Maďarsko - Neziderské jezero

 • Termín: 6.5.2020 - 10.5.2020
 • Počet dní: 4 dny
 • Číslo zájezdu: 202078
 • Cena: 5 990 CZK
 • Doprava: Autobusová
 • Ubytování: Pension
 • Strava: vlastní
 • Dostupnost: Zájezd uzavřen

1. den - odjezd v pozdních večerních hodinách

2. den - brzy ráno příjezd do Büku - vyložení kol, možnost  koupání a relaxu v termálech po noční jízdě, odpoledne na kole převážně Rakouskem = asi 60 km  nebo jen po Maďarsku = asi 40 km  do Hegykö, ubytování v pensionu  3x na stejném místě !!!

3. a 4. den - individuální hvězdicovité cyklovýlety v oblasti Neziderského jezera, (převážně Rakouskem) s celou řadou možností - asi 40 - 130 km denně dle chuti a individuální volby, možnost kombinovat s výlety lodí = přívozy  po jezeře a železnicí, vinice, vinné sklípky, vynikající jídlo v maďarských restauracích, možnost prohlídky nádvoří a parku zámku Esterházy ve Fertödu

5. den - dopoledne na kole přesun do Šoproně - 2 varianty:

Hegykö - Apelton (Rakousko) - Illmitz  - přívozem přes jezero do Mörbisch - Fertörakos / Maďarsko / - Šoproň  =  asi 55 km

Hegykö - Balf - Fertörakos - Šoproň  = asi   25 km

Šoproň - prohlídka historického města, odpoledne kolem 14. 00 naložení kol a odjezd zpět do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách

 

Předložený program je rámcový, vedoucí zájezdu ho může pozměnit vzhledem k počasí, dopravním možnostem nebo nepředvídaným okolnostem.

Předpokládané délky denních etap

 • 30 - 130 km
 • dle chuti a individuální volby
 • převážná část trasy povede po kvalitních asfaltových cestách nebo po cyklostezkách
 • o trase etap budete informováni vedením zájezdu - obdržíte mapky, vezměte barevné zvýrazňovače

Neziderské jezero - opravdový cyklistický ráj, putování kolem jezera s možností využití přívozu, národní park Fertö - Hanság s rezervacemi vzácného ptactva

Rust - Neusiedel - Podersdorf - rakouské výletní přístavy s vínem a místními specialitami

Šoproň - půvabné historické město

Fertöd - možnost prohlídky zámku rodu Esterházy = maďarské Versailles

Bük, Hegykö - možnost koupání a relaxace v moderních termálech

 

Pohodová cykloturistika po maďarských a rakouských stezkách kolem neziderského jezera, rovinatou krajinou, vinicemi a vesničkami se svůdnými sklípky...

Relaxace ve znamenitých termálních lázních nebo hodování v restauracích a čardách za přajatelné ceny.

Šoproň - prohlídka působivého a nejhistoričtějšího maďarského města, po cyklostezce oblastí národního parku Fertö - Hanság, Fertörákos, Balf , Fertöd

Neziderské jezero: individuální cykloturistika, především výlety po území Rakouska podél rezervací vzácného ptactva, možnost výletů  po jezeře přívozy

Zámek Esterházy = maďarské Versailles, oblast termálních  lázní - Bük - individuální cykloturistika v okolí Bük a na rakouské straně v oblasti Zsira

Hlavní město                            Budapešť

Rozloha                                    93 030 km²

Počet obyvatel                         9 906 000

Hustota osídlení                       107 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Kékes (321 mnm)

Jazyk                                        maďarština

Státní zřízení                            republika

Hlava státu                                prezident János Áder

Největší města                          Budapešť (1, 75 mil.), Debrecen (208 000), Szeged (170 000), Miskolc                                                    (167 000), Pécs (157 000)

HDP na osobu                          22 119 USD

Průměrný věk dožití                75 let

Telefonní předvolba                +36

Maďarsko je mnoha lidmi vnímáno jako země lázní, vína a ostrých jídel. Tuto tvář získalo vlivem jižních kultur, ale i z poznatků z cesty do Evropy a původního domova Maďarů na Uralu. Asi nejtypičtějším znakem jejich nemístního původu je jazyk. Maďarština, která je z ugrofinské jazykové skupiny, je vzdáleně podobná několika jazykům, kterými se ještě dnes místy mluví na severu a severovýchodě Evropy. Nejpodobnější jazyky jsou v dnes ruském Chantymansijském autonomním okruhu na západní Sibiři. Maďaři, vedení Arpádem, přišli do Evropy koncem 9. století. Od té doby jsou Maďaři a jejich Maďarsko nedílnou součástí Evropy. Novodobé dějiny Maďarska jsou například těsně spjaty s českými, slovenskými i balkánskými dějinami.

Dnešní Maďarsko je pouze část historického Uherska. Většina území Uherského království totiž byla po první světové válce rozhodnutím Trianonské mírové smlouvy připojena k sousedním státům, většinou nově vzniklým. Severní část byla připojena k Československu (dnes Slovensko a Zakarpatská Ukrajina) a několik obcí k Polsku, východní část k Rumunsku, jižní část a celé Chorvatsko-Slavonsko ke Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (dnes rozděleno mezi Slovinsko, Chorvatsko a Srbsko) a západní pohraničí k Rakousku (Burgenland). Zbytkové Uhersko, nazývané v českém a slovenském prostředí nově Maďarsko (jiné jazyky včetně maďarštiny tyto pojmy nerozlišují), zahrnovalo pouze 29 % předchozí rozlohy (33 %, pokud nepočítáme Chorvatsko). Nové hranice byly vedeny v zásadě podle národnostního složení, ovšem mnohde bylo uplatněno také strategické a dopravní hledisko (hranice po řekách či v podhůří), vesměs v neprospěch Uherska/Maďarska.

Geografie

Maďarsko je převážně rovinatá země, hlavně díky jeho poloze na Panonské pánvi. Pouze na severu okolo města Miskolc se rozkládá menší pohoří, které je součástí Karpat. Největším vrcholem Maďarska je Kékes, který se nachází v pohoří Mátra, nedaleko města Eger.[30] Na jihu Maďarska se rozkládá Velká uherská nížina (Alföld), která zasahuje až do sousedního Rumunska a do Srbska. Rovinatá krajina Velké uherské nížiny je z velké části přeměněna na zemědělskou, zachovaly se ale zbytky původní maďarské středoevropské stepi, označované jako puszta. Tato krajina je ochraňována např. jako národní park Hortobágy. Ovšem na jihozápadě Maďarska najdeme několik menších pohoří, zvláště v okolí největšího jezera Maďarska, Balaton. Nejvýznamnějším pohořím z téhle oblasti je Bakoňský les, který je severně od Balatonu a nachází se v něm i město Veszprém. Asi 89 % území nepřesahuje nadmořskou výšku do 200 m, nad 400 m n. m. leží jen asi 2 %.[31] Různorodost reliéfu lze zaznamenat i v hlavním městě. Západní část Budapešti (Budín) je poměrně členitá (Budínské vrchy), východní Pešť leží oproti tomu v rovině.

Hospodářství

Maďarská ekonomika se v současné době nachází ve velmi vážném stavu a země se ocitla na pokraji státního bankrotu. Důsledky života na dluh negativně zasáhly všechny vrstvy obyvatel. Celá země je dnes doslova frustrovaná. Na běžné lidi velmi silně dopadá recese, země zažívá hromadné propouštění, znehodnocuje se maďarský forint a desítky tisíc rodin jsou neschopné splácet úvěry a hypotéky. Celkové zadlužení domácností překročilo hranici 350 mld. Kč. Zadluženost státu se vyšplhala na astronomických 73 procent HDP, v ČR a SR je to asi 30 procent.“.

Privatizace a modernizace hospodářství po pádu komunismu proběhly bez větších problémů na rozdíl od jiných zemí východního bloku. Ekonomická situace Maďarska se v 90. letech razantně zlepšila. Tento úspěch je způsobený řadou faktorů. Jedním z nich je reformované hospodářství Maďarska již od 60. let, které se již soustředilo zejména na export. Existoval zde i soukromý sektor, což pomohlo k hladkému přechodu na současný ekonomický systém. V první dekádě 21. století vykazovalo Maďarsko silný růst a ekonomika země byla v průměru Evropské unie. Tento růst se v roce 2006 zastavil. Zaprvé politickou krizí, způsobenou přiznáním premiéra Ference Gyurcsánye ke lži o ekonomické situaci Maďarska. Zadruhé v roce 2008 dolehla na Maďarsko světová finanční krize. Následky patřily k nejhorším v Evropě, hned po Lotyšsku a Islandu. Nezaměstnanost po silném poklesu opět rostla. Hospodářský růst se zastavil a státní kasa utrpěla velký otřes. Problémy Maďarska odradily zahraniční investory od investování. Místní vláda problém začala řešit příliš pozdě, což situaci také neprospělo. Cizí vlastnictví a investice do maďarských firem jsou větší, s nárůstem cizích investic, tvořících víc než 23 miliard dolarů od roku 1989. Soukromý sektor zahrnuje přes 80 % HDP. Maďarsko získá téměř jednu třetinu cizích investic přicházejících do střední Evropy. Maďarskou měnou je forint. Vláda uvažuje kvůli finanční krizi o rychlém vstupu do eurozóny, od které si slibuje zastavení ekonomického propadu a stabilní měnu.

 

ETAPY

 • Předpokladané délky denních etap: 30 - 130 km  - dle chuti a individuální volby
 • Převážná část trasy povede po kvalitních asfaltových cestách nebo po cyklostezkách
 • O trase etap budete informováni vedením zájezdu - obdržíte mapky, vezměte barevné zvýrazňovače

DOPRAVA

 • luxusním autobusem s klimatizací, videem, kávovarem
 • během zájezdu bude možno zakoupit základní občerstvení za Kč: pivo, káva, limo, čaj

ZASEDACÍ POŘÁDEK

bude předem stanoven dle věku a požadavků účastníků!

UBYTOVÁNÍ

v pensionu - 2, 3, 4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, vč. povlečení a ručníků

STRAVOVÁNÍ

z vlastních zásob, v blízkosti ubytování a v celé oblasti je možnost kvalitního stravování v maďarských či rakouských restauracích za dostupné ceny, obchody s potravinami

DOPORUČENÉ KAPESNÉ

 • v HUF (maďarský forint) dle vlastní úvahy nebo EUR     
 • Forinty lze snadno vyměnit  i v místních směnárnách za EUR nebo USD bez poplatku!
 • Určitě se budete hodně pohybovat také v Rakousku!

ORIENTAČNÍ CENY NĚKTERÝCH MOŽNÝCH VSTUPŮ

Šoproň - vyhlídková věž – ca 600 HUF

Esterházy - zámek - ca 1100 HUF

Bük - lázně - celý den  - ca 1850 HUF, skupina - ca 1650 HUF ( lze volit i kratší a levnější vstupy )

Hegykö - lázně - celý den  - ca 1250 HUF

Přívozy v Rakousku přes jezero: 5 - 6 EUR

ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN A JÍDEL V RESTAURACÍCH:

káva  - cca 200 HUF, pivo - cca 150 - 250 HUF, zmrzlina cca 100 HUF, večeře nebo oběd cca 600 - 1500 HUF, kvalitní polévka - 250 - 500 HUF, víno od 100 HUF ( 1 dcl )

DOPORUČUJEME VZÍT S SEBOU

župan (nebo něco podobného) a pantofle do lázní, repelentněmecký slovníček (v oblasti se lze domluvit pouze německy a maďarsky), dalekohled na sledování ptactva, léky osobní potřeby

INFORMACE PRO CYKLOTURISTIKU

 • kola nejsou pojištěna - CK neručí za jejich případnou krádež!
 • Bezpodmínečně nutný je zámek na kola!
 • Nutné věci pro cykloturisty: určitě vezměte přilbu!, ke kolu: gumové úchyty, náhradní duši, lepení, běžné nářadí a náhradní díly dle vlastní úvahy, hustilku, zámek!
 • Věci doporučené:  cyklopláštěnku, láhev na pití, cyklobrašnu

DŮLEŽITÉ

 • při uložení na vlek nesmí být na kole žádná zavazadla (týká se i brašen a cyklo lahví)
 • kola budou na speciálním vleku transportována ve svislé poloze
 • každý účastník je povinen si  zkontrolovat upevnění kola na vleku vždy před odjezdem
 • za technickou kvalitu kola zodpovídá každý sám, veškeré silniční přesuny na kolech jsou na vlastní riziko

POJIŠTĚNÍ

Cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění!

Účastníci zájezdu si mohou objednat cestovní pojištění ALLIANZ

 • Komplexní cestovní pojištění (zahrnuje pojištění léčebných výloh, storna zájezdu, úrazu, zavazadel a odpovědnosti za škodu):  cena 30 CZK / os./ den

Toto pojištění doporučujeme, je pro tento zájezd plně dostačující!

Žádáme účastníky zájezdu (pokud tak již neučinili), aby nám zřetelným a jasným způsobem oznámili, zda si toto pojištění objednávají. Klienti pojištění u CK obdrží kartičky pojištění při odjezdu v autobusu od průvodce zájezdu.

pojištění léčebných výloh se mj. nevztahuje na případy, kdy léčebná péče souvisí s ošetřením onemocnění či úrazu, které existovaly již před uzavřením pojistné smlouvy - tzn. - pojištěný již byl na daný případ v minulosti léčen. Pozor - tato výluka se týká i mj. alergických, astmatických      a záchvatovitých onemocnění! Pro tyto případy důrazně doporučujeme obrátit se a sjednat individuální připojištění (např. u Kooperativy, ČSOB, Allianz aj.), které nemá tyto výluky!

Pokud si budete sjednávat jiné pojištění nebo jste pojištěni jako vlastníci kreditní karty, vezměte s sebou raději hotovost na krytí případných drobných výloh za ošetření!

Pojištění léčebných výloh je povinné a cestovat do zahraničí bez tohoto pojištění je velkým hazardem!

CK ALPIN- TOUR nepřebírá žádnou odpovědnost za případné komplikace, které by vznikly v souvislosti s nepojištěním léčebných výloh klienta

cena zahrnuje:

 • dopravu busem
 • přepravu kol speciálním vlekem
 • 3x ubytování v pensionu
 • organizátory CK
 • pojištění CK proti úpadku

cena nezhrnuje:

 • stravování
 • vstupy
 • cestovní pojištění: (možno sjednat v CK)

Zájezd je uzavřen a není možné ho objednat. Zkuste další zájezdy z této kategorie

Rychlý kontakt

777 221 998

777 300 290

info@alpintour.cz

Více kontaktů

Důležité informace

Doporučené vybavení

 • všem účasníkům se důrazně doporučuje používat přilby
 • Nutné je vybavení kol pro silniční provoz
 • ideální jsou univerzální treková kola, nedoporučujeme galusky
 • veškerá zavazadla veze vždy autobus

Přeprava kol

 • Kola jsou přepravována na speciálním vleku ve svislé poloze bez demontáže a jsou ideálně upevněna

denní etapy

 • náročnost denních etap je vždy volena dle zdatnosti a zájmu účastníků
 • délky tras jsou v rozmezí cca 30-100 km dle náročnosti terénu
 • část některých etap lze absolvovat autobusem

 

Již 33. sezóna1991 - 2022