout i turistům zejména památky ze své bohaté, chvílemi i kruté historie.

 

Povrch

Hlavními geomorfologickými celky táhnoucí se na území Německa jsou Severoněmecká nížina, Středoněmecká vysočina, alpské předhůří postupně táhnoucí se na německé velehorské pásmo Alp, bereme-li celky od severu k jihu.

Alpy jsou jediným velehorským pásmem Německa. Právě tato část je tvořena vápencem či dolomitem. V této části země se nachází nejvyšší vrchol země Zugspitze (2962 m n.m.), jenž je známý pro své laviny na severní straně. Postupně se nadmořská výška v Německu snižuje konkrétně v Středoněmecké vysočině. Nejvyšší vrcholy zmíněného celku můžeme najít ve Schwarzwaldu – Feldberg (1493 m n.m.). Ve Schwarzwaldu pramení i evropský veletok Dunaj. Dalšími vrcholy o nadmořské výšce vyšší než 1000 m n.m. se tyčí v hercynských pohořích jako je Švábský Jura, Krušné hory, Smrčiny nebo na Šumavě. V severní části Německa se naopak nachází nejnižší bod – proláklina 3,54 m hluboká ve Šlesvicku-Holštýnsku. Německo je hlavní evropské rozvodí, nejvýznamnější řekou je řeka Rýn, který je ekonomicky významný – výskyt průmyslových měst např. Kolín nad Rýnem. SRN není chudá ani na stojaté vodní plochy, zejména v severní část země, konkrétně Meklenburská jezerní plošina. Na východní straně v dřívějších hnědouhelných dolech se také rozkládají velká jezera. Největší jezerem je ale jezero Bodamské, o které se Německo dělí s Rakouskem a Švýcarskem na území Alp.

 

Podnebí

Celé území Německa se nachází v mírném klimatickém pásu. Území je ovlivňováno Golfským proudem, převládají příznivé teploty. Průměrné roční srážky činí okolo 1000 mm. Nejtepleji je okolo Berlína, který má průměrnou červencovou teplotu 18,5°C.

 

Fauna a flóra

Německo pokrývaly zejména listnaté a jehličnaté lesy, které byly z většiny vykáceny. Dnes Německo pokrývá pouze 29% lesů. Flóra se mění s nadmořskou výškou a klimatickými podmínkami. Listnaté lesy jsou nejčastěji bukové tvořící bučiny. V německých lesích žijí daňci, jeleni, ale spoustu savců bylo v zemi vyhubeno – medvěd hnědý, vlci. V Německu nalezneme 14 národních parků.

 

Společnost

Německo je velice hrdý národ, který dal světu spoustu velikánů, ale také stát, který vypoutal obě světové války. Je jedním ze zakládajících členů EU. Nyní je Německo stabilním státem, hrající prim v evropské politice.

 

Státní zřízení

Německo je federativní republika složena z 16 spolkových zemí. Hlavou státu je prezident a má především reprezentativní povinnosti a do funkce ho jmenuje spolkové shromáždění. Výkonnou moc má hlavně kancléř, který má úlohu jako předseda vlády v systémech s parlamentní demokracií. V tuto chvíli jím je Angela Merkelová.

 

Obyvatelstvo

Německo je nejlidnatější zemí Evropské unie a druhou nejlidnatější zemí po Rusku v Evropě. Obyvatelstvo je situováno do velkých aglomerací zejména v soutoku Rýnu a Mohanu, města jako Frankfurt nad Mohanem (největší letiště Evropy), Mainz nebo Darmstadt, druhou obrovskou aglomerací je tzv. Porýní-Porúří zahrnující velká města jako Kolín nad Rýnem, Dortmund nebo Essen. Úředním jazyk je němčina. Německo trpí značnou imigrací a ohromně nízkou porodností.

Němci, díky své nezlomné povaze, jsou skvělými sportovci a to hlavně fotbalisti – Mesut Özil, Manuel Neuer. Německá házenkářská liga je nejkvalitnější v Evropě. Mezi špičku patří i v zimních sportech, jako je lyžování. Z dalších oborů zmiňme slavného spisovatele Ericha Mariu Remarqua, fyzika Alberta Einsteina nebo filozofa Friedricha Nietzscheho.

 

Hospodářství

Německo neoplývá nerostným bohatstvím, hospodářství soustředí do sektoru průmyslu a služeb. Vývoj Německa po druhé světové válce byl velice obtížný, neboť tři jeho největší dřívější průmyslové oblasti se nacházely v jiných státech – Horní Slezsko (Polsko), Sasko (NDR) a Porúří (NSR). V Německu se rozvinul zejména těžký průmysl a těžba uhlí. Mezi špičku patří zejména v strojírenském (Siemens), automobilovém (BNW, Audi) a chemickém (Fresenius).

V zemědělství se využívá asi 50% státu, ale zaměstnává pouze 2-3% obyvatelstva.

 

Cestovní ruch

Německo, ačkoliv je to hlavně průmyslová země, má turistům co nabídnout. Na seznamu UNESCO je celkem 40 položek z této země. Většina měst je po druhé světové válce přestavěna, tudíž nabízí modernější podívanou zejména Mnichov, Drážďany nebo Norimberk. Nejvyšší návštěvnost zahraničních a domácích turistů mají mnohé památky z období německé romantiky jako je zámek Neuschwanstein, dále město Heidelberg, vinařské středisko Rüdesheim, památník Walhalla v Bavorsku a také centra středověkých měst jako je Rothenburg ob der Tauber.

cena zahrnuje

 • dopravu busem
 • přepravu kol speciálním vlekem
 • 3x ubytování v pensionu
 • 3x snídaně
 • organizátory CK
 • pojištění CK proti úpadku

cena nezhrnuje

 • ostatní stravování
 • vstupy
 • cestovní pojištění: (možno sjednat v naší CK)

 

 

Zájezd je uzavřen a není možné ho objednat. Zkuste další zájezdy z této kategorie

Rychlý kontakt

777 221 998

777 300 290

info@alpintour.cz

Více kontaktů

Důležité informace

Doporučené vybavení

 • všem účasníkům se důrazně doporučuje používat přilby
 • Nutné je vybavení kol pro silniční provoz
 • ideální jsou univerzální treková kola, nedoporučujeme galusky
 • veškerá zavazadla veze vždy autobus

Přeprava kol

 • Kola jsou přepravována na speciálním vleku ve svislé poloze bez demontáže a jsou ideálně upevněna

denní etapy

 • náročnost denních etap je vždy volena dle zdatnosti a zájmu účastníků
 • délky tras jsou v rozmezí cca 30-100 km dle náročnosti terénu
 • část některých etap lze absolvovat autobusem

 

Již 34. sezóna1991 - 2024