Albánie - perla Balkánu

Fotogalerie Albánec Albánská děvčata Albánie Gjirokastra 1 Další foto Albánie-mapa Albánie
 • Termín: 11.9.2020 - 20.9.2020
 • Počet dní: 9 dní
 • Číslo zájezdu: 202074
 • Cena: 14 990 CZK
 • Doprava: Autobusová
 • Ubytování: Hotel
 • Strava: polopenze
 • Dostupnost: Volná místa
 • Nezávazná poptávka Objednat

1.den

Odpoledne odjezd a tranzit po trase Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Makedonie.

2.den

Odpoledne příjezd do Ohridu (Makedonie). Ubytování v hotelu přímo na pobřeží Ohridského jezera. Možnost koupání, případně individuální návštěva centra Ohridu (10 km od ubytování). První společná večeře.

3.den

Pokračování do Albánie, přejezd do Tirany - krátká prohlídka hlavního města země (Skanderbegovo náměstí, Náměstí Matky Terezy, Prezidentský palác), pokračování do Vlory. 2x nocleh na stejném místě u moře.

4.den

Celodenní výlet do Beratu - historické „město oken“ s neopakovatelnou atmosférou, úzkými uličkami a pevností s byzantskými kostelíky, město je na seznamu UNESCO, večer návrat do Vlory. Možnost koupání.

5.den

Přejezd podél mořského pobřeží z Vlory do Sarandy. Výjezd do průsmyku Llogara - možnost krátké procházky, nádherné výhledy na Středozemní moře, sjezd až do vesničky Dhermi - výstup k malebnému byzantskému kostelíku, pokračování do Himary - kamenná řecká vesnička s oleandry a výhledy na moře, průjezd kolem Palermského zálivu, dojezd do Sarandy, nocleh 3x na stejném místě

6. den

Výlet do Butrintu (UNESCO) - skvěle zachovalé ruiny antického města, možnost koupání

7. den

Celodenní výlet do Gjirokastry - „město šedých střech“, zapsané díky své zachovalosti na seznam památek UNESCO, návštěva majestátní pevnosti na kopci nad městem, cestou zpět do Sarandy 2 km procházka ke krasovému vývěru Modré oko (Syri i kalter)

8. den

Přejezd ze Sarandy na sever Albánie po trase Saranda - Tepelenë - Tirana - Shkodër, cestou zajížďka do Krujë - rodiště Skanderbega, dojezd do Shkodëru, nocleh

9. den

Odjezd z Albánie. Pokračování podél pobřeží Jadranu v Černé hoře, Sveti Stefan - vyhlídka na historickou vesničku, která je dnes luxusním hotelovým komplexem, Boka Kotorska, Kotor - krátká prohlídka, Dubrovnik - večerní prohlídka, tranzitní nocleh po trase

10. den

tranzit přes Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko zpět do ČR. Příjezd do ČR v nočních hodinách

...po dvou úspěšných cestách v roce 2014 se opět vydáváme do této krásné a stále ještě trochu exotické země, znovu se opřeme o kombinaci příjemného pobytu u moře s poznáním všech zajímavých přírodních a historických lokalit. Zůstává i přijatelná cena a zářijový termín, kdy Albánii zalévá slunce a turistů je méně než v horkém létě...

Ohrid (Makedonie) - koupání v jednom z nejstarších jezer světa, možnost návštěvy města s bohatou historií, kterou dokládá nebývalé množství památek

Tirana - metropole země, Skanderbegovo náměstí, mešita Ethem Bey, národní muzeum, náměstí Matky Terezy v univerzitní čtvrti, možnost výjezdu lanovkou na vrchol Daiti s nádhernými výhledy na město

Albánská riviéra - atraktivní cesta podél působivého pobřeží "Albánské riviéry" 1 000 m nad mořem

Vlorë (Valona) - přímořské letovisko s mešitou Muradia a Památníkem nezávislosti

Valonská zátoka - pobyt u moře s kouzelnými výhledy na Karaburunský poloostrov

Berat - "město tisíce oken", návštěva horního bílého města s desítkou byzantských kostelíků a slavným muzeem ikon malíře Onufriho, dolní Staré město s mešitami a křesťanskou čtvrtí Gorica

Llogarský průsmyk - možnost krátké turistiky v národním parku Llogarda, nádherné výhledy na pobřeží Jónského moře a Otrantský průliv mezi Itálií a Albánií

Dhermi - vesnička s řeckou menšinou a mnoha kostelíky na svazích hor, zemní pyramidy, nekonečné olivové háje

Himara - přímořské letovisko a půvabná vesnice s hradem a pravoslavnými kostely, odpočinek u moře

Qepara - pobřeží Albánské riviéry, ponorková základna a pevnost Aliho Paši Tepelenského

Butrint - návštěva nebývale zachovalých ruin antického města

Sarandë - přímořské letovisko s kouzelnými pohledy na ostrov Korfu

Krasový vyvěr "Modré oko" - unikátní 70 m hluboký pramen průzračné vody

Gjirokastra - „Město šedých střech“ s majestátním hradem a typickou jihoalbánskou architekturou, rodný dům komunistického diktátora Envera Hodži

Tepelenë - rodiště Aliho Paši Tepelenského

Skadar - centrum severní Albánie s majestátní mešitou a pěší zónou s mnoha kavárnami

Rozafa u Skadaru - pevnost s výhledem na soutok tří řek a Skadarské jezero

Kotor (Černá Hora) - slavná zátoka Boka Kotorská (UNESCO), historické centrum

Dubrovník (Chorvatsko) - historické město ležící na úplném jihu Dalmácie po právu nazývané Perla Jadranu

Mostar (Bosna a Hercegovina) - slavný klenutý most přes řeku Neretvu a stará čtvrť z doby Osmanské říše s kamennými uličkami, mosty a mlýny

 

 

 

 

 

 

Hlavní město                            Tirana

Rozloha                                    28 748 km²

Počet obyvatel                          3 640 000

Hustota osídlení                       127 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Mali i Korabit (2 753 mnm)

Jazyk                                        albánština

Státní zřízení                            republika

Hlava státu                               prezident Bujar Nishani

Největší města                         Tirana (422 000), Durrës (116 000), Vlorë (80 000)

HDP na osobu                          9 443 USD

Průměrný věk dožití                77 let

Telefonní předvolba                +355

Měna                                       1 ALL = albánský lek (1 CZK = cca 5 leků)

Vstup do země

Pro vstup do Albánie potřebují čeští občané platný cestovní pas nebo občanský průkaz. 

O Albánii

Albánie je nádhernou zemičkou ležící na pobřeží Jaderského moře a částečně i Jónského moře. Od nesmírně atraktivního pobřeží se zvedají fantastické vápencové hory. Celá země je protkána spoustou historických měst a vesnic, které pamatují dramatickou a velmi bohatou historii země. Albánci jsou velmi vřelí a srdeční lidé, kteří jsou velmi nadšení ze setkání s cizinci a velmi je těší zájem turistů o jejich zemi, které se mimo jiné přezdívá “Země orlů”. Ostatně černého orla má Albánie i ve znaku.

Geografie

Pouze 72 km od Albánie, přes tzv.Otrantský průliv, leží Itálie. Albánie hraničí na severu s Černou horou, na severovýchodě s Kosovem, na východě s Makedonií a na jihovýchodě s Řeckem. Nejvyšším pohořím jsou tzv. Albánské Alpy, kde leží také malebný národní park Thethi. V zemi se celkově nachází 15 národních parků, což je při její rozloze úctyhodné číslo. Největší řekou v zemi je Drin. Nejvyšší horou pak Velký Korab (albánsky Mali i Korabit)

Obyvatelstvo

Albánie je z demografického pohledu velmi mladou zemí. Průměrný věk obyvatel je 29,9 let, což je o 10 let méně než v České republice. 70% obyvatel se hlásí k islámu. Albánci se dělí na 2 skupiny – Ghegy a Tosky. Ghegové žijí na severu a do 20. století u nich fungovalo rodové zřízení a zvykové právo. Jejich nářečí bylo dříve používané v literatuře. Toskové obývají území na jih od řeky Skhumbin a jejich nářečí se stalo základem spisovné albánštiny. Velké množství Albánců žije v zahraničí (např. 1 milion v Řecku, 800 000 v Makedonii, 1.8 milionu v Kosovu, 500 000 v Srbsku).

Hospodářství

Albánie se řadí k nejchudším zemím Evropy. Polovina obyvatel pracuje v zemědělství. V zemi je vysoká nezaměstnanost, korupce prorůstá do nejvyšších pater a politici mají co do činění s mafiánskými praktikami. Země těží hlavně ropu, měď a další barevné kovy. Díky příhodnému klimatu se zde pěstuje spousta plodin včetně vinné révy, bavlny, tabáku, oliv a citrusů. Chovají se hlavně ovce a kozy, ale postupně stále více prasat a skotu. Co se týče výroby, patří k dominantním odvětvím textilní, kožedělný, papírenský , težební a potravinářský průmysl. 98% elektrické energie pochází z vodních elektráren.   

Celní a devizové předpisy

zdroj: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/albanie/cestovani/duty.html

Dovoznímu clu nepodléhá dovoz následujícího zboží na jednoho cestujícího:

 • přiměřené množství věcí neobchodní povahy k osobní potřebě cestujícího a jeho rodiny a dárky a suvenýry nepřevyšující hodnotu 30 000 ALL, tj. cca 215 EUR; v případě osoby do 15 let je hodnota poloviční;
 • 200 ks cigaret nebo 100 ks krátkých doutníků nebo 50 kusů doutníků nebo 250 gramů tabáku;
 • 1 litr destilátu s 22 a více % alkoholu či 1 litr nedenaturovaného etylalkoholu nad 80%;
 • 2 litry vína či destilátu s obsahem do 22 % alkoholu;
 • 50 gramů parfému či 0,25 litru toaletní vody.

Na osoby do 15 let se bezcelní dovoz limitu na tabákové výrobky a alkohol nevztahuje, na osoby ve věku 15 - 18 let se vztahuje jen bezcelní dovoz limitu tabákových výrobků, nikoliv alkoholu.

Zakázán je dovoz omamných a psychotropních látek. Zbraně lze dovážet pouze s příslušným povolením.
Při průchodu celní přepážkou je každý cestující povinen mít u sebe pouze svoje vlastní zavazadlo.

Cena zahrnuje

 • dopravu luxusním busem
 • 8x ubytování v hotelech
 • 6x polopenze
 • průvodce CK
 • pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • vstupy
 • ostatní stravování
 • cestovní pojištění (možno sjednat v CK)

Nezávazná poptávka - Albánie - perla Balkánu


?
Již 30. sezóna1991 - 2020