Holandsko

 • Termín: 30.4.2020 - 5.5.2020
 • Počet dní: 5 dní
 • Číslo zájezdu: 202077
 • Cena: 7 990 CZK
 • Doprava: Autobusová
 • Ubytování: Bungalovy
 • Strava: vlastní
 • Dostupnost: Zájezd uzavřen

1. den - čtvrtek: odjezd z ČR ve večerních hodinách

2. den - pátek: na kole Delft- Den Haag - Scheveningen - dunami podél moře do kempu - Lisse ( cca 40 km)

3. den - sobota až 5. den - pondělí

Hvězdicovité výlety z kempu v Lisse s možnostmi:

okolo kanálů: Lisse - Berkerveen - Aalsmeer - Haarlem - Hillegom - Lisse - kemp (cca 70 km)

na kole:  Edam - Volendam - Monnickendam - Amsterdam - (cca 50 km) - prohlídka města

dunami: Noordwijk - Zandwortu (areál Formule 1) - Haarlem -  Zansche Schans (cca 50 km)

6.dennávrat do ČR cca v poledních hodinách

 

Předložený program je rámcový, vedoucí zájezdu ho může pozměnit vzhledem k počasí, dopravním možnostem nebo nepředvídaným okolnostem.

Délky denních etap: dle chuti a individuální volby! převážná část trasy povede po asfaltovaných cestách!

o možných trasách budete informováni vedoucím zájezdu - obdržíte kopie mapek, vezměte určitě barevné fixy nebo zvýrazňovače

Tisíce nesmírně propracovaných cyklostezek nás zavede mezi duny, větrné mlýny a kanály. Zkusíme vynikající holandské sýry a dřeváky. Budeme obdivovat fantastické vodní stavby a nádherné květiny...to vše je Holandsko, opravdový cyklistický ráj...

Den Haag - prohlídka sídelního města

Madurodam - miniaturní model Holandska

Scheveningen - přímořské lázeňské letovisko

Delft - překrásné město proslavené výrobou porcelánu a malířstvím

Noordwijk a Zandvoort - písečnými dunami až k závodišti formule 1

Haarlem, skanzen Zaanse Schans - prohlídka nejslavnějšího holandského skanzenu (sýry, dřeváky, větrné mlýny)

Volendam - malebný přístav proslulý promenádou a restauraci připravujícími chutné ryby, cykloturistika po hrázích

Edam - krásné kamenné městečko s množstvím malých kanálů a se slavnou sýrařskou produkcí

Keukenhof - možnost návštěvy jedinečného květinového parku

Amsterdam - prohlídka metropole

 

                                               Nizozemsko                                               

 

Oficiální název:                    Nizozemské království (NL)                                                              

Hlavní město:                       Amsterdam

Rozloha:                                41 526 km2

Počet obyvatel:                   16 778 806

Státní zřízení:                       konstituční monarchie s dvoukomorovým parlamentem (král Vilém Alexandr)

Hustota zalidnění:               404 obyvatel / km

Jazyk:                                    nizozemština, fríština

Měna:                                    1 euro = 100 centů

Náboženská příslušnost:    římští katolíci, protestanti

HDP na osobu:                     38 600 US dolarů

 

Nizozemsko je středně velká země ležící v západní Evropě na pobřeží Severního moře. Jedná se převážně o nížinatý stát s bohatou historií, proslavený zejména pěstováním tulipánů a četnými vodními kanály. Za zmínku stojí i město Haag, sídlo královské rodiny, parlamentu, vlády a Mezinárodního soudního dvora.

 

Geografie

Na 280 km dlouhém pobřeží, které lemují Západofríské ostrovy, se rozkládají písečné duny. Směrem do vnitrozemí pokračují rozsáhlé, nízko položené oblasti, které jsou často přeměněny vysoušením vlhkých oblastí na zemědělskou půdu, tzv. poldery. Asi 40 % území se nachází pod úrovní moře a hrozí zde neustálé záplavy. Na jihovýchodě se nížina zvedá v mírnou pahorkatinu,  kde se nachází nejvyšší bod země, Vaalserberg (321 m n. m.). Nizozemskem protékají tři významné evropské řeky: Rýn, Maasa a Šelda. Ráz krajiny je velice ovlivněn vysokou hustotou zalidnění a také intenzivním zemědělstvím.

 

Podnebí

V Nizozemsku převládá oceánské podnebí. Roční úhrn srážek je poměrně vysoký, pohybuje se v rozmezí 750–850 mm. Velmi často se ve vnitrozemí objevují mlhy a často vane silný vítr. Podnebí v Nizozemsku ovlivňuje také teplý Golfský proud.  Díky němu jsou zimy relativně teplé, naopak léta příliš teplá nejsou. Průměrná teplota je 9,8 stupně Celsia.

 

Flóra a fauna

Ve srovnání s prehistorickou dobou se silně snížil rozsah lesů (nyní necelých 9 % plochy Nizozemska) a bažin. Většina dubových a březových porostů na východě byla vysazena, stejně tak jako rozsáhlé jehličnaté a listnaté lesy na pahorcích v centrální oblasti. Značnou část zemědělské půdy nyní zabírají komerční lesní pěstitelské školky. Na severu tvoří zajímavý biogeografický komplex moře Waddenzee s pískovými lavicemi, waty a bažinami. Jedná se o nejvýznamnější watové (periodicky přílivem zaplavované a odlivem obnažované území) v západní Evropě, kde se vyskytuje řada druhů původních a stěhovavých ptáků, ryb a korýšů. Pobřežní duny pokrývá specifický travní porost helm a další tvrdé trávy, zatímco waty přitahují slanomilné rostliny, jako je slanorožec.

 

Dějiny a kultura

Nizozemsko, někdy také Nizozemí nebo Holandsko, je jedna ze čtyř zemí Nizozemského království. Nizozemí je na rozdíl od termínu Nizozemsko označením historického nízko položeného území v okolí ústí řek Rýn, Šelda a Máza, které zhruba odpovídá území dnešních tří států: Nizozemsko, Belgie a Lucembursko, pro které se vžil nový souhrnný název Benelux. Holandsko je běžné neformální označení pro celé Nizozemsko, pochází od názvu bývalého hrabství Holandsko, které zahrnuje dnešní provincie Severní a Jižní Holandsko, ale je nesprávné, i když v hovorové mluvě je přijatelné, podobně jako označení osoby „Holanďan“ a jazyka „holandština“.

Ve starověku se na území dnešního Nizozemska usídlily germánské a keltské kmeny. Přibližně v 10. století došlo k rozdrobení země na jednotlivá knížectví. Po několika pokusech o sjednocení se celé území dostalo v roce 1477 do rukou Habsburků. Na přelomu 16. a 17. století se země stala místem náboženských nepokojů, které však paradoxně vůbec nebránily rozmachu. Proti politice katolizace, kterou prováděl španělský král Filip II., propuklo povstání nizozemských protestantů a od roku 1568 probíhaly boje Nizozemců za nezávislost na Španělsku. V 17. století došlo v Nizozemsku k velikému ekonomickému růstu, rozvíjela se věda a umění, v nábožensky tolerantní zemi působili umělci a myslitelé jako Rembrandt, Erasmus Rotterdamský, Descartes nebo Komenský. V této době také Nizozemci zajišťovali přibližně polovinu světového obchodu a země se stala jednou z nejvýznamnějších koloniálních mocností světa. Na objevné plavby se vydávali nizozemští mořeplavci jako například Abel Tasman. Na Vídeňském kongresu v roce 1815 bylo vyhlášeno Spojené království Nizozemské, ke kterému patřila do roku 1830 také Belgie a Lucembursko. Během první světové války si Nizozemsko uchovalo nezávislost, ve druhé světové válce ho však obsadila německá armáda. Po jejím ukončení přišlo Nizozemsko o většinu kolonií. Jediným pozůstatkem je 6 karibských ostrovů Nizozemských Antil.

 

Státní zřízení a obyvatelstvo

V současnosti je Nizozemsko konstituční parlamentní monarchie s dvoukomorovým parlamentem, který se skládá z horní a dolní sněmovny. Země se dělí na 12 provincií. Obyvatelstvo tvoří převážně Nizozemci a Frísové spolu s přistěhovalci (Turci, Maročané), Nizozemsko je nejhustěji zalidněný stát v Evropě (kromě ministátů). Většina populace žije ve městech – konurbace Randstadt Holland, kterou tvoří aglomerace měst Amsterdam, Haag, Rotterdam, Utrecht.

 

Hospodářství

Nizozemsko je jednou z nejbohatších zemí na světě a celosvětově vzato se řadí mezi dvacet největších ekonomik. Základem nizozemského hospodářství je průmysl, obchod a zemědělství. Nejdůležitější nerostnou surovinou je zemní plyn (6. na světě), dále je rozvinutý průmysl chemický, elektrostrojírenský (např. elektronika Phillips) a potravinářský, Díky velmi výhodné poloze u moře se velmi dobře daří obchodu a dopravě, Nizozemsko se může chlubit přístavem Europort v Rotterdamu, který je nyní třetím největším na světě a letištěm Schiphol v Amsterdamu. Nizozemské zemědělství je vysoce rozvinuté, intenzivní, výkonné a mechanizované. Zaměstnává ale jen 3,7 % obyvatelstva. Pěstují se různé plodiny, nejvíce ale obilí, cukrová řepa, kukuřice a brambory. Živočišná výroba se na zemědělské produkci podílí celými 70 % a zaměřuje se především na chov skotu (holandské sýry).

 

Cestovní ruch

Klíčovými destinacemi jsou Amsterdam a Den Haag. Mimo těchto dvou měst, která nabízejí rozsáhlé soubory historických památek, stojí za návštěvu Utrecht, Narden nebo Gouda a tamější vyhlášené sýry. Další turistickou atrakcí je Keukenhof - Zahrada Evropy. Je tu i drogová turistika, s cestováním do coffee shopů. Typické prvky holandské krajiny jsou i překrásné větrné mlýny.

 

Trasa

non - stop přejezd Praha - Delft (cca 950 km)

Ubytování

3x na jednom místě (v blízkosti moře - Noordwijkerhout,  u kempu je jezero s možností koupání), v kvalitně vybavených bungalovech pro 4 - 6 os. s možností vaření (oddělené spaní 2+2 nebo 2+2+2, WC, sprcha, vybavená kuchyňka, povlečení, ručníky), u bungalovů zamykatelná garáž na kola

Stravování

z vlastních zásob, v kempu je možnost stravování v restauracích

Doporučené kapesné

cca 50 - 100 EUR (1 EUR = cca 28,50 CZK) především na vstupy a drobnosti

Některé orientační ceny vstupů pro jednotlivce:  

Keukenhof                                         13 EUR    

Rijksmuseum                                     13 EUR                

Van Gogh Museum                             14 EUR

Rembrantúv dům                                 9 EUR   

Madurodam                                        15 EUR

Amsterdam - lodí po grachtech            6-8 EUR

Není potřeba počítat s kapesným na všechny vstupy!

Určitě doporučujeme navštívit: Keukenhof, grachty… !

Doprava na zájezd 

malý autobus, během zájezdu bude možno zakoupit základní občerstvení za Kč: pivo, káva, limo, čaj, aj.

Vezměte s sebou 

 • pohodlné boty, oblečení odpovídající ročnímu období,brýle proti slunci, polštářek do busu, léky osobní potřeby a hlavně dobrou náladu!
 • Nutné věci pro cykloturisty - přilbu, zámek na kolo!
 • Ke kolu:gumové úchyty, náhradní duši, lepení, běžné nářadí a náhradní díly dle vlastní úvahy, hustilku
 • Věci doporučené: cyklopláštěnku, láhev na pití, cyklobrašnu, dostatek jídla, kořalku

Informace pro cykloturistiku

kola nejsou pojištěna - CK neručí za jejich případnou krádež!

Důležité

 • při uložení na vlek nesmí být na kole žádná zavazadla (týká se i brašen a cyklolahví)
 • kola budou na speciálním vleku transportována ve svislé poloze
 • každý účastník je povinen si zkontrolovat upevnění kola na vleku vždy před odjezdem
 • za technickou kvalitu kola zodpovídá každý účastník sám
 • veškeré silniční přesuny na kolech jsou na vlastní riziko

Zasedací pořádek

bude předem stanoven dle věku a požadavků účastníků!

pojištění

Cena zájezdu nezahrnuje pojištění !

Účastníci zájezdu si mohou objednat a doplatit základní nebo komplexní pojištění u ČPP:

 • Komplexní pojištění: cena 282 CZK (zahrnuje pojištění léčebných výloh, storna zájezdu, úrazu, zavazadel a odpovědnosti za škodu)
 • Základní pojištění: cena 150 CZK (zahrnuje pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu)

Toto pojištění doporučujeme, je pro tento zájezd plně dostačující !

Žádáme účastníky zájezdu (pokud tak již neučinili), aby nám zřetelným a jasným způsobem oznámili, zda si toto pojištění objednávají. Klienti pojištění u CK obdrží kartičky pojištění při odjezdu v autobusu od průvodce zájezdu.

Pojištění léčebných výloh se mj. nevztahuje na případy, kdy léčebná péče souvisí s ošetřením onemocnění či úrazu, které existovaly již před uzavřením pojistné smlouvy - tzn. - pojištěný již byl na daný případ v minulosti léčen. Pozor - tato výluka se týká i mj. alergických, astmatických a záchvatovitých onemocnění! Pro tyto případy důrazně doporučujeme obrátit se a sjednat individuální připojištění (např. u Kooperativy, ČSOB, Allianz aj.),  které nemá tyto výluky !

Pokud si budete sjednávat jiné pojištění nebo jste pojištěni jako vlastníci kreditní karty, vezměte s sebou raději hotovost na krytí případných drobných výloh za ošetření !

Pojištění léčebných výloh je povinné a cestovat do zahraničí bez tohoto pojištění je velkým hazardem !

CK ALPIN- TOUR  nepřebírá žádnou odpovědnost za případné komplikace, které by vznikly v souvislosti s nepojištěním léčebných výloh klienta.

Cena zahrnuje

 • doprava autobusem
 • přeprava kol speciálním vlekem
 • 3x ubytování na jednom místě v luxusních bungalovech s možností vaření
 • organizátory CK
 • pojištění CK proti úpadku

cena nezhrnuje

 • stravování
 • vstupy
 • cestovní pojištění: (možno sjednat v CK)

 

Zájezd je uzavřen a není možné ho objednat. Zkuste další zájezdy z této kategorie

Rychlý kontakt

777 221 998

777 300 290

info@alpintour.cz

Více kontaktů

Důležité informace

Doporučené vybavení

 • všem účasníkům se důrazně doporučuje používat přilby
 • Nutné je vybavení kol pro silniční provoz
 • ideální jsou univerzální treková kola, nedoporučujeme galusky
 • veškerá zavazadla veze vždy autobus

Přeprava kol

 • Kola jsou přepravována na speciálním vleku ve svislé poloze bez demontáže a jsou ideálně upevněna

denní etapy

 • náročnost denních etap je vždy volena dle zdatnosti a zájmu účastníků
 • délky tras jsou v rozmezí cca 30-100 km dle náročnosti terénu
 • část některých etap lze absolvovat autobusem

 

Již 33. sezóna1991 - 2022