Izrael - velký okruh

Fotogalerie dead_sea jerusalem Jerusalem_Dome_of_the_rock_BW_14 masada3 nazareth01_gr tel-aviv- IMG_2634 Jeruzalem zeď nářků IMG_2649 Jeruzalem IMG_2868 menora u Knesetu IMG_3086 Petra IMG_3181 Eilat IMG_3385 Tel Aviv Izrael Další foto Izrae l- mapa Izrael
 • Termín: listopad 2020
 • Počet dní: 12 dní
 • Číslo zájezdu: 202077
 • Cena: od 39 000 CZK
 • Doprava: Letecká + autobusová
 • Ubytování: Hotel
 • Strava: polopenze
 • Dostupnost: Volná místa
 • Nezávazná poptávka Objednat

1.den - odjezd autobusem CK na letiště (časy budou upřesněny dle letenek)

2. den - přílet na letiště Ben Gurion - Tel Aviv, odjezd busem směr: Cesarea - prohlídka antického areálu s divadlem a přístavem, Haifa - návštěva svatyně Bahájí, hora Karmel s klášterem Stella Maris a vyhlídka, Akko - podzemní město křižáků, staré karavanseraje, pisánský přístav a pobřežní hradby, Tel Aviv - krátká  okružní jízda, Jaffa - starobylé přístavní město se čtvrtí umělců, Jeruzalém, 3x ubytování v hotelu v centru města

3. den - Jeruzalém, celodenní pěší okruh po Starém městě: Damašská brána, Via Dolorosa a Chrám Sv. Hrobu, Muristan, David street s tržnicí, Chrámová hora s Omarovou mešitou, Zeď Nářků, Židovská čtvrť a Cardo, Davidovo město - vyhlídka

4. denJeruzalém - Olivová hora s Getsemanskou zahradou, návštěva několika kostelů, hora Sion - místo Poslední Ježíšovy večeře,  Davidův hrob a kostel Zesnutí Panny Marie, Betlém s chrámem Narození a Mléčnou jeskyní   (pouze v případě příznivé situace), Památník Holokaustu Yad Vashem, Menora u Knessetu, večer ulice Ben Yehuda v Novém Jeruzalémě    

5. denJeruzalém, Beth Shean - nejzachovalejší antické město v Izraeli, Nazareth - město křesťanských a muslimských Palestinců, místo Ježíšova dětství  a bazilika Zvěstování,  Kibbutz Ginosar - člun z Ježíšovy doby, Tiberias - lázeňské město na břehu Galilejského jezera, 2x ubytování v hotelu

6. denTiberias - Hora Blahoslavenství, místo slavného Ježíšova kázání, Tabgha - dějiště biblického zázraku rozmnožení chleba a ryb, vzácná mozaika,  Kafarnaum - místo Ježíšova kázání a působení v synagoze, Golanské výšiny, přes Katzrin - správní středisko Golanských výšin do rezervace Banias k pramenům JordánuSafed - město ortodoxních Židů a kabalistů, Tiberias

7. denTiberias, Hamat Tiberias se vzácnou mozaikou, Yardenit - místo novodobých křtů, křižácký hrad BelvoirKumrán - centrum esejců a místo nálezu biblických svitků, En Gedi - přírodní rezervace,  nocleh  

8. den - En Gedi - Massada - unikátní pevnost a historický symbol židovského národa, En Bogeg - koupání v Mrtvém moři, izraelsko-jordánská hranice Arava - přechod hranice a transfer do Wadi Musa v Jordánsku -bývalé předměstí Petry, nocleh v hotelu

9. denPetra - slavné starobylé skalní město, hlavní město Nabatejců - několikahodinový pěší výlet, později odpoledne transfer na hranici Arava, Eilat - izraelská perla Rudého moře , 2x ubytování v hotelu

10. denEilat - možnost návštěvy podmořské korálové observatoře, koupání a relaxace, korálové pláže, šnorchlování, nákupy, večerní Eilat

11. denvýlet do přírodní rezervace Timna se Šalamounovými sloupy, průjezd Negevskou pouští, vyhlídka nadkráterem Micpe Ramon, pouštní město Avdat, letiště Ben Gurion - odlet,  ve večerních nebo nočních hodinách, přílet do Prahy, busem CK odjezd do HK  

12. denpřílet do Prahy, odjezd busem CK

 

Předložený program (hlavně pro Jeruzalém) je rámcový, pořadí navštívených míst i denní program se může měnit vzhledem k aktuálním turistickým podmínkám v zemi.

Vedoucí zájezdu může také pozměnit program s ohledem na počasí, množství turistů, bezpečnostní situaci a další nepředvídané okolnosti.

 

Celková trasa busem po Izraeli bude asi 1500 km

Výlet do Petry - cca 300 km

Vydejte se s námi do dramatického dějiště bezpočtu biblických příběhů, do země, která je cílem věřících i nevěřících poutníků z celého světa ... a doposud jsme o ní jen slyšeli a četli. Navštívíme také jordánské skalní město Petra

Tel Aviv a Jaffa - moderní metropole a starobylé přístavní město 
Haifa - významný přístav se svatyní Bahájí, horu Karmel Eliášovou jeskyní  
Caesarea - významná lokalita antických památek 
Akko - podzemní město křižáků a arabskou současností 
Kána Galilejská - místo prvního Jéžišova zázraku 
Nazaret - město Jéžišova dětství 
Galilejské jezero a okolí - hora Blahoslavenství, Tabgha, Kafarnaum - po stopách Jéžišových 
Tiberias - rekreační a lázeňské město 
Golanské výšiny a prameny Jordánu 
Safed - ortodoxní židovské město, centrum mystických kabalistů se čtvrtí umělců 
Belvoir - křižácký hrad 
Beit Shean - významná antická lokalita 
Jericho - nejstarší dochovalé město na světě 
Jeruzalém - "Svaté město" - staré město s chrámovým pahorkem, mešitou El Aksa a Skalním dómem, Via Dolorosa a Golgota s chrámem Božího hrobu, Zeď nářků, Sion, Olivová hora, Jad Vašem - památník obětem holokaustu 
Mrtvé moře - koupání v nadmořské výšce cca 400 m pod hladinou moře 
Kumrán - centrum esejců a slavné naleziště biblických svitků 
En-Gedi - přírodní rezervace s Davidovým vodopádem v poušti (možnost turistiky) 
Massada - nedobytná pevnost a historický symbol židovského národa 
Negavská poušť - vyhlídka na kráter Ramon - největší kráter světa 
Timma - rezervace se skalními útvary a prastarými důlními šachtami 
Eilat - nejjižnější město na břehu Rudého moře - podmořská korálová observatoř, delfinárium, pobyt, koupání, šmorchlování, relaxace

Petra - Jordánsko - výlet do starověkého kamenného města Nabatejců, návštěva a prohlídka areálu

Hlavní město                            Tel Aviv

Rozloha                                    21 640 km²

Počet obyvatel                          8 002 300

Hustota osídlení                       359 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Har Meron (1208 mnm)

Jazyk                                        hebrejština, arabština

Státní zřízení                            republika

Hlava státu                               prezident Šimon Peres

Největší města                          Jeruzalém (800 tis.), Tel Aviv (405 tis.), Haifa (270 tis.)

HDP na osobu                         33 299 USD

Průměrný věk dožití               82 let

Telefonní předvolba               +972

Izrael‎ je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde leží při východním pobřeží Středozemního moře. Na severu sousedí s Libanonem, na severovýchodě se Sýrií, na východě s Jordánskem a na jihozápadě s Egyptem. K Izraeli přiléhá i Západní břeh Jordánu (Judea a Samaří) a Pásmo Gazy, tj. území částečně spravovaná Palestinskou autonomií – tato území jsou Izraelem okupována od Šestidenní války v roce 1967. Izrael je se svou populací 8 002 300 obyvatel, z níž většinu (76 %) tvoří Židé, jediným židovským státem na světě.  Je rovněž domovem izraelských Arabů, křesťanů, Drúzů a Samaritánů, stejně jako jiných náboženských a etnických menšin.

Moderní stát Izrael, o jehož vznik usilovalo sionistické hnutí již od konce 19. století, se odvolává na biblickou myšlenku země izraelské, jejíž zaslíbení tvoří jeden z ústředních motivů judaismu po více než tři tisíce let. Po první světové válce ustanovila Společnost národů Britský mandát Palestina s cílem vytvořit „domovinu pro židovský lid“. V roce 1947 Organizace spojených národů schválila rozdělení Mandátu Palestina na dva státy – židovský a arabský. Přestože Liga arabských států tento plán odmítla, Izrael na jeho základě vyhlásil 14. května 1948 nezávislost a v následující vítězné Válce za nezávislost rozšířil své hranice nad rámec plánu OSN na rozdělení Palestiny. Od té doby trvá mezi Izraelem a sousedícími arabskými zeměmi konflikt, který vyústil v několik válek a desetiletí násilí, trvající dodnes. Se dvěma sousedícími zeměmi (Egypt a Jordánsko) však Izrael už mírové smlouvy podepsal a nyní usiluje o dosažení dohod s Palestinci.

Izrael je parlamentní zastupitelská demokratická republika s všeobecným rovným volebním právem. Vládu vede premiér a zákonodárným orgánem je jednokomorový parlament Kneset. Podle hrubého domácího produktu je izraelská ekonomika 41. největší na světě (2010). Mezi zeměmi Blízkého východu patří Izrael na první místo v indexu lidského rozvoje, svobody tisku a ekonomiky. Zatímco Izrael samotný považuje za své hlavní město Jeruzalém,většina států uznává jako hlavní město Tel Aviv-Jaffa.

Geografie

Izrael se nachází na východě Středozemního moře, které tvoří jeho západní hranici. Bez území, která získal během Šestidenní války v roce 1967, má rozlohu 20 770 km², z čehož 2 % tvoří vodní plochy. Území spadající pod izraelskou jurisdikci zahrnuje také Východní Jeruzalém a Golanské výšiny, s nimiž má rozlohu 22 072 km². Celková rozloha území pod izraelskou vládou včetně vojensky ovládaných a částečně autonomních palestinských území na Západním břehu Jordánu činí 27 799 km².

Navzdory tomu, že Izrael je malou zemí, nacházejí se zde rozmanité geografické jevy a zvláštnosti, například Negevská poušť na jihu či horské hřbety Galileje, Karmelu a Golan na severu.

Východně od centrální vysočiny se nachází Jordánské údolí, jež je částí Velké příkopové propadliny. Řeka Jordán teče od hory Hermon přes Chulské údolí a Galilejské jezero do Mrtvého moře, které je nejníže položeným místem na Zemi. Na jihu se rozkládá údolí Vádí al-Araba končící v Akabském zálivu Rudého moře. Pro Izrael a Sinajský poloostrov jsou jedinečné erodované kráterovité útvary zvané machtešim. Největší machteš na světě je Machteš Ramon v Negevské poušti, který je až 40 km dlouhý a 10 km široký.

Klima

Teplota vzduchu v Izraeli kolísá, a to zejména během zimy. V horských oblastech převládá chladné a větrné podnebí, mnohdy doprovázené sněžením. Vrchol hory Hermon má po většinu roku sněhovou pokrývku a každoročně obvykle sněží i v Jeruzalémě. Pobřežní města jako Tel Aviv a Haifa mají chladné, deštivé zimy a dlouhá a teplá léta − tj. středozemní klima. Ve vesnici Tirat Cvi v severní části Jordánského údolí byla zaznamenána nejvyšší teplota v celé Asii (53,7 °C). Mezi květnem a zářím je v Izraeli déšť vzácností. Kvůli malému množství vodních zdrojů se izraelští vědci zaměřují také na vývoj technologií minimalizujících spotřebu vody. Jedním z jejich vynálezů je kapková závlaha, která umožňuje pěstitelům úsporně dávkovat vodu každé rostlině zvlášť. Izraelci využívají příznivých geografických podmínek pro výrobu solární energie, v jejíž produkci na osobu jsou na prvním místě na světě.

Vláda a politika

Izrael je parlamentní zastupitelská demokratická republika s pluralitním politickým systémem a všeobecným rovným volebním právem. Hlavou státu je prezident, který je volen parlamentem na 7 let. Výkonná moc je v rukou vlády, v jejímž čele stojí premiér. Premiérem se může stát pouze člen parlamentu, který získá potřebnou většinu hlasů − obvykle to bývá předseda nejsilnější politické strany. Zákonodárným orgánem je jednokomorový parlament Kneset tvořený 120 poslanci. Ti jsou voleni na základě poměrného volebního systému na čtyřleté volební období. Pokud však parlament odvolá premiéra nebo vládě nevysloví důvěru, je Kneset rozpuštěn předčasně. Izrael nemá psanou ústavu a jeho politický systém je ukotven v jedenácti základních zákonech. V roce 2003 začal Kneset vypracovávat návrh oficiální ústavy, založené na těchto zákonech.

Izraelský základní zákon Lidská svoboda a důstojnost zaručuje lidská právy a svobody. Izrael je jediná země v oblasti Blízkého východu označená roku 2007 organizací Freedom House za svobodnou v oblasti lidských a politických práv, zatímco území Palestinské autonomie bylo touto organizací hodnoceno jako nesvobodné. Na žebříčku svobody tisku organizace Reportéři bez hranic se Izrael nachází na 44. místě (2007) ze 168 hodnocených zemí, a je tak na nejvyšším místě mezi zeměmi jihozápadní Asie. V souvislosti s arabsko-izraelským konfliktem kritizují organizace Amnesty International a Human Rights Watch porušování lidských práv Izraelem. Porušování občanských svobod na okupovaných územích je také kritizováno nevládní izraelskou organizací Be-celem. Od roku 1995 je v Izraeli uzákoněn systém státní zdravotní péče.

Ekonomika

Izrael patří k nejvíce ekonomicky a průmyslově rozvinutým zemím jihozápadní Asie. Roku 2007 měl 22. nejvyšší HDP na obyvatele v paritě kupní síly, 33 299 dolarů. Přes omezené přírodní zdroje se stal Izrael v uplynulých 20 letech z velké části soběstačným, a to především díky intenzivnímu rozvoji zemědělství a průmyslu v oblasti produkce potravin; z klíčových potravinářských surovin musí dovážet pouze obilí a hovězí maso. Izrael rovněž výrazně investuje do vědy a výzkumu; tyto investice v roce 2007 činily 4,7 % HDP, zatímco průměr zemí OECD činil 1,7 % HDP a USA dosahují 2 % HDP. Mezi nosné obory se řadí informatika a komunikační technika, medicínské obory, biotechnologie a nanotechnologie. Míra nezaměstnanosti byla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 celkem 6,6 %.

Ekonomická spolupráce mezi Izraelem a Českem měla v letech 2003−2007 rostoucí tendenci. V roce 2007 převažovala v importu z Česka elektronika a produkty automobilového a ocelářského průmyslu. Export do Česka obsahuje zejména elektroniku a farmaceutika, plasty a chemické produkty. Pro následující léta se za perspektivní položky hospodářské spolupráce pokládá automobilový, ocelářský, chemický a hi-tech průmysl. Významné je působení izraelských společností na českém trhu; za největší zahraniční investicí roku 2008 v Česku v celkové výši 100 milionů dolarů stojí izraelská firma Teva Pharmaceutical Industries, vyrábějící generická léčiva. Důležitá je rovněž koupě české firmy NESS Logos a. s., podnikající v oblasti informačních technologií, izraelskou Ness Technologies za 68 milionů dolarů.

Cestovní ruch

Mezi turisty nejčastěji navštěvovaná místa patří:

 • Jeruzalém, hlavní město moderního Státu Izrael. Nejposvátnější místo judaismu a křesťanství, kde stál Jeruzalémský chrám a v současnosti jeho pozůstatek tzv. Zeď nářků, město, kde Ježíš Kristus učil, byl ukřižován a pohřben. Třetí nejsvětější místo islámu, kde se nachází Skalní dóm a mešita Al-Aksá.
 • Safed, jedno ze svatých měst judaismu, v 15. a 16. století významné centrum studia kabaly.
 • Masada, během první židovské války se Masada stala posledním místem odporu židovských povstalců proti Římanům.
 • Hebron, druhé nejsvětější město judaismu. Podle Tóry je místem posledního odpočinku patriarchů a pramatek. Předtím, než se král David přesunul do Jeruzaléma, byl Hebron hlavním městem Izraelského království.
 • Tel Aviv, největší metropolitní oblast, pobřežní město, kosmopolitní a finanční centrum.
 • Betlém, místo posledního odpočinku Ráchel, rodiště krále Davida a Ježíše Krista.
 • Mrtvé moře, nejníže položené odkryté místo na zemském povrchu, nejníže položené slané jezero a také nejslanější jezero na světě.

Kultura

Izrael má díky rozmanitosti své populace nesmírně bohatou kulturu. Všichni příchozí si s sebou do Izraele přinesli své kulturní a náboženské zvyklosti a obdobně jako Spojené státy americké se i Izrael stal jakýmsi tavícím kotlíkem zvyků a věrouk. Izrael je jedinou zemí na světě, v níž se život a události odvíjejí podle židovského kalendáře. Práce a prázdniny ve školách se řídí podle židovských svátků a šabat je oficiálním dnem odpočinku. Na izraelskou kulturu měla vliv i početná arabská menšina, a to zejména v oblastech architektury, hudby nebo kulinářství.

V Izraeli se nachází množství muzeí; mezi nejvýznamnější patří Izraelské muzeum v Jeruzalémě a Svatyně knihy, kde jsou umístěny svitky od Mrtvého moře. Nachází se zde rozsáhlé sbírky židovského a evropského umění. Významný je památník obětí a hrdinů holocaustu Jad Vašem, největší a nejobsáhlejší archiv dokumentů o holocaustu na světě. V kampusu Telavivské univerzity se nachází muzeum diaspory Bejt ha-Tfucot. Mimo hlavní muzea ve velkých městech existuje také mnoho menších muzeí s kvalitními uměleckými sbírkami v menších městech a kibucech. Země oplývá množstvím archeologických nalezišť a vykopávek, archeologie v Izraeli představuje významnou disciplínu a mnohé její objevy se stávají cílem turistických výprav.

Upozornění:

...vzhledem k tomu, že program zájezdu je připravován s velkým  předstihem, může dojít k jeho úpravě vzhledem k aktuálním turistickým podmínkám v Izraeli

Konečný termín zájezdu bude stanoven nejpozději do konce září 2019!

V případě výrazných změn kurzu CZK (viz všeobecné smluvní podmínky pro účast na zájezdech - bod 4/cena zájezdu), může dojít k úpravám ceny zájezdu!

Bezpečnostní situace v Izraeli

se liší od ostatních zemí a je nutno si uvědomit, že mnohá opatření, s nimiž se v rámci zájezdu setkáte, jsou určena pro ochranu a bezpečný pohyb turistů. Proto prosíme o trpělivost zejména při kontrolách na letišti a na hranicích.

CK  doporučuje

 • na některých místech (včas upozorníme) se držet pouze ve skupinkách, minimálně ve dvojici
 • opatrně fotografovat místní obyvatele, kde je zákaz z hlediska víry
 • doklady a peníze mít v pouzdru na krku pod košilí či tričkem
 • při placeni neukazovat obsah peněženky, peníze vhodně rozdělit
 • nerealizovat samostatné noční toulky v arabských částech města

Ubytování

10x velmi kvalitní hotelové ubytování v Izraeli a Jordánsku, převážně ve 3*** hotelech, část ve 2** hotelech, 2 nebo 3 lůžkové pokoje

Veškeré ubytování je s povlečením!

Stravování

 • 10x vydatné snídaně a večeře, ostatní z vlastních zásob nebo v pouličních a rychlých občerstvovacích zařízeních 
 • Ceny v restauracích jsou poměrně vysoké ( 60-100 NIS ), levná je zelenina, ovoce a pečivo na tržištích. S sebou doporučujeme vzít např.: paštiky, dezertky, sušenky, tyčinky, apod.
 • Alkohol (nejlépe slivovice) - lze dovézt bez problémů 1 litr na osobu
 • Je zakázáno dovážet potraviny podléhající zkáze! Tento zákaz laskavě respektujte bez výjimky!

DOPORUČENÉ KAPESNÉ

 • ekvivalent cca 3000 CZK a více, nejlépe v USD nebo EUR na některé  vstupy, další stravování, různé drobnosti, dárky, suvenýry
 • V marketech a některých restauracích lze platit kreditními kartami !                
 • Vstupy: asi na 90% vstupů do historických areálů a přírodních rezervací se vztahuje speciální turistická karta, kterou si zakoupíte v Izraeli za 150 NIS (cca 800 CZK)

Některé ceny v Izraeli cca

káva 5-12 NIS, čaj  4-10, voda 5-15, pivo 7-15, džus v láhvi 10-15, pizza 10-15, falafel 6-14, gýros 12-25,  chléb pita 5-7 …., pohled 2-6, suvenýry - různé, nezapomeňte, že na arabských tržištích jsou ceny několikrát nadhodnoceny a vždy je zapotřebí smlouvat ! Průvodkyně v praxi naučí a pomůže !

Doporučená předodjezdová literatura

 • Starý a Nový Zákon (Bible)
 • Leon Uris: Exodus
 • Josefus Flavius: Válka židovská
 • Stanislava a Jiří Brůhovi: IZRAEL - JORDÁNSKO aneb … „ Paní, tady jste na Středním východě… ! „
 • Fabio Bourbon: IZRAEL
 • Průvodců je již dnes na trhu velké množství, samozřejmě se mohou velmi lišit kvalitou i obsahem.                  

DOPORUČENÁ ZAVAZADLA

 • malé kufry a rozumné malé batohy nebo tašky !
 • Na malou procházku vždy stačí malý baťůžek.
 • Povolená váha zavazadel do letadla je 20 kg na osobu.

DOPORUČENÉ OBLEČENÍ

letní a jarní oblečení, ženy určitě sukni pod kolena a šátek, který je možno přehodit přes ramena, muži dlouhé kalhoty a pokrývku hlavy, pevné a pohodlné boty, sandále, pantofle, plavky,

POJIŠTĚNÍ

 • účastníci zájezdu musí povinně uzavřít pojistku pro krytí léčebných výloh v zahraničí, pokud nejsou již pojištěni jako držitelé kreditní karty.
 • Doporučujeme majitelům kreditních karet, aby si u svého peněžního ústavu řádně ověřili druh a úroveň pojistky, případně i výši spoluúčasti !
 • Rovněž doporučujeme uzavřít pojistku pro případ storna zájezdu !
 • CK nabídne účastníkům zájezdu vhodné pojištění pro tento zájezd.

VÍZA

do Izraele není vízová povinnost, do Jordánska ano (bude řešeno na hranicích, není v ceně)

LETECKÁ DOPRAVA

 • absolutní zákaz dovozu plynových bomb a jiných výbušných předmětů
 • všechny lety jsou nekuřácké
 • váhový limit zavazadel je: 1 osoba = 20 kg
 • případné poškození nebo ztráta zavazadla musí být nahlášeny ihned po příletu na reklamačním oddělení letiště, odškodňování je uplatňováno u letecké společnosti.
 • povezete-li jakékoliv ostré nebo hořlavé předměty (nůžky, nůž, zapalovače, zápalky atd.), neukládejte je do příručních zavazadel, které si s sebou vezmete na palubu, uložte je do zavazadel určených k odbavení do zavazadlového prostoru letadla
 • Příruční zavazadlo do kabiny letadla - jeho max. rozměry mohou být 55 x 40 x 20 cm a max. povolená váha 5 kg. Plus je možné vzít s sebou do kabiny brašnu s kamerou, foťákem apod.

Cestující si do kabiny letadla nesmějí vzít:

 • láhve s jakýmkoliv pitím
 • tekutiny balené ve více než stomililitrovém balení: voda a další nápoje, polévky, sirupy, krémy, pleťová mléka a oleje, parfémy, spreje, gely, šampóny a sprchové gely
 • nádoby pod tlakem: pěny na holení, pěnová tužidla, zubní pasty, směsi tuhých a tekutých materiálů
 • jakékoliv tekutiny, gely v lahvičce větši než 100 mililitrů

Cestující si do kabiny letadla mohou vzít:

 • hygienické potřeby v menších lahvičkách, ale musí být zabalené do průhledných uzaviratelných sáčků o maximálním obsahu 1 litr na osobu
 • notebook, fotoaparát, kamera, mobilní telefon, dětské mléko (množství jen na dobu letu), léky jen na dobu letu nebo s potvrzením od lékaře, že je cestující musí mít u sebe, sprej na astma, sprej pro osvěžení dechu, zrcátko, šminky …
 • Vodu k pití si cestující mohou koupit v tranzitním prostoru letiště speciálně zabalenou!
 • Všechny uvedené věci lze zabalit do kufrů k odbavení !

 

Cena zahrnuje

 • komplet letecká doprava Praha - Tel Aviv a zpět včetně všech poplatků a tax
 • 10x ubytování jen v kvalitních 3*** a 2** hotelech
 • 10x polopenze
 • dopravu luxusním autokarem s klimatizací po celou dobu zájezdu
 • dopravu na letiště a zpět
 • výlet do starobylé Petry a návštěva skalního města (Jordánsko)
 • informační materiály a mapky
 • průvodce CK
 • pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:

 • ostatní vstupy
 • vstupy (více níže), vízum do Jordánska
 • fakultativní výlety a služby
 • cestovní pojištění (lze sjednat v CK)

Slevy:

maximální sleva na tento zájezd je 1.000,- Kč

Nezávazná poptávka - Izrael - velký okruh


?
Již 30. sezóna1991 - 2020