Řím

Fotogalerie řím2 řím 12 řím3 řím22 řím21 řím33 řím44 řím55 Další foto Itálie_Toskánsko a Řím
 • Termín: 6.5.2020 - 10.5.2020
 • Počet dní: 4 dny
 • Číslo zájezdu: 202065
 • Cena: 6 990 CZK
 • Doprava: Autobusová
 • Ubytování: Bungalovy
 • Strava: snídaně
 • Dostupnost: Volná místa
 • Nezávazná poptávka Objednat

1. den

v odpoledních hodinách odjezd a non-stop přejezd přes Rakousko do Itálie

2. den

brzy ráno příjezd do Florencie, kompletní prohlídka všech zajímavostí Michelangelova města, odpoledne přejezd k Římu, ubytování v Ostii - cca 1 km od moře

3. den

program Řím - Vatikán, možnost návštěvy Vatikánských muzeí a kopule baziliky sv.Petra,  okruh Římem, večerní Řím, nocleh  na stejném místě

4. den

celý den v Římě, dokončení prohlídky věčného města, volno, večerní Řím - pěší prohlídka osvětlených nejznámějších míst, náměstí a fontán, odjezd v pozdních večerních hodinách

5. den

non-stop návrat do ČR, příjezd v odpoledních hodinách

 

Během programu - okruh Římem - budou navštívena či viděna nejzajímavější místa Vatikánu a Říma.

Řím - bazilika sv. Petra, nám. sv. Petra, Andělský hrad, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum, Benátské nám., památník Oltář Vlasti, Antický Řím atd.

Během pěšího programu - večerní Řím: nám.  Navona, Pantheon, Španělské nám., Fontána di Trevi …

Vatikán - možnost návštěvy Vatikánských muzeí, náměstí Sv. Petra, bazilika Sv. Petra s možností výstupu na kopuli

Předložený program je rámcový, vedoucí zájezdu ho může pozměnit vzhledem k počasí, dopravním možnostem nebo nepředvídaným okolnostem.

Florencie - půldenní prohlídka všech zajímavostí slavného Michelangelova města

Řím netřeba dlouze představovat - jedno z nejstarších světových měst, jedna z kolébek evropské kultury, hlavní město Itálie a oblasti Lazio. Byl založen již před 2700 lety a i díky tomu získal přezdívku „Věčné město.“ S dějinami se návštěvník setkává na každém kroku a dochované památky pokrývají více než dvě tisíciletí.

V průběhu zájezdu do Říma Vás zavedeme na všechna nejvýznamější místa. Uvidíme majestátní antickou arénu Koloseum, chrám zasvěcený bohům Pantheon, centrum veřejného dění starověkého Říma Forum Romanum nebo mohutné Carcallovy lázně. Dále nás čeká nejvyšší ze sedmi římských pahorků Kapitol, obrovský Andělský hrad, slavná Fontána di Trevi, náměstí Navona či Španělské náměstí se schody, které jsou oblíbeným místem k setkání. Samozřejmě se vypravíme i do sídla papeže a katolické moci, nejmenšího státu světa Vatikánu, kde lze navštívit baziliku sv.Petra a vystoupat až do její kopule. Od roku 1980 se staré město Říma a Vatikán staly součástí Světového dědictví UNESCO.  

Po cestě nás čeká i půldenní prohlídka metropole Toskánska, Michelangelovy Florencie, která stála v 15.století u zrodu renesance a patřila i k nejbohatším městům světa.  

Hlavní město                            Roma (Řím)

Rozloha                                    301 338 km²

Počet obyvatel                          60 820 696

Hustota osídlení                       201,8 obyv./km²

Nejvyšší bod                             Monte Bianco (4 809 mnm)

Jazyk                                        italština

Státní zřízení                             republika

Hlava státu                               prezident Giorgio Napolitano

Největší města                         Řím (2,7 mil.), Milán (1,3 mil.), Neapol (960 tis.), Turín (908 tis.)

HDP na osobu                          36 116 USD

Průměrný věk dožití                81,9 let

Telefonní předvolba                +39

Itálie patří mezi nejoblíbenější destinace českých turistů a to jak v létě, tak v zimě. V létě tato země nabízí pobyty u moře či aktivní dovolenou v Dolomitech, v zimě pak čekají na návštěvníky radovánky na lyžích. Lyžování v Itálii určitě potěší ty, kteří si chtějí užít spousty sluníčka v kombinaci s jídly jedné z nejzajímavějších evropských kuchyní. Fascinující množství historických památek můžete vidět po celé Itálii. K nejznámějším architektonickým skvostům se řadí Řím, Benátky či Florencie. 

Geografie

Itálie je státem jižní Evropy ležící na Apeninském poloostrově, jenž rozpozná každý díky typickému tvaru boty. Itálie má velmi hornatý povrch zejména na severu, kde se zvedají Alpy i s nejvyšším vrcholem západní Evropy Monte Bianco (Mont Blanc). Jedním z nejznámějších masivů italských Alp jsou Dolomity, oblíbená oblast pro outdoorové sporty, s nejvyšším vrcholkem Marmolada. Jižně od alpských vrcholků se nachází významná zemědělská oblast severní Itálie, Pádská nížina. Páteří celého poloostrova jsou Apeniny, které se táhnou od Janovského zálivu jihovýchodně v délce 1200 km a dosahují téměř 3000 metrů nad mořem. Břehy Poloostrov omývá na západě Ligurské a Tyrhénské moře, na východě pak Jaderské moře, k Itálii dále patří významné ostrovy Sicílie a Sardinie. Na italském území se vyskytuje 14 sopek, z nichž nejznámější jsou Etna na Sicílii, Vesuv u Neapole a Stromboli na Liparských ostrovech.

Obyvatelstvo

Urbanizace dosahuje 67%. V Itálii je mnoho měst s více než sto tisíci obyvateli. Všechna velká italská města se potýkají s rychlým úbytkem obyvatel. Itálie patří do skupiny sedmi nejbohatších a nejrozvinutějších států světa (G7) a je jejím zakladatelem. Společně s Nizozemskem, Belgií Německem, Lucemburskem a Francií je zakladatelem Evropské unie (EU). Itálie je třetím nejbohatším státem Evropy a šestým ve světě (2009). Politicky je Itálie jedna z nejdůležitějších zemí Evropské unie.

Hospodářství

Itálie je vysoce rozvinutý průmyslově- zemědělský stát, nejrozvinutější v jižní Evropě. Uvnitř samotného státu je velký rozdíl mezi průmyslovým severem a zemědělským jihem, což zapříčiňuje i separatistické tendence na severu především v Lombardii (Milán). Převažuje export. Měnou je euro, do roku 2002 platili lirami. Co se týče zemědělství, na celkovém hrubém národním produktu se podílí jen asi 1 %, ale je v něm zaměstnáno téměř 6 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Orná půda zabírá 41,6 % území, lesy 22,4 % a louky a pastviny asi 15 %. Je rozdíl mezi zemědělstvím na severu a na jihu.

Itálie je známa strojírenstvím, především dopravním. Známá je společnost FIAT Holding (FIAT, Iveco, Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Maserati) a společnosti vyrábějící zemědělské stroje a vlaky. Itálie je pátá na světě ve stavbě lodí (0,777 BRT v roce 1999).

Dalšími odvětvími jsou průmysl elektrotechnický, chemický, textilní, papírenský, potravinářský, průmysl stavebních hmot a výroba železa a oceli. Itálie je po Číně a Hongkongu třetí největší vývozce (28 mld. USD) a sedmý největší dovozce textilních výrobků (15 mld. USD). V potravinářství je významná produkce vína, cukru, masa, mléka, sýrů, těstovin, vlny a rybích výrobků.

Celní a devízové předpisy

Omezení množství platí pro následující kategorie spotřebního zboží:
- 800 ks cigaret nebo 400 ks cigaret o váze 3 g/ks nebo 200 ks doutníků nebo 1 kg tabáku
- alkoholické nápoje mohou dovážet osoby starší 17 let (10 l alkoholických nápojů s obsahem vyšším než 22%,20 l alkoholických nápojů s obsahem nepřesahujícím 22 % alkoholu,2 l lehkých vín ),90 l vín, z toho60 l šumivého vína, 110 litrů piva

Výše uvedená množství jsou považována za obchodní dovoz.

Dovoz benzínu v kanystru je zakázán. Dovoz a vývoz hotovosti je omezen na částku 10.000,- EUR. Při dovozu/vývozu vyšším, než uvedená částka je třeba vyplnit prohlášení o dovozu/vývozu peněz.

Doklady

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

U řidičů se vyžaduje technický průkaz, řidičský průkaz, zelená karta.

Více informací naleznete zde.

Důležitá telefonní čísla

118                  první pomoc 

113                  policie

115                  požárníci 
112                  karabiníci, evropské číslo pohotovostní služby 

116                  pomoc motoristům - autoklub

Zdravotní péče

Při cestě do Itálie by měli čeští občané uzavřít především pojištění léčebných výloh a výloh na repatriaci. Bezplatná lékařská péče je poskytnuta na stanici první pomoci (pronto soccorso) nebo ve státních zdravotnických zařízeních. Další léčení v nemocnicích je poskytováno pouze za úhradu, a to ve výši od 300,- EURO na den výše podle typu zařízení a péče. Úroveň zdravotní péče je v těchto typech zařízení dobrá. V soukromých zdravotnických zařízeních je nutno počítat s platbou v hotovosti za zdravotní úkony.

Při turistické návštěvě je možné použít Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC - European Health Insurance Card).

Doprava na zájezd

luxusní autobus - klimatizace, DVD, bufet, během zájezdu bude možno zakoupit základní občerstvení za Kč: pivo, limo, káva, čaj, aj...

Zasedací pořádek

bude předem stanoven dle věku a požadavků účastníků

ubytování

2x u Říma ve 2 lůžkových bungalovech s vlastní  sprchou, WC (není kuchyňka)

Stravování

2x italská jednoduchá kontinentální snídaně (pečivo, máslo, jam, káva, čaj, mléko)

orientační vstupy

Vatikánská muzea - cca 15 EUR

Kopule baziliky Sv. Petra -  cca 8 EUR

Bus v Římě - cca  3  EUR

Metro v Římě - cca 3 EUR

Koloseum - cca 9 EUR

St. Croce - 3 EUR

Doporučené kapesné: cca 30 - 60 EUR na vstupy a drobnosti (1 EUR = cca 25 CZK)

Pojištění

Cena zájezdu nezahrnuje pojištění! ( možno sjednat v CK)

 

 

 

Doporučujeme vzít s sebou

ručník, drobné EUR na WC po cestě,pohodlné boty, oblečení odpovídající  ročnímu období a zeměpisné poloze (nelze vyloučit vítr a přeháňky, budeme se pohybovat hodně venku), přezůvky (pantofle), toaletní papír, polštářek, případně i deku do busu, dostatek jídla, léky osobní potřeby a hlavně dobrou náladu !

Jako zavazadlo je nejvhodnější malý kufřík a příruční taška do busu !!!

Cena zahrnuje

 • dopravu luxusním autobusem
 • 2x ubytování se snídaní v kvalitních bungalovech pro 2 osoby
 • průvodce CK
 • zákonné pojištění proti úpadku CK

Cena nezahrnuje

 • vstupy
 • ostatní stravování
 • cestovní pojištění (možno sjednat v CK)

 

Orientační ceny vstupů:

Vatikánská muzea - cca 14 EUR, Kopule baziliky Sv. Petra - cca 8 EUR, Bus v Římě - cca  3  EUR, Metro v Římě - cca 3 EUR , Koloseum - cca 8 EUR, St. Croce - cca 2 EUR

Doporučené kapesné: cca 30 - 50 EUR na vstupy a drobnosti

Nezávazná poptávka - Řím


?
Již 30. sezóna1991 - 2020